Kabiliyet Sözleri - Aşk Sevgi Sitesi - Aşk Sözleri, Sevgi Sözleri, Aşk Şarkıları
Bugün 24 Nisan 2024 Çarşamba, aşık olmak için güzel bir gün!
 

Kabiliyet Sözleri

 • Bilgelik yaşla değil, kabiliyetle elde edilir. (T.M. Plautus)
 • Müspet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kabiliyeti artmış ve yükselmiş olan erdemli, kudretli bir nesil yetiştirmek ana siyasetimizin açık dileğidir (Mustafa Kemal Atatürk).
 • Bilgelik yaşla değil, kabiliyetle elde edilir. (T.M. Plautus)
 • Birinin gözlerine bakmak, onun rüyalarına girmeyi göze almak demektir. sevmeye kabiliyetin yoksa, o gözlere bakmayacaksın.
 • Başkalarının yapamadığını yapmak kabiliyettir. Kabiliyetin yapamadığını yapmak da dahiliktir. Will Henry
 • Terbiyenin gayesi, insanlarda bulunan kabiliyetleri geliştirmektir.
 • İnsanın kendi kabiliyetini saklaması, büyük bir kabiliyet işidir.
 • Gurur, aslında bir ipotektir; üzerinde bulunduğu insanın kabiliyetinden tenzil edilmelidir ki, o kabiliyetlerin hakiki değeri meydana çıksın.
 • Kabiliyet yükselmek içindir, alçalmak için degil.
 • Kadınların, fazla kuvvetli kelime kullanmadan bütün duygularını anlatmakta eşsiz bir kabiliyeti vardır.
 • Asaletin, kabiliyet noktası telafi edilebileceğine hiçbir zaman inanmadım.
 • Sanatta ancak kabiliyetin değeri vardır.
 • Yaşadıkça, insanın irade kuvvetiyle hisleri değil, anlayış kabiliyeti artar.
 • Öyle kusurlar vardır ki, büyük kabiliyetleri meydana getirir.
 • Türk'ün haysiyet, izzetinefis ve kabiliyeti çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir millet esir yaşamaktansa mahvolsun evladır.
 • Terbiye, kabiliyetleri olgunlaştırır, ama vücuda getiremez.
 • Erdem ve kabiliyet yönünden üstün olan kimselerin arkasından gitmek ve onlara uymak doğrudur.
 • En önemlisi, kabiliyetinizi koruyabilmeniz, dünyanın neresinde olursa olsun her haksızlığı kendinize karşı yapılmış gibi hissetme kaabiliyetinizi. Bu bir devrimcinin en önemli özelliğidir.
 • Irkî asaletimiz, enerjimiz ve insanlık meziyetlerimize dünya milletleri ve büyükleri hayran kalırken, bizim kendi milletimizi hiçe saymamız ve kendi kabiliyetlerimizden ümit kesmemiz eğer fena bir kasda makrunsa alçaklık, böyle bir niyete matuf olmadan inanılmış ise kör gözlü bir budalalıktır.
 • Türk'ün haysiyeti, onuru ve kabiliyeti çok yüksek ve büyüktür.
 • Ordumuz, Türk birliğinin, Türk kudret ve kabiliyetinin, Türk vatanseverliğinin çelikleşmiş bir ifadesidir.
 • Fırsat çıkmadıkça kabiliyetler pek az işe yarar.
 • Bütün insanların kabiliyetlerine göre bir işi olmalı, bunun aksine hareket edilmesine padişah izin vermemeli.
 • Terbiyenin gâyesi, insanlarda bulunan kabiliyetleri geliştirmektir.
 • Din bize görüşlerimizi değiştirmememiz gerektirdiğini ve ayrıca, kavranması mümkün, ilgi uyandırıcı konuların keşfedilmesini arzulamamayı öğretir. Din bilimin düzenini bozar ve kişinin idrak kabiliyetini baltalar.
 • Çok zor değil, O'na güzel bir kaç söz söylemek. Denemek için aşk sözleri burada. ~ WWW.LOVE.GEN.TR ~
 • Şahsi düşüncelere, kaprislere kapılarak beceriksiz, kabiliyetsiz adamları iş başına getirmeyiniz. Bütün şirketler kabiliyetli insanların omuzlarında yükselmektedir. Bugün çalıştığımız Ford, Siemens, General Electric gibi müesseseler en büyük misaldir.
 • Başkalarının yapamadığını yapmak kabiliyettir. Kabiliyetin yapamadığını yapmak ise dahilik.
 • Dinsellik mi eninde sonunda öğrenme kabiliyetini tüketmek olmalıdır.Tarikat mı eninde sonunda dini bozmaktır.
 • Kabiliyet Sözleri kategorisi için yeni bir söz ekle;

Love.GEN.TR, Aşk ve Sevgi Sitesi
Tüm Hakları Saklıdır © 2004 - 2021