Yönetim Sözleri - Aşk Sevgi Sitesi - Aşk Sözleri, Sevgi Sözleri, Aşk Şarkıları
Bugün 15 Temmuz 2024 Pazartesi, aşkın hava sahasındasınız!
 

Yönetim Sözleri

 • Çevremizdeki doğa güçlerini tanımayı ve yönetmeyi başardığımız halde, içimizdeki gücün büyüklüğünü anlamaktan uzağız.
  Russell
 • Mantıkla beslenmeyen şey mantıkla yönetilemez. Arthur Schopenhauer
 • Kalbimde tek başına iktidara geçtin sevgilim, al bedenimi yönet ben sana hayranım biriciğim sihirli dünyam senin geleceğim. .
 • Akıl hiçbir zaman duyguları yönetmez, sadece onun suç ortağı olur. Mignon McLaughlin
 • Kendinizi boş, çaresiz ve yararsız hissediyorsanız kötü... Bu demek oluyor ki, tez elden despot bir yönetimi başınıza efendi olarak getireceksiniz. Frank Herbert
 • Bir ülke iyi yönetiliyorsa, yoksulluk ve düşkünlüğün varlığı, utanç verici bir şeydir. Bir ülke kötü yönetiliyorsa, zenginlik ve onur gibi şeylerin varlığından utanç duyulmalıdır. Konfüçyüs
 • Kendini idare etmesini bilmeyenler, kendi yurttaşlarını yönetmek iddiasında bulunamazlar. Eflatun
 • Demokrasi, hak ettiğimizden daha iyi yönetilmeyeceğimizi garanti eden sistemdir. George Bernard Shaw
 • Siyasetle ilgilenmeyen aydınlari bekleyen sonuç, cahiller tarafından yönetilmeye razı olmaktir. Asıl önemli olan ve memleketi temelinden yıkan, halkını esir eden, çerideki cephenin suskunluğudur.
 • Geçmişin bir önemi yok. Şžu anda kim olduğunu bil ki, böylece geleceği de yönetebilirsin.
 • İnsan yaşamının mantık ile yönetildiğini kabul edersek, hayatın olasılığı kaybolur.
 • Hükümetlerin birici görevi insanların korunmasıdır, yaşamlarının yönetilmesi değil.
 • Her kişinin kendi bölge cumhuriyetinin ya da başka yüksek mercilerin idaresinde pay sahibi olduğu ve işlerin yönetimine, yılda bir gün sadece seçimde değil, fakat her gün katkıda bulunduğunu hissettiği yerde, devlet işlerinde yer alabilmek için
 • Kendinizi yönetirken kafanızı, başkalarını yönetirken kalbinizi kullanın.
 • İnsanın ömrü boyunca yönetmesi gereken bir düsturu var mıdır? Bu olsa olsa iyilik ve sevgi düsturudur. Sana yapılmasını istemediğin şeyleri, sen de başkalarına yapma.
 • İnsanlar sevmede kendi arzularına, korkmada ise yönetenlerin arzularına bağlıdırlar.
 • Yabani uluslar dışında her ülke, kitaplar tarafından yönetilir.
 • Ayrıcalıkların sadece eşitlikten doğduğu, vatandaşın yönetime, yönetimin halka, halkın da adalete tabi olduğu bir düzen istiyoruz.
 • Uluslar, yönetim adı altında, kurtlar ve koyunlar olarak iki sınıfa bölünüyor...
 • İnsanlığın buluş ruhu, son yüzyılda bize öyle şeyler armağan etti ki; yönetimdeki gelişmeler de teknik gelişmelere ayak uydurabilseydi üzüntüsüz ve mutlu bir yaşama kavuşurduk.
 • Bazen insanların yönetiminin kendilerine emanet edilemeyeceği söylenir. Peki o zaman insanlara başkalarını yönetme işi nasıl emanet edilebilir?
 • Zevk, yasayla yönetilemez.
 • Yasalar fakiri ezer ve zenginler ise yasaları yönetir.
 • Eğer gazetesiz yönetimler ile yönetimsiz gazeteler arasında seçim yapmam gerekseydi, hiç duraksamadan ikincisini seçerdim. Fakat bununla, her insanın bu gazetelere erişebilmesini ve onları okuyacak yetkinlikte olmasını kastediyorum.
