Tehlike Sözleri - Aşk Sevgi Sitesi - Aşk Sözleri, Sevgi Sözleri, Aşk Şarkıları
Bugün 01 Aralık 2023 Cuma, Aralık aşkları başkadır!
 

Tehlike Sözleri

 • Sıradanlık cumhuriyetinde, dahi tehlikelidir (Robert Ingersoll).
 • Bilgisiz dürüstlük zayıf yararsızdır, dürüst olmayan bilgi ise tehlikeli ve korkunçtur.
  Samuel Johnson
 • Hürriyetten doğan bunalımlar ne kadar büyük olursa olsun, hiçbir zaman fazla baskının sağladığı sahte güvenlikten daha tehlikeli değildir. Mustafa Kemal Atatürk
 • Geçmişin tehlikelerinden biri esir olmaktı, geleceğinki ise robot olmak. ~ E. Fromm ~
 • Hedefe kestirmeden giden yol en tehlikeli yoldur. Çünkü o kurşunların gittiği yoldur. Jerzy Lec
 • Dünya yaşamak için tehlikeli bir yer; kötülük yapanlar yüzünden değil, durup seyreden ve onlara ses çıkarmayanlar yüzünden.
 • İnsanlar, bize zarar verdikleri için değil; yaptıkları haksızlıklarla ruhumuzun ışığını söndürüp içimizdeki saldırganlığın ortaya çıkmasına sebep oldukları için tehlikeliler.
 • Birazcık samimiyet tehlikeli bir şeydir, ama çok fazla samimiyet kesinlikle öldürücüdür.
 • Cesaret insanı zafere, kararsızlık tehlikeye, korkaklık da ölüme götürür.
 • Zorunlu askerlik sadece medeniyetin devamı için değil, aynı zamanda varlığımız için de ciddi bir tehlike oluşturur.
 • İnsan bir şeyini tehlikeye atmazsa kumar oynamış sayılmaz.
 • Barış içinde köle olmaktansa, tehlike içinde özgür olmayı yeğlerim.
 • Cesaret, tehlike karşısında akıl ve zekanın kullanılmasıdır.
 • Milletin hayatı tehlikeye maruz kalmadığı sürece, harp bir cinayettir.
 • İlim çağımızın en tehlikeli belasıdır. Onun verdiği zararları savaşlar, kıtlıklar, hastalıklar bile veremez.
 • Geçmişin tehlikelerinden biri köle olmaktı, geleceğinki, robot olmaktır.
 • Sicilya'da kadınlar, silahtan daha tehlikelidir.
 • Tehlikelerden kaçınmakta aşırı telaşa düşmek tehlikenin kucağına atılmanın en kestirme yoludur.
 • Düşünmeden öğrenmek beyhude, öğrenmeden düşünmek, tehlikelidir.
 • Kumardaki tehlikelere karşı bedava bir sigorta vardır: hiç oynamamak.
 • Din ve ahlak duygularının zayıflaması, zekanın zayıflaması kadar tehlikelidir.
 • Geçmişi düşününce bazen çok cesaret göstermeme değil de, tehlikeyi göze almamış olmama üzüldüm.
 • Biraz bilmek tehlikelidir, ya derinliklerden iç, ya da bilgeliğin tadını tatmaya kalkma. Çünkü sığ sular beyni zehirler, bol sular insanı temizler.
 • Büyük tehlikeler, büyük insanları yıldırmaz.
 • Geçmişin tehlikelerinden biri köle olmaktı, geleceğinki, robot olmaktır.
 • Sitemizin aşk sözleri bölümü için söz göndermek ister misiniz? ~ WWW.LOVE.GEN.TR ~
 • Tehlike belirince aklı başında insana deha verir, tabiri caizse, insanı kendi üstüne çıkarır.
 • Kuvvetli ve barış tanımayan komşular arasında barış, tehlikeli bir hayaldir.
 • Hiç yanılmamış olan büyük bir tehlike karşısındadır.
 • Din ve ahlak duygularının zayıflaması, zekanın zayıflaması kadar tehlikelidir.
 • İhtiras bir kere adamın yakasına yapıştı mı, mantık ağlayarak ve tehlikeyi haber vererek onu takip eder.
 • Bir kurşunla vurulmak, bir kadına vurulmaktan daha az tehlikelidir.
