Vatan Sözleri - Aşk Sevgi Sitesi - Aşk Sözleri, Sevgi Sözleri, Aşk Şarkıları
Bugün 23 Temmuz 2024 Salı, içime sığmayan deli bir aşk bu...
 

Vatan Sözleri

 • Sevgi, bilgi ve çalışmanın ne vatanı olur, ne gümrük duvarları, ne de üniforması. (S. Freud)
 • öLüM ANLIMIZA YAZILI NE BüYü NEDE BİR KURŞUNDUR CANIMIZI ALAN SEVDA VE AŞK BİZE UZAK YEMİNİMİZ VAR VATAN UĞRUNA öLMEYE SEN BENİ BEKLEME GüLüM ...
 • Bayrağı bayrak yapan üstündeki kandır,kanı kan yapan uğruna can verilen vatandır,vatanı vatan yapan insanın içindeki aşktır,aşkı aşk yapan senin gibi bir yardir.
 • Sevgi, bilgi ve çalışmanın ne vatanı olur, ne gümrük duvarları, ne de üniforması. (S. Freud)
 • Ülkemizi gerçek hedefe, gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran irfan (bilim, kültür) ordusudur. (Atatürk)
 • İnsandır sanıyordum mukaddes yüke hamal.
  Hamallık ki, sonunda, ne rütbe var, ne de mal,
  Yalnız acı bir lokma, zehirle pişmiş aştan;
  Ve ayrılık, anneden, vatandan, arkadaştan.
 • Benden eğerimi isteyin vereyim, atımı isteyin vereyim, çadırımı isteyin vereyim, fakat vatanımdan hiç kimse bir karış toprak istemesin vermem, veremem.
 • Kan grubum , vatan haini olmayan herkese uyar.
 • Ülkemizi gerçek hedefe, gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran irfan bilim, kültür ordusudur.
 • Bir karış dahi olsa vatan toprağını satmam, zira bu vatan bana değil milletime aittir. Milletim de bu toprakları ancak aldığı fiyata verir. Çünkü bu topraklar kanla alınmıştır, kanla verilir!
 • Türklerden başka dini ve vatanı uğruna canını vermeye hazır asker görmedim.
 • Vatan bir milletin evidir.
 • Vatan sevgisinden maksat, toprağa değil, onun üstünde yaşayan insanlara duyulan sevgidir.
 • Kılıçla alınan vatan, para ile satılmaz.
 • Vatan müdafaasının en emin ve ucuz yolu eğitimdir.
 • Dur yolcu, bilmeden gelip bastığın, Bu toprak, bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın, Bir vatan kalbinin attığı yerdir!
 • Benden eğerimi isteyiniz vereyim, atımı isteyiniz vereyim. Fakat vatanımdan hiç kimse bir karış toprak istemesin veremem.
 • Vatan ne Türkiye'dir Türklere ne
 • Zenginlik gurbeti vatan, fakirlik vatanı gurbet haline getirir.
 • Sevgi, bilgi ve çalışmanın ne vatanı olur, ne gümrük duvarları, ne de üniforması.
 • Vatan için ölmek de var, fakat borcun yaşamaktır.
 • Vatan sıhhate benzer, değeri kaybedilince anlaşılır.
 • Vatan sevgisi, ruhları kirden kurtaran en kuvvetli rüzgardır.
 • İstanbul benim canım;
  Vatanım da vatanım...
  İstanbul,
  İstanbul...
 • Görelilik kuramım başarıyla kanıtlanırsa Almanya benim bir Alman olduğumu iddia edecek, Fransa ise dünya vatandaşı olduğumu açıklayacaktır. Kuramım gerçek dışı çıktığında ise, Fransa bir Alman olduğumu söyleyecek, Almanya ise bir Yahudi olduğumu
 • Sitemizin aşk sözleri bölümü için söz göndermek ister misiniz? ~ WWW.LOVE.GEN.TR ~
 • Bu vatan, çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya layıktır.