 • Halkın yönetime katılmasında önemli bir araç olan jüri sistemi, aynı zamanda halkın nasıl iyi yönetileceğini vatandaşlara öğretir.
 • Aşk sözleri denilince akla gelen ilk site. ~ WWW.LOVE.GEN.TR ~
 • Kendi kendinizi idare etmeyi öğreten yönetim, en iyi yönetimdir.
 • Hükmetmek kolay öğrenilir, yönetmek güç.
 • İyi bilirim, büyük yığın, peşin yargılarla yönetilir. Ne yazık ki pek çok kimse o büyük yığına dahildir.
 • Benim üç hazinem vardır, onları gözbebeğim gibi saklarım. Birincisi sevgidir, ikincisi kanaatkarlıktır, üçüncüsü tevazudur. Yalnız aza kanaat eden insan cömerttir. Mütevazı olan da insanları iyi yönetir.
 • Bazen yönetmek İçin yönetilmek Gerekir.
 • Yasakların artışı yönetenlerin yozlaştığını kanıtlar, yönetilenlerin değil.
 • Sürekli olarak kendini yönetebilmek insanın sahip olabileceği en değerli yeteneklerden birisidir.
 • Tövbe, yönetim değişikliğidir.
 • Kimse kimseyi rızası olmadan yönetemez.
 • İnsanlığın buluş ruhu, son yüzyılda bize öyle şeyler armağan etti ki; yönetimdeki gelişmeler de teknik gelişmelere ayak uydurabilseydi üzüntüsüz ve mutlu bir yaşama kavuşurduk.
 • Bütün dünyayı bir erkek yönetir. O erkeği de bir kadın.
 • İnsanoğullarının yönetimi sanatı üzerinde düşünen herkes, devletlerin geleceğinin gençlerinin eğitimine bağlı olduğu konusunda ikna olmuşlardır.
 • Devlet birçok kişi tarafından yönetilirse bu ona, tıpkı giderleri toplulukça kaynaklanan şölenin tek kişinin hazırlayacağı bir şölenden daha üstün olması gibi bir üstünlük sağlar. Onun içindir ki çoğunluk, birçok durumda, her kim olursa olsun tek bir kişiden daha iyi bir yargıçtır. Ayrıca çokluk daha güç bozulur ya da kıstırılır. Kötü bir anında olan ya da konuya ilişkin çok güçlü duyguları bulunan bir kişinin yargısı ister istemez çarpık olacaktır. Öte yandan, bir kitlenin yargıda bulunması durumunda, kitleyi oluşturan her kişinin aynı anda duygulara kapılmasını ve yargısını çarpıtmadan ayarlamak güçtür.
 • Mantıkla beslenmeyen şey mantıkla yönetilemez.
 • Siyasi yönetimlerin en sevmediği şeylerin başında bireyin bağımsızlığı ve egonun vizyonu gelir. Egonuzu ve kimliğinizi siyasi yönetimlere karşı koruyun.

 • Birey haklarını ihlal etmek demek, onu kendi yargısının aksi yönde davranmaya zorlamak veya onun değerlerini kamulaştırmak demektir. Esas olarak bunu yapmanın yalnız bir yolu vardır: Fiziksel zor kullanımı. İnsan haklarının iki olası ihlalcisi vardır; suçlular ve siyasi yönetim.
 • Hiç kimse kimseyi yönetme hakkına sahip değildir.
 • Programımız basit: İtalya'yı yönetmek istiyoruz.
 • Sınırlı ya da genel, başarılı ya da başarısız olsun,her grev hareketi,işçilerle kurtuluşa giden yolu açacaktır. Bu uğurda boykot ve sabotaj meşrudur. Yalnız şiddet hareketleri, insanlara karşı değil, mülke karşı yönetilmelidir.
 • Kendileri hiç de hayranlık uyandırmayan şeylerin benzerlerini sunup yönetimin ilgisini çeken resim sanatı ne büyük bir kendini beğenmişlik.
 • Bugünkü yönetimi içime sindiremiyorum. (Askeri rejim için.)