 • Çoğu kez korktuğumuz şeylerde, arzu ettiklerimizden daha az tehlike vardır.
 • Tehlike, asla tehlikesiz yenilmez.
 • Aşırı tevazuun da gurur gibi kendisine mahsus tehlikeleri vardır.
 • Korkak, tehlike olmadığı zaman yumruğunu sallar.
 • Yargıçların daimi olarak görevde olmaları dolayısıyla taraflı olabilmeleri tehlikesi dolayısıyla jüri sistemi oluşturulmalıdır.
 • Müşterek tehlike, birbirinin can düşmanı olanları bile birleştirir.
 • Eğer vatan tehlikede ise, her şey vatana aittir.
 • Uygarlığa küfretmeyiniz, o bize olağanüstü şeyler getirdi. Uygarlık aslında iyi bir şeydir. Tehlikeli olan onun içinde kaybolmamızdır.
 • Kör, tehlikeyi görmediği için cesur olur.
 • Herkes, hiç olmazsa bir kişi için tehlikelidir.
 • Her nerede olursa olsun, fakirlik bütün insanların refahı için büyük bir tehlike oluşturur.
 • Güçlü adamlarla dostluk kurmak kadar tehlikeli bir şey yoktur.
 • Yargıçların tüm anayasal meselelerde nihai hakem olduklarını düşünmek tehlikeli bir doktrindir. Bu bizi oligarşik despotizme götürür.
 • Bilim ancak hedefine eriştiğini hayal ettiği zaman tehlikelidir.
 • Yarı aydınlan bilgisizlerden daha tehlikelidir.
 • Asil olan, tehlike arar; Tehlike de onu arar, bu yüzden de insan, bir düşmandır.
 • Ne kadar az korkarsak, o kadar az tehlikedeyiz.
 • Kötü insanlar vardır ki, hiç iyi tarafları olmasa, daha az tehlikeli olurlardı.
 • Korku ile tehlike iki ayrılmaz dosttur.
 • Tehlike öğrenilmez.
 • Bankacılık kurumlarının özgürlüklerimize karşı düzenli ordulardan daha tehlikeli olduğuna inanıyorum.
 • Banka kuruluşları, ayakta duran ordulardan daha tehlikelidir.
 • Aşkta yazı yazmak tehlikeli olduğu kadar gereksizdir de.
 • Dünya; kötülük yapanlar değil, seyirci kalıp hiçbir şey yapmayanlar yüzünden tehlikeli bir yerdir.
 • Zorunlu askerlik sadece medeniyetin devamı için değil, aynı zamanda varlığımız için de ciddi bir tehlike oluşturur.
 • Bir kadının elinden hayallerini almak, bir kaplanın yanından yavrusunu almak kadar tehlikelidir.
 • Bilginin azı tehlikeli ise tehlikeden uzak duracak kadar çok şey bilen kişi nerede?
 • Bütün genelleştirmeler tehlikelidir, bu bile.
 • İnsanlar tehlikelere karşı ne kadar katılaşırlarsa katılaşsınlar, tehlikeye karşı ne kadar uyarılmış olurlarsa olsunlar, her zaman, kalplerinin ve vücutlarının ürpermesinden düşle gerçek arasında, planlanan ile gerçekleştirilen arasında var olan büyük farkı anlarlar.
 • Biraz bilmek tehlikelidir ya derinliklerden iç, ya da bilgeliğin tadını tatmaya kalkma; çünkü sığ sular beyni zehirler, bol sular insanı temizler.
 • Din ve ahlak duygularının zayıflaması, zekanın zayıflaması kadar tehlikelidir.
 • Türklük şuuruna erişmiş, samimi olarak "Ben Türk'üm" diyen herkes Türk'tür. Türkçülük ve Türk'ün tayininde, sapık ölçülere, özellikle mezhepçiliğe, coğrafyacılığa, laboratuvar ırkçılığına inanmıyorum. Başka milletleri küçük gören, Dünya barışını tehlikeye sokan antropolojik ırkçılık, Türk Milliyetçilik ülküsünün dışındadır.
 • Ortak tehlikeler, birbirlerinin can düşmanı olanları bile birleştirir.
 • Belirli bir kışkırtma yokken bile, olmayan tehlikeleri aradığım huzursuz bir endişe hali içindeyim; bu durum benim için en ufak dertleri sınırsız derecede büyütüyor ve insanlarla ilişkiyi çok zor hale getiriryor.
