Namus Sözleri - Aşk Sevgi Sitesi - Aşk Sözleri, Sevgi Sözleri, Aşk Şarkıları
Bugün 24 Nisan 2024 Çarşamba, aşık olmak için güzel bir gün!
 

Namus Sözleri

 • Yoksulluğun hüküm sürdüğü yerde ne utanma kalır, ne suç, ne namus, ne de ruh BALZAC
 • Asalet boyda değil soydadır, incelik belde değil dildedir, doğruluk sözde değil özdedir, namus 2 bacak arasında değil yürektedir
 • Biz sevdikmi namusumuz gibi severiz şžerefimiz gibi koruruz...
 • Insanları yükselten iki büyük vasıf vardır; erkeğin mert, kadının namuslu olması. (Napoleon)
 • Namus görünmez bir cevherdir; çok kere ona sahip olmayanlar sahipmiş gibi görünürler.
 • Kaybedilen para bir şey değildir, ama kaybedilen namus çok şeydir.
 • Ömrünün dörtte üçünü okumakla geçiren muhakkak namuslu olur.
 • Sahte bir namus, sahte bir şerefle gölgesiymiş gibi beraber bulunur.
 • Yoksulluğun hüküm sürdüğü yerde ne utanma kalır, ne suç, ne namus, ne de ruh.
 • Kadının bekçisi namustur.
 • Namuslu görünmek için namuslu olmak şarttır.
 • İnsanlar ne kadar namuslu olurlarsa, başkalarının namuslarından da o kadar zor kuşku duyarlar.
 • Bir çocuğu terbiye ederken ilk düşüncem; onun namuslu bir adam olmasıdır. Bunun için de önce iyi bir yürek, sonra zeki bir kafa gerekir.
 • Milli egemenlik milletin namusudur, şerefidir, haysiyetidir.
 • Ulusal egemenlik, ulusun namusudur, onurudur.
 • Takdir edilmeyi beklemeden namuslu olamayanların namusuna inanmam.
 • Her iyi düşünce namuslu insanlarda bulunur.
 • Bir insan bahtından ziyade namus ve doğruluğuna bel bağlamalıdır.
 • Tanrının en yüce eseri, namuslu insandır.
 • Namus ve ahlak hiç umulmadık zamanda mükafatını verir.
 • Yoksulluk, namuslu insanların mükafatıdır.
 • Namus durmadan övünür ama açlıktan ölür.
 • Birkaç tane namuslu adam, birçoklarından daha iyidir.
 • Hayat ne aşk davasıdır ne de ekmek kavgasıdır. Hayat, insan kalabilme mücadelesidir. Şerefinle, namusunla, onurunla...
 • Şeref ve namustan yoksun milletler ergeç hürriyet ve bağımsızlıklarını kaybederler.
 • Çok zor değil, O'na güzel bir kaç söz söylemek. Denemek için aşk sözleri burada. ~ WWW.LOVE.GEN.TR ~
 • Umutsuzluğa düşmek bir devrimciye yasaktır. Cellat elinde işkencede ölüme bir soluk kalmışken bile... Yalnız yasak değil ayıptır da... Çünkü devrimcinin kendisi, insanlığın yarını ve umududur. Bu bir kural, bir ilkedir... Bu, namussuzluğun, alçaklığın egemen olmadığı, soylu, güzel ve onurlu bir dünya, bu temel ilke üzerinde kurulur...
 • Ve kederi de yaşamalısın, namusluca, bütün benliğinle çünkü acılar da, sevinçler gibi olgunlaştırır insanı.
 • Anılarda kalırdı belki de zamanla ince bel, namussuz çay bile ince belli bardaktan verilmeseydi eğer...
 • Kendi gerçeğimizi kendi kelimelerimizle anlayıp anlatmak, her namuslu yazarın vicdan borcu.
 • Murdar bir halden muhteşem bir maziye kanatlanıp uçmak gericilikse, her namuslu insan gericidir.
 • Kâmus bir millietin nâmusudur.
 • Ahlaklılık törelere itaat etmekten başka bir şey değildir (özellikle artık değildir), töreler ne tür olurlarsa olsunlar bu ilke değişmez; bununla birlikte töreler geleneksel tarzda davranmak ve değerlendirmelerde bulunmaktır. Geleneğin emretmediği şeylerde ahlak yoktur. (Tan Kızıllığı, Madde 9) Sadece gelenek olduğu için bir inanca bağlanmak... bu elbette namussuz olmak, korkak olmak, tembel olmak demektir! Öyleyse, ahlaklılığın ön koşuluna namussuzluk, korkaklık ve tembellik olmuyor mu?
 • Ortak düşüncesi olmayan toplulukta, herkes, yalnız kendi çıkar ve zevkini düşünür. Böyle bir toplulukta fedakarlık, saygı, nezaket kalmaz. Bencillik, kabalık, rüşvet, iltimas ve namussuzluğun türküsü alır yürür.