 • Ha gözlerinle müezzini aramışsın boş şerefede
  Ha Ankara'daki madara yöneticileri!
  Onlar da bulmuşlar birer Amerikan mikrofonu
  Oturdukları yerden okuyorlar ezanlarını.
 • Yaşayanları yöneten ölülerdir. Demek ki öldürülmesi gereken ölüler de var.
 • Bu Dünyada Çogunlugun Küçük Bir Azınlık Tarafından Yönetilmesinden Daha Garip Bir Şey Yoktur.
 • Bir kadın tarafından yönetilmek bir erkek için ayıpların en büyüğüdür.
 • Gerçek devrimciyi yöneten büyük aşk duygularıdır.!
 • İşte bu benim Ayasofya Vakfiyem, dolayısıyla kim bu Ayasofya'yı camiye dönüştüren vakfiyemi değiştirirse, bir maddesini tebdil ederse onu iptal veya tedile koşarsa, fasit veya fasık bir teville veya herhangi bir dalavereyle Ayasofya Camisi'nin vakıf hükmünü yürürlükten kaldırmaya kastederlerse, aslını değiştirir, füruuna itiraz eder ve bunları yapanlara yol gösterirlerse ve hatta yardım ederlerse ve kanunsuz olarak onda tasarruf yapmaya kalkarlar, camilikten çıkarırlar ve sahte evrak düzenleyerek, mütevellilik hakkı gibi şeyler ister yahut onu kendi batıl defterlerine kaydederler veya yalandan kendi hesaplarına geçirirlerse ifade ediyorum ki huzurunuzda, en büyük haram işlemiş ve günahları kazanmış olurlar.

  Bu sebeple, bu vakfiyeyi kim değiştirirse, Allah'ın, Peygamber'in, meleklerin, bütün yöneticilerin ve dahi bütün Müslümanların ebediyen laneti onun ve onların üzerine olsun, azapları hafiflemesin onların, haşr gününde yüzlerine bakılmasın. Kim bunları işittikten sonra hala bu değiştirme işine devam ederse, günahı onu değiştirene ait olacaktır. Allah'ın azabı onlaradır. Allah işitendir, bilendir
 • Ahlaksal" diye nitelenen yönetmelikler gerçekte, insanlara karşı olup insanların mutluluğunu kesinlikle istemezler. Keza bu yönetmelikler "insanlığın mutluluğu ve refahı" ile bağıntılı olmaktan uzaktır.
 • Ne anne, ne baba ne de herhangi bir akraba insana iyi yönetilen bir akıldan daha fazla yararlı olabilir.
 • Demokrasi, hak ettiğimizden daha iyi yönetilmeyeceğimizi garanti eden bir sistemdir.
 • Köle gibi eğitilenler, köle gibi yönetilebilirler ancak.
 • Bu ülkeyi nasıl yöneteceğini bilen herkesin taksi sürme ve saç kesmekle meşgul olması ne büyük talihsizlik.
 • Bir gün ülkede milliyetçi geçinen politikacılar, yöneticiler, sanatçılar, aydınlar hiç bir çıkar kaygısına düşmeden, yiğitçe, korkusuzca Türkçü söylemlerde, Türkçü tavırlarla milletin karşısına çıkarlarsa o gün Türkçülük büyük bir utkuya yaklaşır.
 • Gerçekten büyük insan odur ki, ne yönetir ne yönetilir.
 • Ne şaşırıyorsunuz bre reziller! yoksa oyun oynamak sizinle devlet yönetmekten daha iyi değil mi? Artemis tapınağında çocuklarla oyun oynarken yanına gelen Efeslilere.
 • Çoğunluğun azınlık tarafından yönetimi tiranlıktır; azınlığın çoğunluk tarafından yönetimi de tiranlıktır. Her iki durumda da ˜senin istediğin gibi değil, bizim istediğimiz gibi yapacaksın' kuralı geçerlidir.
 • Allah, Kitabı, Resulü, mü'minlerin yöneticileri ve tüm müslümanlar için nasihattir.
 • Kavimler layık oldukları şekilde yönetilirler.
 • Rabbinize karşı gelmekten sakının, beş vakit namazınızı kılın, Ramazan orucunuzu tutun, mallarınızın zekatını verin, yöneticilerinize itaat edin. (Böylelikle) Rabbinizin cennetine girersiniz.
