Tembellik Sözleri - Aşk Sevgi Sitesi - Aşk Sözleri, Sevgi Sözleri, Aşk Şarkıları
Bugün 16 Haziran 2024 Pazar, tüm aşk şarkıları sana gelsin!
 

Tembellik Sözleri

 • Tembellik vücudun aptallığı, aptallık zihnin tembelliğidir. (Aristo)
 • İmkansızlık yalnızca tembellerin sözlüğünde yer alan bir kelimedir. Napoleon
 • İlerleme, işleri yapmak için daha kolay yollar arayan tembel insanlar tarafından gerçekleştirilir (Robert Heinlein).
 • Tembellik vücudun aptallığı, aptallık zihnin tembelliğidir. (Aristo)
 • Rabbim, yarar getirmeyen bilgiden, korkmayan kalpten, duyulmayan duadan, doymak bilmeyen nefisten, açlıktan ki o kötü bir arkadaştır hıyanettenki o ne kötü sırdaştır tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, kocamaktan, ezel-i ömre döndürülmekten, deccal fitnesinden kötülüğünden, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden sana sığınırım.
 • Herkeste olan dört şeyden dört şey daha meydana gelir: İnatçıktan rüsvalık, öfkeden pişmanlık, kibirden düşmanlık, tembellikten de düşkünlük.
 • Zamanında bir adım atmayan tembel, sonradan yüz adım atmak zorunda kalır.
 • Can sıkıntısı, dünyaya tembellikle birlikte gelmiştir.
 • İnsanı vaktinden evvel yıpratan bir şey varsa o da tembelliktir.
 • İş göremeyen kişiye tembel denmez, tembel kişi iş görmeye zorlandığında elinden bir şeyler gelendir.
 • İki esas günah vardır ki öteki bütün günahlar bundan meydana gelir. Sabırsızlık ve tembellik.
 • Hayat üç kelimeden ibarettir;
  Aptal için ... Hayret,
  Akıllı için ... Gayret,
  Tembel için ... S.ktiret.
 • İnsanın tembelliği sonsuzdur.
 • Can sıkıntısı, dünyaya tembellikle birlikte gelmiştir.
 • Hamballıkla tembellik bir arada olmaz.
 • Tembellik vücudun ahmaklığıdır. Ahmaklık da kafanın tembelliği.
 • Tembel bir dimağ şeytanın çalışma odasıdır.
 • Bütün hatalarımızdan en kolay affettiğimiz tembelliktir.
 • Kader üzerinde durup onu delil göstermemiz uygun değildir. Bilakis biz çalışır, çabalar ve ne itiraz, ne de tembellik etmeyiz.
 • Gençliğimizi büyük bir savaş beklemektedir. Bozgunculuğa, tembelliğe, ahlaksızlığa, cehalete, yalancılığa karşı büyük bir savaş.
 • İnsanlar sabırsız oldukları için cennetten kovuldular, tembel oldukları için geri dönemiyorlar.
 • İnsanın belli başlı iki günahı vardır, öbürleri bunlardan çıkar: Sabırsızlık ve tembellik. Sabırsız oldukları için Cennet'ten kovuldular, tembelliklerinden geri dönemiyorlar. Ama belki de belli başlı sadece bir günahları var: sabırsızlık. Sabırsızlıklarından ötürü kovulmuşlardı, sabırsızlıklarından ötür geri dönemiyorlar.
 • Ahlaklılık törelere itaat etmekten başka bir şey değildir (özellikle artık değildir), töreler ne tür olurlarsa olsunlar bu ilke değişmez; bununla birlikte töreler geleneksel tarzda davranmak ve değerlendirmelerde bulunmaktır. Geleneğin emretmediği şeylerde ahlak yoktur. (Tan Kızıllığı, Madde 9) Sadece gelenek olduğu için bir inanca bağlanmak... bu elbette namussuz olmak, korkak olmak, tembel olmak demektir! Öyleyse, ahlaklılığın ön koşuluna namussuzluk, korkaklık ve tembellik olmuyor mu?
 • Basit bir adamın elinden geleni yapmaya çalışması, zeki bir adamın tembelliğinden iyidir.
 • Çalışanlar kötülük düşünmeye zaman bulamaz, tembeller ise kötülükten kurtulamaz.
 • Aşk sözleri denilince akla gelen ilk site. ~ WWW.LOVE.GEN.TR ~
 • Tembel ve Fakir olmak daima ayıplanmıştır.
  Bundan dolayı herkes
  Fakirliği başkalarından ve tembelliği de, kendinden saklamaya
  Büyük özen gösterir...

 • Zayıf olduğumuz için düşmanlarımızdan nefret eder ve ondan intikam almayı düşünürüz. Tembel olduğumuz için sakinleşir ve intikam almaktan vazgeçeriz.
 • Can sıkıntısı, dünyaya tembellikle birlikte gelmiştir.
 • Acele etme ama tembellik de etme.
 • Zihinsel sükunet değil, tembellik aradıkları.
 • Bazen sağa sola kızsaydım, kıyafetimi değiştirseydim, sinirli, sakin, hırslı, tembel, şehvetli ve değişik karakterli olsaydım şimdi nerede olurdum sence? O zaman neyi başarmış olurdum? Can sıkıntısı olmayan bir adam insan değildir. Delidir o.
 • Sen de biliyorsun ki biz hepimiz aynı sebepten dolayı matematikçi olduk; tembeliz.
 • Çocukluğunda oyun, Gençliğinde sarhoşluk, İhtiyarlığında tembellik, Ne zaman ? ALLAH'a kulluk edeceksin.
 • Başarılı olmak için çaba gösterirsen şans seninledir. Tembeller için şans diye bir şey yoktur.
 • Sakın tembellik ve sabırsızlık etme. Çünkü bunlar her şerrin anahtarıdır. Tembellik eden hiçbir hakkı eda edemez. Sabırsızlık eden de hiçbir hakka dayanamaz biraz sinirlenmekle haktan el çeker.
 • Nâfilelerde acele edip, farzlarda tembel davranmak hevâya uymanın alâmetlerindendir.
 • Eğer tüm dünya tembel olursa çok güzel bir dünyamız olurdu; savaşsız, atom bombaları olmayan, nükleer silahsız, suçsuz, hapissiz, yargıçsız, polissiz, başbakansız. İnsanlar o kadar tembel olurdu ki bu saçmalıklara ihtiyaç kalmazdı.

  Biraz düşünün: Hiç tembel bir insan bu dünyada yanlış bir şey yaptı mı? Ve hala zavallı tembel insanlar ayıplanır.
 • Tertib-i mukaddematta tefviz, tembelliktir; terettüb-ü neticede, tevekküldür.
 • Yeryüzünde insan birlikleri vardır, sorumlu insanlar birliği, saldırgan insanlar birliği, atik insanlar birliği, tembel insanlar birliği gibi; aile, takım, parti, cemaat gibi insan meclisleri ise farklı birliklerden üyeler bir araya geldiğinde ancak kurulur.
 • Tembellik hoşa gitmez. Zengin de olsanız tembellik etmeyin.
 • Sınav, öğrenmenin düşmanıdır. Korkmadan, tembel suçlamasına aldırmadan, sınavsız eğitim istenmelidir.
 • Tembellik Sözleri kategorisi için yeni bir söz ekle;

Love.GEN.TR, Aşk ve Sevgi Sitesi
Tüm Hakları Saklıdır © 2004 - 2021