 • Akıllı ve iyi niyetli insanlara özgü bir ada olması için neler vermezdim; öyle bir yer olsa ben bile vatansever kesilirdim.
 • Vatan sevgisi imandan gelir.
 • Sen bana kendini tek özletensin,
  Gözlerin vatanım hayatım sensin.
 • Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır.
 • Vatan sevgisi ahlakta iyiliği, ahlakta iyilik de vatan sevgisini meydana getirir.
 • Ayrıcalıkların sadece eşitlikten doğduğu, vatandaşın yönetime, yönetimin halka, halkın da adalete tabi olduğu bir düzen istiyoruz.
 • Büyük sanatkarların vatanı yoktur.
 • İnsan vatanı sever, çünkü hürriyeti, rahatı, hakkı vatan sayesinde kaimdir.
 • Zenginlik gurbeti vatan, fakirlik vatanı gurbet haline getirir.
 • Vatan müdafaasına ait vazifelerden daha mühim ve müsbet vazife olamaz.
 • Vatan için ölenler, kendileri için ölmüşlerdir.
 • Vatan için katlanılan ölüm kadar tatlı ve şerefli bir ölüm var mıdır?
 • Ben seversem hürriyet kadar derin,
  Sevdiğimi vatan gibi severim.
  Ben sevdim mi tam sever,
  Seversem de adam gibi severim.
 • Halkın yönetime katılmasında önemli bir araç olan jüri sistemi, aynı zamanda halkın nasıl iyi yönetileceğini vatandaşlara öğretir.
 • Keyfimin yerinde olduğu yer vatanımdır, derler. Bu teselli edici özdeyiş eğer 'yararlı olduğum yer vatanımdır', şeklinde olsaydı daha iyi söylenmiş olurdu.
 • Eğer vatan tehlikede ise, her şey vatana aittir.
 • Vatan büyük ve müebbed bir ülkedir: TURAN.
 • Vatan aşkını artırmak için en emin yol, bir müddet yabancı bir memlekette kalmaktır.
 • Vatan için yaşamak, vatanın terakki ve tealisine çalışmak da vatan için ölmek kadar şereflidir.
 • Ben vatanım için verecek yalnız bir canım olmasından çok teessüf etmişimdir.
 • Yürek neredeyse, gerçek vatanseverlik oradadır.
 • Akıllı ve iyi niyetli insanlara özgü bir ada olması için neler vermezdim; öyle bir yer olsa ben bile vatansever kesilirdim.
 • Görelilik kuramım başarıyla kanıtlanırsa Almanya benim bir Alman olduğumu iddia edecek, Fransa ise dünya vatandaşı olduğumu açıklayacaktır. Kuramım gerçek dışı çıktığında ise, Fransa bir Alman olduğumu söyleyecek, Almanya ise bir Yahudi olduğumu açıklayacaktır.
 • Size öyle bir vatan aldım ki; ebediyen sizin olacaktır.
 • Millî kalkınmamızı gerçekleştirmek, her Türk ferdini hür yapabilmek için Türk Milletini yeniden kurmak zorundayız. Vatandaşlarımız arasında parti, mezhep, ırk ve bölge farkı gözetmeksizin karşılıklı sevgi ve saygıya dayanan bağlar dokuyacağız.
 • Birisi hayatı boyunca büyük bir çocuk gibi kalmayıp ciddi, makul ve mantıklı bir adam olursa, dünyanın çok işe yarar ve adamakıllı bir vatandaşı olabilir ama dahi olamaz artık.
 • Nereli miyim?
  Yar'im yurdum yok benim.
  Yar'alıyım... O benim aşk’kentim.
  O benim aşk’bakanım
  Ben onun vatandaşıyım...
 • Canını kurtarayım derken vatanından olursun.