 • Adalet olmadıkça. YÖNETİMİN FAYADASI OLMAZ
  Edep olmadıkça. ASALETİN FAYDASI OLMAZ
  Cömertlik olmadıkça. ZENGİNLİĞžİN FAYDASI OLMAZ
  Güven olmadıkça. SEVİNCİN FAYDASI OLMAZ
  Kanaat olmadıkça. FAKİRLİĞžİN FAYDASI OLMAZ
  Alçak gönüllülük olmadıkça. YÜKSELMENİN FAYDASI OLMAZ
  - ALLAH'ın başarıya ulaştırması olmadıkça. ÇALIŞMANIN FAYDASI OLMAZ.
 • Bilgi sonsuza dek cehaleti yönetecektir.
 • Papal sistemi içerisinde devlet ve din bir aradadır. Bu sistem kötü bir devlet yönetimine yol açar.
 • Devlet insan tabiatının bütün özellikleri ile yansımasından başka bir şey değil midir? Eğer, insanlar melek olsalardı, o zaman devlete gerek olmazdı. Eğer melekler insanları yönetselerdi, o zaman da devleti kontrol etmeye ve sınırlamalar getirmeye gerek olmazdı.
 • Eğer insanlar Tanrı olsaydı, kendilerini demokratik olarak yönetebilirlerdi. İnsanlar Tanrı olmadıklarına göre, mükemmel bir devlet insanlara göre değildir.
 • En iyi devlet nedir? Bize kendimizi yönetmemizi öğretendir.
 • En iyi yönetim kendi kendimizi yönetmeyi bize öğretebilecek yönetimdir.
 • Nükleer bir felaketin yapabileceğini zaman çoktan yapar. Bu yüzden şimdi yaşa ve bunu yönet.
 • Tanrısal çözüm, yönetilenlerin yönetildik diyemeyeceği bir anlamda yönetmeden yönetmektir. Yani içinde yönetilenlerin kendilerini yönetmek zorunda oldukları bir durum oluşturmaktır.
 • Toplumun bütün isteklerini karşılayabilecek tek hükümet biçimi, bütün halkın yönetime katıldığı hükümettir; en küçük kamu görevine olsun katılım yararlıdır; her alandaki katılma, toplumun genel gelişme düzeyinin elverdiği ölçüde geniş olmalıdır. Bir tek küçük kentten daha büyük bir toplumda, kamu işlerine herkes kişi olarak katılamayacağı için, bundan mükemmel bir hükümetin ideal türünün temsili hükümet olacağı sonucu çıkmaktadır.
 • Bir memleketin nasıl yönetildiğini anlamak mı istiyorsunuz,
  onun müziğine kulak veriniz. Nerede güzel eserlerden oluşmuş
  bir uyum vardır; orada adalet ve erdem hüküm sürer.
 • En güzel sevgi sözleri için sevgi sözleri sayfamıza davetlisiniz! ~ WWW.LOVE.GEN.TR ~
 • Bir ülke iyi yönetiliyorsa, yoksulluk ve düşkünlüğün varlığı, utanç verici bir şeydir. Bir ülke kötü yönetiliyorsa, zenginlik ve onur gibi şeylerin varlığından utanç duyulmalıdır.
 • İdare etmek dürüstlük demektir. Sen doğru yönetirsen yanlış olmaya kimse cesaret edemez.
 • Devlet düzen içinde yönetildiğinde ancak dünyada barış tesis edilebilir.
 • Araştırma yapıldığı zaman ancak bilgi artırılabilir; bilgi artırıldığında ancak istek samimi olabilir; istek samimi olduğunda ancak akıl ıslah edilebilir; akıl ıslah edildiğinde ancak özel yaşam iyileştirilebilir; özel yaşam iyileştirildiğinde ancak aile yapısı düzeltilebilir. Aile yapısı düzeltildiğinde ancak devlet düzen içinde yönetilebilir.

 • Bir tanrı vardır; bu, tanrılar ve insanların en ulusudur; ne biçimi, ne de düşünmesi bakımından ölümlülere benzer; bu tek tanrı baştan aşağı işitmedir, baştan aşağı düşünmedir; her şeyi düşünceleriyle hiç zahmetsiz yönetir.
