Hürriyet Sözleri - Aşk Sevgi Sitesi - Aşk Sözleri, Sevgi Sözleri, Aşk Şarkıları
Bugün 15 Temmuz 2024 Pazartesi, aşkın hava sahasındasınız!
 

Hürriyet Sözleri

 • İnsan yaşamayı ve yaşamamayı aynı şey diye kabul ettiği zaman hürriyete kavuşur DOSTOYEVSKİ
 • Aşk uğruna hayatımı verebilirim, hürriyet uğruna ise aşkımı feda edebilirim. Victor Hugo
 • Başkalarına da vermeden sahip olmayacağımız tek şey hürriyettir. Alan White
 • Başkalarının hürriyetlerini tanımayanlar, hürriyete layık değillerdirler. Abraham Lincoln
 • Düşüncesini anlatmak hürriyeti olmadı mı insanlarda hürriyet yok demektir. Voltaire
 • Hürriyet ağacı, arasıra, zorba ve zalimlerin kanıyla sulanmalıdır. Çünkü bu onun tabii gübresidir. Thomas Jefferson
 • Hürriyet olan bir memlekette yaygara çok, ıstırap az, baskı altında bir memlekette ise yakınma az, keder çoktur. Carnot
 • Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve izmihlal vardır. Her terakkinin ve kurtuluşun anası hürriyettir. Atatürk
 • Hürriyet verilmez, alınır. Robespierte
 • İki türlü hürriyet vardır, yalancı hürriyet: Bir insan istediği her şeyi yapabilir, sahici hürriyet: Bir insan ancak yapması icabeden şeyleri yapar. S. Kinsgley
 • İnsanın hürriyeti, komşusunun hürriyetinin başladığı yerde biter. Fredic William Karrar
 • Sınırsız bir hürriyet düşünülemez, hakların en büyüğü olan hayat hakkı bile mutlak değildir.
 • Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre sahip olmak, seçtiği bir dinin icaplarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanına hakim olunamaz.
 • Kumar oynayan servetinin, zamanının, hürriyetinin ve sağlığının kaybından suçludur.
 • İnsan yaşamayı ve yaşamamayı aynı şey diye kabul ettiği zaman hürriyete kavuşur.
 • Dünyada hiçbir şeye minnet etme; hürriyetini ancak bu suretle koruyabilirsin.
 • Cumhuriyet, hürriyeti sevenlere ve koruyanlara layıktır.
 • İnsanın hürriyeti, komşusunun hürriyetinin başladığı yerde biter.
 • Aşk uğruna hayatımı verebilirim, hürriyet uğruna ise aşkımı feda edebilirim.
 • Devlet iradesi işlemez olursa, kişilerin hürriyetini koruyacak hiçbir kuvvet kalmaz.
 • Her terakkinin ve kurtuluşun anası hürriyettir.
 • Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve izmihlal vardır. Her terakkinin ve kurtuluşun anası hürriyettir.
 • Sınırsız bir hürriyet düşünülemez, hakların en büyüğü olan hayat hakkı bile mutlak değildir.
 • İnsan vatanı sever, çünkü hürriyeti, rahatı, hakkı vatan sayesinde kaimdir.
 • İki türlü hürriyet vardır, yalancı hürriyet: Bir insan istediği her şeyi yapabilir, sahici hürriyet: Bir insan ancak yapması icabeden şeyleri yapar.
 • Sitemizin aşk sözleri bölümü için söz göndermek ister misiniz? ~ WWW.LOVE.GEN.TR ~
 • Kendine yeterliliğin en güzel meyvesi hürriyettir.
 • Ben seversem hürriyet kadar derin,
  Sevdiğimi vatan gibi severim.
  Ben sevdim mi tam sever,
  Seversem de adam gibi severim.
 • En güzel hürriyet rüyası hapiste görülür.
 • Nefesinden feragat etmeyen, gerçek hürriyete kavuşamaz.
 • Düşüncesini anlatma hürriyeti olmadı mı, insanlarda hürriyet yok demektir.
 • Hürriyet kalbin hür olmasından başka bir şey değildir.
 • Hürriyet, ancak hürriyetini her gün yeniden kazanan insana layıktır.
 • Tanrı, hürriyeti ancak onu sevenlere ve onu muhafaza ve savunmaya hazır olanlara verir.
 • San'atlar hürriyetler tarafından emzirilince büyürler.
 • Hürriyet ağacı, arasıra, zorba ve zalimlerin kanıyla sulanmalıdır. Çünkü bu onun tabii gübresidir.
 • Hürriyet olan bir memlekette yaygara çok, ıstırap az, baskı altında bir memlekette ise yakınma az, keder çoktur.
 • Eldeki para hürriyetin aletidir. Fakat peşi kovalanan para, tam tersine kölelik aletidir.
 • Eldeki para hürriyetin aletidir. Fakat peşi sıra kovalanan para, tam tersine kölelik aletidir.
