Vicdan Sözleri - Aşk Sevgi Sitesi - Aşk Sözleri, Sevgi Sözleri, Aşk Şarkıları
Bugün 23 Temmuz 2024 Salı, içime sığmayan deli bir aşk bu...
 

Vicdan Sözleri

 • Şimdi Beni iyi Dinle vicdansız Sevgilim Ben Seni çok Sevmiştim Sana Yüreğimi Vermiştim Sana çiçeklerden Saray Yapmıştım Sana Bu ömrümü Vermiştim....1
 • Sabahlar senden uzak bana,güneş senden sıcak bana.en zalim düşmanım bile senden daha vicdanlı bana.Aşk olsun sevgilim,sevgin bu kadar düşman mı bana...
 • Tarih, evrenin vicdanıdır.
  Hayyam
 • Eğer dünyada aşk olmasaydı kimsede acıma vicdan duygusu olmazdı.
 • Öğretmenler! Cumhuriyet sizden, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister. (Atatürk)
 • Ben seni teselli etmek için sevdim kalpten sevmedimki! ben seni vicdanen sevdim sana sahiplenmedimki!
 • Kapanmayan tek yara vicdan yarasıdır. Publius Cyrus
 • Ne güzel bir şeydir iyi bir kalp. Baktığı her şeyde bir güzellik bulur ve girdiği her yere huzur taşır. Kuşları mutlu, çiçekleri renkli, vicdanları temizdir. Ve de cümleleri...
 • Öğretmenler! Cumhuriyet sizden, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister.
 • İnsanlar tuhaftır! Fena birşey yapmakta olduklarını hissedecek olurlarsa mutlaka en evvel vicdanlarını susturacak bir sebep bulurlar.
 • Dünyanın en yoksul kölesi bile, kendi vicdanı içinde hürdür.
 • Huzur dolu bir kalple bir parça ekmek, vicdan azabı ile beraber olan zenginlikten bin kere bin kere bin daha iyidir.
 • Kaybetmeyi ahlaksız bir teklife tercih et. İlkinin acısı bir an, diğerinin vicdan azabı bir ömür boyu sürer.
 • Vazifesini yerine getirmemiş olanın vicdan yarasına ne mazeretin devası, ne ilacın şifası deva getiremez.
 • İradene hakim ol, fakat vicdanına esir ol.
 • Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre sahip olmak, seçtiği bir dinin icaplarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanına hakim olunamaz.
 • Sen sen ol vicdanının çıkma sözünden,
  Olduğun gibi görün dönme özünden,
  Sonra kendini bilmez arsız yüzünden,
  Öldüğünde kefen bez bulamazsın.
 • Cesaret hayatı hiçe sayar, vicdanı değil.
 • Kötü bir işin en gizli şahidi vicdanımızdır.
 • İnsan kendi vicdanından bir şey gizleyemez.
 • Vicdanı olan her zaman borçludur, vicdansız olan ise her zaman alacaklı.
 • İnsanlar kötülüğü, arzuları kuvvetli olduğundan dolayı değil, vicdanları zayıf olduğundan dolayı yaparlar.
 • İyi bir vicdan en rahat yastıktır.
 • Senin vicdanın senden başkasını temsil edemez.
 • Vicdan azabı, insanın içinde bir cehennemdir.
 • Sitemizin aşk sözleri bölümü için söz göndermek ister misiniz? ~ WWW.LOVE.GEN.TR ~
 • Kapanmayan tek yara vicdan yarasıdır.
 • En mükemmel adalet vicdandır.
 • En iyi ahlak kitabımız olan ve en fazla müracaat etmemiz gereken kitap, vicdandır.
 • Varsa hatta beşerde bir vicdan, Ya gümüştendir o ya altından.
 • Vicdan azabı refah içinde uyur ve mücadele içinde açılır.
 • Vicdan baki kaldıkça hiçbir günah affedilmiş sayılmaz.
 • Hayata karakteri oluşmada karışanlar, başdöndürücü bir hızla vicdanlarını da kaybederler.
 • Vicdanı olan bir yabancıyı, vicdanı olmayan bin akrabaya tercih ederim.
 • Vicdan insanın tek gerçek dostudur, vicdanını dost bil dinle sözünü.
 • Vicdan Tanrı'nın tatlı fısıltısıdır.
 • Vicdan denilen şey birisinin bizi gözlediğini ihtar eden histir.
 • Göz yaşları vicdanın itfaiyesidir,
  Ruh yangınlarını ancak göz yaşları söndürebilir.
 • Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da milli egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir.
 • Huzur dolu bir kalple bir parça ekmek, vicdan azabı ile beraber olan zenginlikten bin kere bin kere bin daha iyidir.
 • İradene hakim fakat vicdanına esir ol.
 • İsteklerini tutsak al, vicdanına tutsak ol.
 • Seks, çerçöpüyle izinsiz içeri girmekte, devlet adamlarının müzakerelerine ve alimlerin araştırmalarına müdahale etmekte tereddüt etmez. Her gün en değerli ilişkileri mahveder. Daha önce onurlu ve dimdik olan insanların vicdanını çalar.