 • En büyük fetih mücadele etmeden kazanılır, en başarılı yönetici emretmeden yönetir.
 • En iyi asker saldırmaz. Üstün savaşçı sessiz başarır. En büyük
  fatih mücadele etmeden kazanandır. En başarılı yönetici
  emretmeden yönlendirendir.
 • Bizi yöneten, dünyayı ellerinde tutan kimselerin bizim kadar akıllı olması, bizim yapabileceğimiz kadarını yapması yetmez. Bizden çok üstün değiller ise bizden çok aşağı sayılırılar.
 • Fransa'nın yazı da yoktur kışı da yoktur , ahlakı da yoktur. Bunların dışında şahane bir ülkedir. Ve genellikle fahişeler tarafından yönetilir.
 • Akıl hiçbir zaman duyguları yönetmez, sadece onun suç ortağı olur.
 • Devlet yalnız mahmuzlarla ve çizmelerle yönetilir.
 • Yasalar fakiri ezer ve zenginler ise yasaları yönetir.
 • AKP önce yönetmeyi öğrensin sonra hesap sorsun.
 • Kral hükmeder, yönetmez.
 • İnsanların, yönetimsiz kalırlarsa birbirlerini yiyip bitireceklerine inananlara diyoruz ki: Tıpkı sürgüne giderken Zavallı kullarım bensiz ne yapacaklar? diyen o krala benziyorsunuz.
 • Her kim beni yönetmek için elimi üzerime koyarsa, o bir gaspçı ve despottur; onu düşmanım ilan ediyorum.
 • Sanayi Çağının simgesi makineleşmeydi. Yaklaşan yeni dönemin simgesi ise gezegen olacak. Yani yaşayan, kendi kendini yaratan ve yenileyen bir sistem. Yöneticilik anlayışı da bu doğrultuda değişecek.
 • Kendini yönetirsen dünyayı yönetecek gücü bulabilirsin.
 • Kendini idare etmesini bilmeyenler, kendi yurttaşlarını yönetmek iddiasında bulunamazlar.
 • Devlet işleri, devlet içinde idare edenlerle idare edilenlerin yönetime katılmasıyla gerçekleşir.
 • Eşcinsellik, barbarlar tarafından ve aynen büyük fikirleri kölelerinin öğrenmesi açıkça liderin işine gelmediği için felsefeyi sevmedikleri gibi, eşcinselliğin yaratma eğiliminde olduğu güçlü dostlukların ve ateşli aşkların da liderin işine gelmediği despot hükümetlerin yönetimi altında yaşayan insanlar tarafından ayıp karşılanır.
 • Nerede eşcinsel ilişkiye girmenin ayıp olduğu kaanati varsa, bunun suçlusu kısmen yasaların kötülüğü, kısmen yöneticilerin despotluğu ve kısmen yönetilenlerin korkaklığıdır.
 • Demokrasinin esas prensibi, halkın egemenliğidir. Ama milletin kendini yönetecekleri iyi seçebilmesi için, yetişkin ve iyi eğitim görmüş olması şarttır. Eğer bu sağlanamazsa demokrasi, otokrasiye geçebilir. Halk övülmeyi sever. Onun için, güzel sözlü demagoglar, kötü de olsalar, başa geçebilirler. Oy toplamasını bilen herkesin, devleti idare edebileceği zannedilir.
 • Film yönetmenliği sözü olan her sanatçının sözünü söyleyebileceği en olanaklı alandır.
 • Bazen insanın kendisini yönetmesine güvenilmemesi gerektiği söylenir? O zaman insanın başkalarını yönetmesine güvenilebilir mi? Veya insanı yönetmesi için krallar kılığına bürünmüş melekler bulabilir miyiz? Bırakalım bunun cevabını tarih versin.
 • Yönetim Sözleri kategorisi için yeni bir söz ekle;

Toplam 2 sayfa, 1. sayfadasın: 1, 2, Sonraki
Love.GEN.TR, Aşk ve Sevgi Sitesi
Tüm Hakları Saklıdır © 2004 - 2021