 • İyi bir Hırıstiyan matematikçiye ve boş kehanetlerde bulunan herkese karşı uyanık olmalı. Matematikçilerin ruhu karartmak ve insanı cehennemin sınırları içinde hapsetmek üzere şeytanla anlaşma yapmış olma tehlikesi mevcuttur.
 • Dünyayı savaş tehlikesinden koruyacak tek bir yol vardır; dünya çapında yetkiye sahip olacak ve dünyada bütün silahların tekelini elinde bulunduracak bir tek otoritenin kurulması.
 • Ölümü düşünmek ne kadar tehlikesiz de olsa, ölümü hiç düşünmeden ona katlanmak daha kolaydır.
 • Bir Erkeğin Ne Kadar Tehlikeli Olduğunu Görmek İçin Maç İzlerken Kanalı Degiştrmek Yeterlidir.
 • Hayır işlerimi bütün dinlerde yapmaya özen gösteriyorum; teknik bir mesele yüzünden öteki dünyamı tehlikeye atmak istemem!
 • Günümüzde, bizi tehdit eden tehlikenin doğadan gelmediğini, insan ve kitle ruhundan kaynaklandığını apaçık görüyoruz. Tehlike insanın ruhundan kopmuş olmasında.
 • Bilinçaltı ürkütücü bir canavar değildir. Doğal bir organizmadır. Ancak bilinçli davranışımız işe yaramaz duruma girdiğinde tehlikeli olabilir. Kendimizi baskı altına aldıkça bilinçaltının tehlikelerine kendimizi maruz bırakmış oluruz.
 • Bilimsel ruh incelemesinin psikoloji, geleceğin bilimi olduğuna inanıyorum. Psikoloji doğa bilimlerinin en genci ve henüz emekleme evresinde bugün. Bizim için en önemli bilim dalı bu ;gerçektende, insanoğlu için en büyük tehlikenin açlık, deprem, mikroplar, kanser olmayıp, yalnızca insanın kendisi olduğu, göz kamaştırıcı bir açıklıkla ortaya çıkmaktadır. Nedeni ortada: Ruhsal yaraları saracak, etkili bir çare yok henüz, oysa bu yaralar doğanın en acımasız, en büyük yıkımlarından daha da yok edicidir ! İnsanı olduğu gibi halkları da korkutan en büyük tehlike psişik tehlikedir. Beliren genel güçsüzlüğün nedenleri, bilinçaltını hiç dikkate almaksızın tek bilinçle, ama yalnızca bilinçle ilgilenilmiş olmasıdır.
 • Deha tabiatın en tehlikeli armağanı.
 • Bilebileceğimiz bir şey varsa o da hiçbir şey bilmediğimizdir ve az bilgi tehlikeli bir şeydir.
 • En güzel sevgi sözleri için sevgi sözleri sayfamıza davetlisiniz! ~ WWW.LOVE.GEN.TR ~
 • Dindeki Hatalar Tehlikeli, Felsefedeki Hatalarsa Sadece Gülünçtür.
 • İnsanın her şeyi iyi tanımasını engelleyen iki şey vardır: Biri ruhunun önüne perde çeken utanma, öteki de kendisine tehlikeyi gösterip büyük işlemlere girişmekten yüz çevirten korku.
 • Çoğu bana maceracı diyecek, evet öyleyim. Ama farklı bir türden.! İnançlarını doğrulamak uğruna, postunu tehlikeye atan türden.
 • Bir kimsenin ilmi, kendisini Allahü teâlânın yasaklarından men etmiyorsa, o kimse büyük tehlikededir.
 • İnançlı olabilmek cesur olmayı tehlikeye atılabilmeyi acı ve düş kırıklığına hazırlıklı olmayı gerektirir. Emniyet ve güvenliği yaşamın birinci koşulu sayanlar inançlı olamazlar.
 • Bir zamanlar sevilmeye layık olmuş yaşlı kimseler için en tehlikeli gülünçlük, artık öyle olmadıklarını unutmalarıdır.
 • Düşmanı tanımak, tehlikeyi bertaraf etmek demektir.
 • Ben sanatçı için bütün bir özgürlüğün olduğuna inanmıyorum. Kendine kalsa, istediği her şeyi yapmak için özgür, ancak genelde hiçbir şey yapmaz. Eğer sanatçı için ilham beklerken tehlikeli bir şey varsa hayatında bu özgürlüğünün sorunudur.