 • Kim, (din) kardeşinin ırz ve namusunu onu gıybet edene karşı savunursa, Allah da kıyamet günü o kimseyi cehennemden korur.
 • İnsanı helâk eden şu yedi şeyden kaçının. Onlar nelerdir ya Resulullah dediler. Bunun üzerine: Allah'a şirk koşmak, sihir, Allah'ın haram kıldığı cana kıymak, faiz yemek, yetim malı yemek, savaştan kaçmak, suçsuz ve namuslu mümin kadınlara iftirada bulunmak buyurdu.
 • Şu 6 şeyi devamlı yapacağınıza dair bana söz verin; ben de cennete gireceğinize kefil olayım: Konuştuğunda hep doğru söyleyin, Söz verdiğinizde hep sözünüzde durun, Size güvenildiğinde bu güveni sakın istismar etmeyin, Namusunuzu titizlikle koruyun, Gözlerinizi haramdan sakının. Haramın her türlüsünden çekinin.
 • Bir kadının Hassas oldugu 3 şey vardır ; Gururu , Namusu ve Yüregi. Sakın Gururunu incitmeyin. Namusuna laf Etmeyin ve sevgisini Kazandıysanız eger , O yürekten Hiç gitmeyin...
 • Bir memlekette, namuslular, namussuzlar kadar cesur olmadıkça, o memlekette kurtuluş yoktur.
 • Tarihten kaçmak, namustan, doğruluktan, bilgiden kaçmaktır.
 • Millî egemenlik uğrunda canımı vermek, benim için vicdan ve namus borcu olsun.
 • Milletime söz verdim Hatay'ı alacağım. Namusum üzerine söylüyorum ki, o Türk toprağını Fransızlara bırakmayacağım. Ben sözümü yerine getiremezsem, milletimin önüne çıkamam. Yerimde kalamam. Ben şimdiye kadar yenilmedim, yenilmem, yenilirsem bir dakika yaşayamam!
 • Malını kaybeden bir şeyini kaybeder, namusunu kaybeden birçok şeyini kaybeder Cesaretini kaybeden her şeyini kaybeder.
 • Ey Gafil! Sen kendi şehvetine Aşk adını koymuşsun. Şu halinle o namusu ekberi soymuşsun. Aşkın asıl manasının altını oymuşsun. Bir bilebilsen küstahlığa nasıl doymuşsun...
 • Namusun önemini öğrendim evde.. Sonra yoksundan namus beklemenin namussuzluk olduğunu; gerçek namusun, günah elinin altındayken, günaha el
  sürmemek olduğunu öğrendim.
 • Irz ve namustan mahrum olanlar, millet ve vatan hissi taşımazlar; böylelerinden sakınılmalıdır.
 • Ayrı Ayrı Birer Ahlaksız Yaratık Olan İnsanlar, Toplu Oldukları Zaman Namuslu Kişiler Olurlar.
 • Uğruna ölmekse seni yaşatmak bin kere ölürümde adına leke sürdürmem,
  Gururdur namustur bayrak ve sancak, aksada kanım zalimi güldürmem!
 • İnsanları yükselten iki büyük vasıf vardır:
  Erkeğin mert,
  kadının namuslu olması.
 • İnsanları yücelten iki büyük meziyet vardır: Erkeğin cesur kadının namuslu olması. Bu iki meziyetin yanında hem erkeği, hem kadını şereflendiren bir meziyet vardır. İcabında tereddütsüz canını feda edebilecek kadar vatanına bağlı olmak. İşte Türkler bu meziyetlere ve fazilete sahip kahramanlardır. Bundan dolayıdır ki Türkler öldürülebilir, lakin mağlup edilemezler.
 • Takdir edilmeyi beklemeden namuslu olamayanların namusuna inanmam.
 • Bir insan tanrıların varlığına hiç inanmasa da, eğer aynı zamanda dürüst bir mizacı varsa, böyle kişiler insanlardaki kötülükten nefret eder; yanlışlıklara karşı olan nefretleri, onları yanlış işler yapmaktan uzaklaştırır; haksızlıktan kaçınırlar ve namuslu yaşarlar.
 • Başkasının namusunu çalan kendi namusunu kaybeder.
 • Eski sevgiliden kalan yarayı, masum bir kızla kapatmaya çalışma. Çünkü birgün o namusuyla oynanan kız, senin kızın olabilir.
 • Lanet olsun o mala ki, tahsiline onun, ya din ola, ya ırz ya namus ola âlet.
 • Sirkat çoğalıp lâfz-ı sadakat modalandı. Nâmus tamâm oldu hamiyyet yeni çıktı.
 • Namus Sözleri kategorisi için yeni bir söz ekle;

Love.GEN.TR, Aşk ve Sevgi Sitesi
Tüm Hakları Saklıdır © 2004 - 2021