 • Evlilik erkeklerin hürriyetyerini, kadınların mutluluklarını ortaya koydukları bir piyangodur.
 • Nefesinden feragat etmeyen, gerçek hürriyet kavuşmaz.
 • Başkalarının hürriyetlerini tanımayanlar, hürriyete layık değildir.
 • Şeref ve namustan yoksun milletler ergeç hürriyet ve bağımsızlıklarını kaybederler.
 • Demokratik hürriyetlerin sadece zenginler için olduğunu unutmamak gerekir.
 • Sanatlar, hürriyet tarafından emzirilince büyürler.
 • Bir millet bağımsızlığını, hürriyetini ve sınırlarını kaybedebilir, hatta yıllar boyunca başka bir milletin esareti altında yaşamak zorunda kalabilir ama bütün bu unsurlar o milletin yok olmasına etken olamaz. Ancak kendi dilini kaybetmiş bir millet yok olmaya mahkumdur.
 • Bana bütün hürriyetlerden evvel, bilmek, düşünmek, inanmak, vicdana göre konuşmak mertebesini veriniz.
 • Bizim milletimiz, vatanı için, hürriyeti ve egemenliği için fedakâr bir halktır.
 • Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz.
 • Laiklik, yalnız din ve dünya işlerinin ayrılması demek değildir. Bütün yurttaşların vicdan, ibadet ve din hürriyeti demektir.
 • Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan rahat yaşamanın yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar.
 • Gençler, siz almakta oldugunuz terbiye ve irfan ile, insanlık meziyetinin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli sembolü olacaksınız.
 • Basın hürriyetinden doğan mahzurların giderilme vasıtası, yine basın hürriyetidir.
 • Kimsenin lütfuna olma tadip, bedeli cevheri hürriyettir.
 • İnsan vatanı sever, çünkü hürriyeti, rahatı, hakkı vatan sayesinde kaimdir.
 • Ne mümkün zulm ile bidad ile imha-i hürriyet.
 • Ne efsunkâr imişsin ah, ey dîdar-ı hürriyet; Esir-i aşkın olduk, gerçi kurtulduk esaretten.
 • Gökyüzünde atomlu tek bulut kalmayıncaya kadar, malı mülkü, aklı fikri, canı neyi varsa verebilmeli büyük hürriyete şiirlerimiz.
 • Hürriyet tam olarak kayıtsız hürriyetin karşıtı olan şeydir.
 • Vatan, kutsal bir ocaktır. Ocakları tüttürebildiğimiz nice zamanlarda, hürriyetin de, bayrağın da sahibi oluruz.
 • Batıda hükümet sansürü yerine seviye sansürü vardır. Bu seviyenin olmadığı memleketlerde kanun düşünceyi hudutlandırır. Düşünce hürriyeti isteyenler daha evvel düşünce seviyesinin yükselmesine hizmet etmelidirler.
 • Hürriyet toprağı karış karış zaptedilir. Daima ilerlemek için peyderpey elde ettiklerimizle memnun olmalıyız. Kendi menfaatleri için dahi, insanları ikna etmek bir hayli zaman alır.
 • Her memleketin halkı kendi haklarının hem bekçisi, hem de kendi felaketi için kullanılabilecek yeğane alettir. Şuna iyice inanmışımdır ki, muayyen bir kültür seviyesine sahip halkın elinden başka bir yerde hürriyetimiz tehlikeden masun değildir.
 • Ekmeksiz hürriyet , hürriyetsiz ekmek düşünülemez.
 • Hürriyet Gazetesi, İsrael'in kuruluşuyla senkronizedir.İsrael'in kuruluşunu desteklemek için var.
 • Hürriyet de, mutlak tanımı imkansız sözcük ve kavramlar arasında ve belki de başında yer alıyor; taşın hem özgür ve hem de esir olduğunu söylemek mümkündür ve bu hürriyetin anlatılmasındaki zorluğa işaret etmektedir. Hareket, istek veya alışkanlığını kaybetmiş katman veya sınıfları, hareket etmedikleri için özgürlükten yoksun sayabilir miyiz; bu nedenle, özgürlüğün bir hareket durumu ve sadece hareket durumu değil, aynı zamanda sınırlarda ve sınırları zorlayan hareket hali olduğunu kabul etmek mecburiyetindeyiz. Dolayısıyla, bir yanıyla öznede hareket isteği ve diğer yanıyla, sınırla çatışma hali yoksa, özgürlüğün varlığını söylemek, sözcüğün olumsuz anlamında, metafiziktir.
 • Hürriyet Sözleri kategorisi için yeni bir söz ekle;

Love.GEN.TR, Aşk ve Sevgi Sitesi
Tüm Hakları Saklıdır © 2004 - 2021