 • Kendi gerçeğimizi kendi kelimelerimizle anlayıp anlatmak, her namuslu yazarın vicdan borcu.
 • Hayatta daima gerçekleri savun!
  Takdir eden olmasa bile, vicdanına hesap vermekten kurtulursun.
 • Vicdan Tanrı'nın tatlı fısıltısıdır.
 • Bir mesafe olmalı.
  Düşmanınla senin aranda,
  yediğin darbeyle iç organlar arasında,
  bireyle toplum arasında,
  geçmişle bugün arasında, anılarla vicdan arasında...
  Bu hayatta yaptığın ya da hissettiğin her şeyde
  bir mesafe olmalı.
  Mesafe seni korur...
 • Eylem ve vicdan genellikle uyuşmazlar.
  Eylem, ağaçtan ham meyveleri toplamak isterken,
  vicdan onları gereğinden çok olgunlaşmaya bırakır,
  taa ki yere dökülüp ezilinceye kadar.
 • İnsanların çoğunda entelektüel vicdan eksiktir.
 • Vicdanlı ve dürüst olmak, hesaplı olmaktan iyidir. Hesap insanı makam sahibi yapar da, vicdan daha önemli bir işe yarar, insanı insan yapar.
 • Hiçbir şey bigotların vicdanından daha tehlikeli değildir.
 • İnsanlar tuhaftır; fena bir şey yapmakta olduklarını hissedecek olurlarsa, mutlaka en evvel vicdanlarını susturacak bir sebep bulurlar.
 • Gerçeği her zaman savun, anlayan olmasa bile vicdanına karşı hesap vermekten kurtulursun.
 • İki büyük alem beni kendine hayran bırakıyor:
  Üstümdeki yıldızlı kainat ve içimdeki vicdan.
 • İki şey var ki, ruhumu hep yeni, hep artan bir hayranlık ve müthiş bir saygıyla dolduruyor: Üzerimdeki yıldızlı gökyüzü ve vicdanımdaki ahlak yasası.
 • Bir muammadır AŞK. Kiminin vicdanına atılan taş , Kiminin fakir gönlüne katılan aş , Kiminin de gözünden akıtılan yaştır AŞK.
 • Her insanın dini, her insanın kendi vicdanına ve inancına terkedilmelidir.
 • Bana bütün hürriyetlerden evvel, bilmek, düşünmek, inanmak, vicdana göre konuşmak mertebesini veriniz.
 • İnsanlar kötülük yaparlar; arzuları çok şiddetli olduğu için değil, vicdanları çok zayıf olduğu için.
 • Ağlamak öyle bir iksirdir ki, kavrulan ruhun ateşini ondan başka hiçbir şey söndüremez. Ruh tutuşunca vicdan kavrulmaya başlar ve işte o zaman insan ağlar. Ağlar ve ruhunun ateşini söndürür. Sıkıntı ve şiddet karşısında en geçerli iksir, rahat ve rehavet zamanında yapılan duadır.
 • Laiklik, yalnız din ve dünya işlerinin ayrılması demek değildir. Bütün yurttaşların vicdan, ibadet ve din hürriyeti demektir.
 • Din bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanının emrine uymakta serbesttir. Biz dine saygı gösteririz. Düşünüşe ve düşünceye karşı değiliz. Biz sadece din işlerini, millet ve devlet işleriyle karıştırmamaya çalışıyor, kasıt ve fiile dayanan tutucu hareketlerden sakınıyoruz.
 • Din, bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanının emrine uymakta serbesttir.
 • Millî egemenlik uğrunda canımı vermek, benim için vicdan ve namus borcu olsun.
 • Hiçbir zaman hatırınızdan çıkmasın ki , cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller istiyor.
 • Din, bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanın emrine uymakta serbesttir. Biz dine saygı gösteririz. Düşünce ve tefekküre karşı değiliz. Biz sadece din işlerini, millet ve devlet işleriyle karıştırmamaya çalışıyoruz, kasde ve fiile dayanan bağnaz hareketlerden sakınıyoruz. Gericilere fırsat vermeyeceğiz.
 • Bizi yokedecekler şunlardır: İlkesiz siyaset; vicdanı sollayan eğlence; çalışmadan zenginlik; bilgili ama karaktersiz "İnsan" insanlar; ahlâktan yoksun bir iş dünyası; insan sevgisini alt plana itmiş bilim; özveriden yoksun bir din anlayışı.
 • Yasalara dayanan yargılamadan daha büyük bir yargılama vardır ki, o da her insanın kendi vicdanıdır.
 • Her sabah kalktığım zaman kendi kendime şöyle söz veririm: Dünya üzerinde vicdanımdan başka kimseden korkmayacağım. Kimsenin haksızlığına boyun eğmeyeceğim. Adaletsizliği adaletle yıkacağım ve mukavemet etmekte ısrar ederse onu, bütün mevcudiyetimle karşılayacağım.
 • Ne irfandır veren ahlaka yükseklik ne vicdandır. Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır.