 • Sadece binlerce yılın aklı değil, çılgınlığı da patlak verdi üstümüzde. Tehlikelidir mirasçı olmak.
 • Bir insan yoğun ve kılı kırk yararak düşündüğü zaman, sadece yüzü değil gövdesi de çekinceli bir havaya bürünür.İşte benim filozof denince anladığım şey: varlığıyla herşeyi tehlike içine sokan korkunç bir patlayıcı.
 • İnançlar hakikat düşmanları olarak, yalanlardan daha tehlikelidir.
 • Kanmışlıklar, yalanlardan daha tehlikeli düşmanlarıdır.
 • Kuvvetli ve barış tanımayan komşular arasında barış, tehlikeli bir hayaldir.
 • Hiçbir şey bigotların vicdanından daha tehlikeli değildir.
 • Yarınını tehlikeye atabilecek eğlencelerden uzak dur.
 • Üç tehlike! Aşırı güven saygıyı azaltır, sıradanlık küçük görülmenize yol açar, işgüzarlık da bizi güzel bir av haline getirir.
 • Kadınlara hangi erkekleri aradıklarını sorun, "Hırslıları" derler. Öteki erkeklere göre, hırslıların belleri daha güçlü, yürekleri daha sıcaktır, kanlarında daha çok demir vardır. Kadın da güçlü olduğu sıralarda kendini öyle mutlu, öyle güzel bulur ki, parçalanmak tehlikesi altında da olsa, üstün bir gücü olanı, bütün erkeklere yeğ tutar.
 • Hayatta en Tehlikeli şeylerden bir tanesi Gururu kırılmış Kadındır.
 • Atatürk gibi eşsiz bir kahramanı istihlaf etmiştim (halef olmuştum). Benim için en büyük tehlike onun gölgesi altında erimek ve ezilmek idi. Devlet icraatının bütün sorumluluğu bana ait olmalıydı. Bunun için de kudretim neyse benim damgamı taşıyacak bir dönemin başladığının belli olması gerekiyordu. Paralara resim nakşedilmesi tarihten gelen bir devlet kudreti ve hakimiyeti geleneği idi. Parada pulda yapılanların başka türlü manalandırılması bir istismardır. Ve vebali yapanlara aittir. Bizim ona vefa ve sadakatimiz tarihin imtihanından geçmiştir.
 • Türkiye devlet olarak bilgiden inhiraf ve sahici bilgiye biganelik bakımından dünyada yalnız değildir. Türkiye'nin dünyada biricik olduğu husus "millî kültür" konusunda millî müktesebatının ve millî mevcudiyetinin zıddı istikamette ilerleyişidir. Sahiciliğin dünyanın her yerinde devlet himayesinden yararlanmadığını gözlemleyebilirsiniz. Sahicilik her zaman avaredir. Ne var ki sahiciliğin devlet tarafından bir tehlike olarak algılandığı ve kifayetsiz muhterisler tarafından düşman ilan edilip devlete ihbar edildiği yegane ülke Türkiye'dir. Sahtecilikle gününü gün edenler bir gün sahiciliğin onlara öldürücü bir nihaî darbe indireceğinden korkuyorlar.
 • Yoktur daha tehlikelisi cahil bir dosttan,Çok daha değerlidir bilgili bir düşman.
 • Kapitalizm erkeği tehlikesiz hale getirip, ehlileştirmek, bir dolap beygiri yapmak için kadını kullanır.
 • Hiç bir şey çıkar gruplarının etkisinden daha tehlikeli değildir.
 • Aşırı tevazunun da gurur gibi kendine mahsus tehlikeleri vardır.
 • Ey büyük filozoflar, bu faydalı dersleri siz yalnız kendi çocuklarınıza, kendi dostlarınıza verin ne olur! Hem siz fikirlerinizin meyvasını daha çabuk elde edersiniz, hem de bizim çocuklarımız sizin meshebinize girmek tehlikesinden kurtulmuş olur.
 • Tehlike Sözleri kategorisi için yeni bir söz ekle;

Toplam 2 sayfa, 1. sayfadasın: 1, 2, Sonraki
Love.GEN.TR, Aşk ve Sevgi Sitesi
Tüm Hakları Saklıdır © 2004 - 2021