 • Kapitalizmin dış politikasının özü serbest ticarettir; yani ticarette konulan duvarların, korumacı gümrüklerin ve özel imtiyazların kaldırılmasıdır; dünya ticaretinin, birbirleriyle doğrudan ilişkide bulunan bütün ülkelerin vatandaşları arasında, serbest uluslararası değişim ve rekabete doğru yolların açılmasıdır.
 • Vatanlarını yaşanmaz bulanlar, vatanlarını yaşanmaz"laştıranlardır.
 • Dünya vatanım; bilim dinimdir.
 • Din, kültür, vatan, farklı siyasi ve ya ekonomik sistemler adına yapılan tüm kavgalara son vermeyi insanlara öğretmenin zamanı geldi. Savaşmak nafiledir. İntihardır.
 • Vatan, onu parsel parsel satanların değil; Uğrunda darağacına gidenlerin vatanıdır. !
 • İddianamede geçen ve bana atfedilen bir cümleyi kabul etmiyorum. Ben silahımı halka ve orduya karşı kullanmadım, ancak vatan hainlerine karşı kullanmak maksadıyla taşıdım ve 'halka ve orduya karşı kullanırım' şeklinde beyanda bulunmadım.
 • Türkiye'nin bağımsızlığından başka birşey istemedik ve hayatımızı bu yola koyduk.Varlığımızı Türkiye adına armağan ettik.Bunun aksini iddia edenler vatan hainidir.
 • 35 milyon metrekare vatan toprakları işgal altındayken,bizim milli bütünlüğü bozmakla suçlanmamız gülünçtür.Mustafa Kemal sağ olsaydı çok şaşırırdı.Hareketimiz tamamen anayasal bir harekettir.Anayasamızın başlangıç ilkesinde belirtilen ulusun zulme karşı direnme hakkını kullandık.Bu sebeble anayasal bir davranışta bulunduk.
 • Uğrunda savaşacağım bir ülkem yok benim; benim ülkem tüm dünya ve ben de bir dünya vatandaşıyım.
 • Vatan sevgisine düğümlenmiş toplumlar; demokrasilerde dahi çocukları iyi yetiştirmenin yolunun, daha gösterişli bayrak törenlerinden geçtiğini sanıyorlar.
 • Allah beni bu şehrin halkının müttefiki olarak bu zamana kadar sakladı. Biz bu şehrin düşmanlarına galip geldik ve onların vatanlarını aldık. Burayı Makedonyalılar Taselyalılar ve Moralılar almışlardı. Biz bunların bizlere karşı kötü davranışlarının intikamını yıllar geçmesine rağmen torunlarından aldık.
 • Bugün vatandaşlar arasında kardeşliği, birliği geliştirmekle yükümlü olan devletin, onları devletten lütuf bekleyen, bir şeyleri koparmaya çalışan bireyler haline getirdiği kuşkusuzdur. Bugün tarım, sanayi, ticaret gibi kesimler devletten bir şeyler koparmak için çılgın bir yarış içindedirler. Herkesin gayreti yasa koyucudan kardeşlik adına bir imtiyaz koparmak şeklinde özetlenebilir.
 • Demokrasinin birinci görevi her vatandaşı yararlı kılmaktır.
 • Maddileşmiş bir insan vatan için ölür mü? Bencil bir insan muhtaçlara yardım eder mi? Milletine inanmayan bir adam yabancı ile işbirliği yapmaz mı? Erdemi gülünç bulan birisi çalıp çırpmaz mı?
 • Akıl gurbette yakın bulmaktır; ahmaklık vatanda gurbete düşmektir.
 • Vatan sevgisi imandandır.
 • Biz açıkça milliyetçiyiz. .. ve milliyetçilik bizim yegane birlik unsurumuzdur. Türk ekseriyetinde diğer unsurların hiçbir etkisi yoktur. Vazifemiz Türk vatanı içinde Türklüğü yaşatmaktır. Türkleri ve Türklüğe muhalefet edecek öğeleri kestirip atacağız. Ülkeye hizmet edeceklerde her şeyin üstünde aradığımız Türk olmalarıdır.