 • Vazifesini tam yerine getirmemiş olanın vicdan yarasına, ne mazaretin devası ne ilacın şifası deva getirmiş.
 • Kader hem zamana [tarihe ve an'a] ve mekana [uzaya ve vucudumuza] yayılan; hem de bizzat bizim ruhumuza, nefsimize, zihnimize, gönlümüze, vicdanımıza, bilincimize yani varlıgımızı teşkil eden yoğunluk bölgesine odaklanan gerilimin adıydı. İyi ile kötü, günah ile sevap, helal ile haram, doğru ile yanlış, ümit ile korku, ödül ile ceza, Cennet ile Cehennem arasındaydık. İnanmak insanın en ince ve en keskin sınırda hareket etmesi demekti. Buna mukabil, teslimiyette, iradenin forsunu aşan bir imkan vardı ki bunu ancak terbiyeden sonra gelen olgunluk sayesinde kavrayabilirdik.
 • Af var diye işlenen suçtan vicdan burkulur; Affı sigortalayan hayâsızdan korkulur...
 • Çıkamam, aynalar, aynalar zindan. Bakamam, aynada, aynada vicdan; Beni beklemeyin, o bir hevesti; Gelemem, aynalar yolumu kesti.
 • Asla vicdanınızın sesini kendinizden uzak tutmayın.
 • İnsanlar işine gelince değil de vicdanına değince iyilik yapsalardı; bugün çıkar ilişkileri değil, gerçek sevdalar yaşanırdı !
 • Aşk sevgiyle beslenir. Sevgi ise kalpten gelen sözlerle. Sizin için sevgi sözleri ~ WWW.LOVE.GEN.TR ~
 • Ben, senin bilinçaltı karanlıklarına ittiğin ve gerçekleşmesinden korktuğun kirli arzuların, ben senin bilinçaltı ormanlarının tarzan'ı! yemeye geldim seni. benden kurtulamazsın. ben, senin vicdan azabınım!
 • Tarih, kâinatın vicdanıdır.
 • Vicdan ile korkaklık aslında tümüyle aynı şeylerdir,vicdan daha ticari bir isimdir,hepsi bu.
 • Vicdan bizim hepimizi bencil kılıyor.
 • Nefsinin öğretmeni, vicdanının öğrencisi ol.
 • Kötülüğün yolu yakındır kolay ulaşılır ona. İyiliğin önüne ise alınteri ve vicdanı koymuştur Tanrı.
 • Kapanmayan tek yara vicdan yarasıdır.
 • Ah, vicdan, ruhun sessiz işkencesi.
 • Birçok şeyler silinebilir ama vicdanlar o kayıtları öyle kolay kolay silmiyor. (Danıştay saldırısının kamera kayıtlarının OYAK tarafından silindiğinin anlaşılması üzerine.)
 • Dışarıdan bir şeyler kazanabilmek için,içeriden bir şeyler yitirmek.Yani şan, şö...hret, mevki,makam şatafat, ün, şan kazanmak için;Huzurunu, boş zamanını ve bağımsızlığını,bütünüyle ya da önemli ölçüde feda etmek;Büyük bir budalalıktır. Mutluluk çok zordur ve içimizdedir.Başka yerde bulunması imkânsızdır.Sağlıklı bir dilenci, hasta bir kraldan daha mutludur.Eksiksiz bir sağlıktan ve kusursuz bir bedenden daha iyi ne olabilir?Sakin ve neşeli bir huy.Duru, canlı, nüfuz edici ve doğru kavrayan bir zekâ.Ilımlı, yumuşak bir arzu ve bunlara uygun olarak iyi bir vicdan. Bunların hepsi; yerini hiçbir rütbenin,ya da zenginliğin dolduramayacağı üstünlüklerdir...
 • Vicdan Huzuru başarılı olabilmenin temel şartıdır.
 • Bazen kendimizi çok gelişmiş bir bilgisayar, vicdanı da Allah'ın çipi olarak düşünürüm ben.
 • Bütün büyük dönüşümler,hayata vicdan gözüyle bakan vicdanlı insanları gücüyle gerçekleşir.
 • Kadın, çocuk, hayvan, engelli ve çevre hakları. Bunlar laf ebeliğiyle, şişinmelerle, göz boyamacı kafa tutmalarla insanlık vicdanında giderek azalan notlarımızı yükseltebilir mi? Aynı dersten, yüz yıl çakmak sadece ayıp değil, ahmaklık da değil mi?
 • Garip değil mi? İnsan kötü bir şey yapacağını hissettiği zaman, mutlaka vicdanını susturacak bir sebep bulur.
 • İyi olmak "Kolaydır
  Zor olan "Adil" olmaktır.
  En "Mükemmel" Adalet ise Vicdandır.
 • En mükemmel adalet, vicdandır.
 • Yürekten itaat edeceğim tek bir iktidar var, kendi aklımın kararı, kendi vicdanımın emrettiği.
 • Vicdan Sözleri kategorisi için yeni bir söz ekle;

Love.GEN.TR, Aşk ve Sevgi Sitesi
Tüm Hakları Saklıdır © 2004 - 2021