 • Türk toprağının üstün niteliklerle donatılması görevi savsaklanmış, vatan toprakları bakımsız bırakılmış, Türkler Türkleri ihmal etmiştir. Türk olmayanlar tarafından telkin edilen sözde milliyetçilik bu noktaları gözden uzak tutuyor. Savsaklama hangi alanda ve ne zaman başlamış? Vatan topraklarının bakımsızlığından kimler yararlanmış? Kimlerin ihmaliyle felâkete giden yol genişletilmiştir? Bunları konuşalım. Türkiye düşmanlarının elimize tutuşturduğu siyaset reçetesini yırtıp atalım.
 • Anadolu'nun asilleri bu toprakların vatanlaştırılmasında öncü rolü oynayan kimlerse hep onlar olmuştur. Anadolu'nun vatanlaştırılması ile İslâmlaştırılması yüzyıllar boyunca at başı giden iki eğilim olmuştur. Bu bakımdan İstiklâl Harbi ve Cumhuriyetin İlânı istisna değildir. Söz konusu eğilimlerin yan yana ve birbirlerine güç aktaran, birbirlerinden güç devşiren unsurlar oluşu hem istiklâl harbinde ve hem de Cumhuriyetin ilânında gerçekleşmiştir. Biz Türkler topraklarımıza mahsus asaleti bu iki eğilimin kesiştiği noktalarda belirginleşen davranışlarda arıyoruz. Beklediğimiz kesişme beklediğimiz asilleri getiriyor. Nerede vatanlaştırma ve İslâmlaştırma birbirinden uzak düşüyorsa orada asaletin kaybolduğunu gözlüyoruz. Bir insanın asaletini kaybetmesi de bu iki eğilimi birbirinden kopardığı, bu eğilimleri çıkar kapısı haline getirmesiyle gerçekleşiyor.
 • Vatan sevgisi, ruhları kurtaran en kuvvetli rüzgardır.
 • Mevzubahis vatansa gerisi teferruattır.
 • Sitemizin sevgi sözleri bölümü için söz göndermek ister misiniz? ~ WWW.LOVE.GEN.TR ~
 • Bizim milletimiz, vatanı için, hürriyeti ve egemenliği için fedakâr bir halktır.
 • Ordumuz, Türk birliğinin, Türk kudret ve kabiliyetinin, Türk vatanseverliğinin çelikleşmiş bir ifadesidir.
 • Gençler, siz almakta oldugunuz terbiye ve irfan ile, insanlık meziyetinin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli sembolü olacaksınız.
 • Sahipsiz vatanın batması haktır, sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır.
 • Irz ve namustan mahrum olanlar, millet ve vatan hissi taşımazlar; böylelerinden sakınılmalıdır.
 • Kendi çıkarmadığım savaşta asker olarak ölmektense , hiçbir ülkenin vatandaşı olmadan kendi halimde yaşamayı isterim.
 • Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini; Yok mudur kurtaracak bahtı kara mâderini? Atatürk'ün bu soruya cevabı: Vatanın bağrına düşman dayasın hançerini; Bulunur kurtaracak baht-ı kara mâderini!
 • Vatan sevgisinden maksat, toprağa değil, onun üstünde yaşayan insanlara duyulan sevgidir.
 • İnsan vatanı sever, çünkü hürriyeti, rahatı, hakkı vatan sayesinde kaimdir.
 • Bana iyi analar veriniz, size iyi vatandaşlar vereyim.
 • İnsanları yücelten iki büyük meziyet vardır: Erkeğin cesur kadının namuslu olması. Bu iki meziyetin yanında hem erkeği, hem kadını şereflendiren bir meziyet vardır. İcabında tereddütsüz canını feda edebilecek kadar vatanına bağlı olmak. İşte Türkler bu meziyetlere ve fazilete sahip kahramanlardır. Bundan dolayıdır ki Türkler öldürülebilir, lakin mağlup edilemezler.
 • Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala.
 • Vatan çiftliklerinizse,kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindekilerse vatan,vatan, şose boylarında gebermekse açlıktan,vatan, soğukta it gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa yazın,fabrikalarınızda al kanımızı içmekse vatan,vatan tırnaklarıysa ağalarınızın,vatan, mızraklı ilmühalse, vatan, polis copuysa,ödeneklerinizse, maaşlarınızsa vatan,vatan, Amerikan üsleri, Amerikan bombası, Amerikan donanması topuysa,vatan, kurtulmamaksa kokmuş karanlığımızdan,ben vatan hainiyim.
 • Ah, küçük bir vatanım olsa kalbinde senin Birbirine karışsa ölümümüz, ömrümüz.
 • Paranı Araplara kaptırma. Bakarsın orda Muhammed bırakmaz seni,,Sen o yüzden şey yapma. (Hacca gitmek isteyen bir vatandaşla konuşurken)
 • Gardaşım, benim bu hökümet yüzünden iki milyar dolarım getti, iki milyar dolarım! Şindi deyeceksiğiz ki; Gözün doysun lan! İki milyarın da olmayıvirsin! ma o iki milyar, yatırımdan, istihdamdan, vatandaşa verilecek ekmekten giden iki milyar, benim cebimden değil! (1999 ekonomik krizi sırasında hükümeti değerlendirirken)
 • Bu vatan neredeyse sözde bizim.
 • Söyleyin O Rus Çar'ına; başında bulunduğum bu kahramanların kalplerinde kökleşen zafer imanı,kökünden kazınmadıkça; en genç muhariplerimle, en ihtiyar naiplerime kadar tek kurşunları ve tek kolları kalıncaya kadar bu mübarek vatanı, son dağına,son köyüne ve en son kaya parçasına kadar karış karış müdafaa etmekten beni hiçbir kuvvet men edemeyecektir. Bu uğurda bütün evlad ve ailemi kılıçtan geçirseniz, en son müridimi yok etseniz tek başıma ve son nefesime kadar; sizinle yine döğüşeceğim. Son cevabım budur!
 • Bastığınız bir karış toprağa vatanım diyemedikten sonra yaşamak neye yarar.
 • Özgürlük ağacı, belirli aralıklarla vatanseverlerin ve vatan hainlerinin kanlarıyla sulanmalıdır.
 • Eşitlik için yıllardır soruyoruz Kara Panterler'le sorduk Vatandaşlık Hakları Hareketi'yle sorduk,hep sorduk,şimdi o soran insanlar ya ölü ya da hapiste.Peki şimdi ne yapacağımızı sanıyorlar,soracak mıyız.
 • Türk vatandaşı ; isviçre medeni kanunua göre evlenen,italyan ceza yasasına göre cezalandırılan,alman ceza mahkemeleri usulü yasasına göre yargılanan,fransız idare hukukuna göre idare edilen ve islam hukukuna göre gömülen kişidir.
 • Vatandaşlar arasında, dini inanışlardan kaynaklanan ayrımcılığa tahammül edilemez. Vatandaşın dininin resmi belgelerdeki yalın ifadesi bile kaldırılmalıdır.
 • Gençliğin yetişmesine hizmet bir insanlık ve vatan borcudur.
 • Ve andolsun ki hiçbir kurşun, hiçbir çelik, hiçbir toprak ve hiçbir vatan daha kutsal değildir insandan!
 • Vatan Sözleri kategorisi için yeni bir söz ekle;

Toplam 2 sayfa, 1. sayfadasın: 1, 2, Sonraki
Love.GEN.TR, Aşk ve Sevgi Sitesi
Tüm Hakları Saklıdır © 2004 - 2021