Halk Sözleri - Aşk Sevgi Sitesi - Aşk Sözleri, Sevgi Sözleri, Aşk Şarkıları
Bugün 16 Haziran 2024 Pazar, tüm aşk şarkıları sana gelsin!
 

Halk Sözleri

 • Hükümetinden, yalnız asayişin sağlanmasından başka bir şey beklemeyen halk, aslında bir köleden başka bir şey değildir. (Traqueville)
 • Zengin; çok mala sahip olana denmez, zengin kalbi olana denir. Kalp zenginliğinden mahrum olan kimse, ne kadar geniş servete sahip olursa olsun yine fakirdir. Tamamı ve hırsı sebebiyle de halk nazarında hakirdir. Kalbi zengin olan kimse de ne kadar fakir olsa herkesin nazarında muhteremdir.
 • Zengin; çok mala sahip olana denmez, zengin kalbi olana denir. Kalb zenginliğinden mahrum olan kimse, ne kadar geniş servete sahib olursa olsun yine fakirdir. Tamaı ve hırsı sebebiyle de halk nazarında hakirdir. Kalbi zengin olan kimse de ne kadar fakir olsa herkesin nazarında muhteremdir.
 • Zengin; çok mala sahip olana denmez, zengin kalbi olana denir. Kalb zenginliğinden mahrum olan kimse, ne kadar geniş servete sahib olursa olsun yine fakirdir. Tamaı ve hırsı sebebiyle de halk nazarında hakirdir. Kalbi zengin olan kimse de ne kadar fakir olsa herkesin nazarında muhteremdir.
 • Hükümetinden, yalnız asayişin sağlanmasından başka bir şey beklemeyen halk, aslında bir köleden başka bir şey değildir. (Traqueville)
 • Zengin; çok mala sahip olana denmez, zengin kalbi olana denir. Kalb zenginliğinden mahrum olan kimse, ne kadar geniş servete sahib olursa olsun yine fakirdir. Tamaı ve hırsı sebebiyle de halk nazarında hakirdir. Kalbi zengin olan kimse de ne kadar fakir olsa herkesin nazarında muhteremdir.Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun.
 • Tamaı ve hırsı sebebiyle de halk nazarında hakirdir. Kalbi zengin olan kimse de ne kadar fakir olsa herkesin nazarında muhteremdir.
 • Zengin; çok mala sahip olana denmez, zengin kalbi olana denir kalp zenginliğinden mahrum olan kimse, ne kadar geniş servete sahip olursa olsun yine fakirdir tamamı ve hırsı sebebiyle de halk nazarında hakirdir kalbi zengin olan kimse de ne kadar fakir olsa herkesin nazarında muhteremdir
 • Özgürlük için mücadele eden halk, çogunlukla karşısında yeni efendiler bulur. Lord Halifax
 • Seçim neden mi yapılır? Halka demokrasiye katılıyormuş hissi vermek için... Gerald Lieberman
 • Siyasetle ilgilenmeyen aydınlari bekleyen sonuç, cahiller tarafından yönetilmeye razı olmaktir. Asıl önemli olan ve memleketi temelinden yıkan, halkını esir eden, çerideki cephenin suskunluğudur.
 • Hatırlar mısın? Doğduğun zaman, sen ağlardın gülerdi alem. Öyle bir yaşam sür ki, mevtin sana hande olsun. Halka matem.
 • Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi,
  Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.
 • Politikacıların içerisindeki halk ruhu, hırsızların ve sokak serserilerinin sahip olduğu halk ruhundan fazla değildir. Politikacıların amacı, her zaman kendi özel avantajlarını artırmak ve bunun için ellerindeki çok büyük güçleri kullanmaktır.
 • Demokrasi halkın, halk tarafından, halk için sopalanmasıdır.
 • Halk, hükümetinden korktuğu zaman tiranlık; hükümet, halkından korktuğu zaman özgürlük vardır.
 • Bu aralar çok meraklı zarif bir yağmurum
  Bana halk arasında kısaca "fırtına" diyorlar.
 • Devlet idaresinde çalışanlar halkın hizmetinde olduklarını unutmamalıdırlar.
 • Her şey halkadır. Her birimiz kendi hareketlerimizden sorumluyuz. Hepsi döner dolaşır, bize geri gelir.
 • Bir memleket halkının sağlığı, hakikatte bir devletin dayandığı bütün mutluluk ve gücün temelidir.
 • Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten.
 • Halkı bir tek insan, bir tek insanı bütün halk gibi gör.
 • Fakat acı çektim mi? Acı çekmedim. Sadece halkımın
  acı çekmesinden ötürü acı çekiyorum.
 • Ayrıcalıkların sadece eşitlikten doğduğu, vatandaşın yönetime, yönetimin halka, halkın da adalete tabi olduğu bir düzen istiyoruz.
 • Her savaş insanlığın ilerlemesini engelleyen kötülük zincirine bir halka ekler.
 • Aşk sözleri denilince akla gelen ilk site. ~ WWW.LOVE.GEN.TR ~
 • Halk kütlesi yerde yatan ve çürüyen bir saman gibidir. Büyük adamlar, yani kahramanlar ise, gökten düşen, samanı tutuşturan, halk kütlelerini canlandıran ve harekete geçiren bir şimşek gibidir.
 • Halk kendi yazarını buldukça uyanır, bulmadıkça uyur.
 • Halk bir insanı ancak son yaptığı şeyle tanır.
 • Halkın yönetime katılmasında önemli bir araç olan jüri sistemi, aynı zamanda halkın nasıl iyi yönetileceğini vatandaşlara öğretir.
 • Özgürlük, halk arasında genel bilgi birikimi olmadan korunamaz.
 • Diktatörler kendilerini özgünleştirirken halkı köleleştirir.
 • Yüz kızartıcı şeyler, halkın genelince tasvip edildiğinde artık yüz kızartıcı olmazlar.
 • İsyan halkın hakkıdır.
 • Devlet güçlendiğinde halk değersizleşir; halk güçlendiğinde devlet değerlenir.
 • Tüm yetki halka aittir."
 • Günahların kötü bir kokusu vardır. Allah'ın nuru ile bakanlar bunu anlar, fakat halktan gizler, onları rezil etmezler.
 • Sûfîler Allah Teâlâ'nın Kendisinden başka bir şey istemezler. Onlar nimeti değil, nimet bahşedeni, halkı değil Hâlık'ı isterler.
 • Politikacılar halkın çıkarlarından farklı çıkarlara sahip olan insanlar topluluğudur.
 • Demokrasi, halkın halk tarafından halk için idaresidir.
 • Eğer savaş kaybedilmişse halkı da kaybetmenin hiç bir önemi yoktur.
 • Ne alnımızda bir ayıp, ne koltuk altında saklı haçımız. Biz bu halkı sevdik ve bu ülkeyi. İşte bağışlanmaz korkunç suçumuz.
 • Benim uğraşım, kitaplarımı yazmak, insanlarım ve halkım tehdit edildiğinde savaşmaktır. Hepsi bu.
 • Her savaş insanlığın ilerlemesini engelleyen kötülük zincirine bir halka ekler.
 • Komünist sistemlerde halkın esaret altında oluşunun sebebi bir mülk sahibi olamamasıdır.
 • Dinler halk için gerekli, ve onlar için paha biçilmez bir iyilik.
 • Her halk diğer halkları kötüler ve hepsi de haklı.
 • Bizim iki gücümüz var: Hak ve Halk
 • Mü'minin dostu ilim, yardımcısı olgunluk ve hilim, ordusunun komutanı sabır, kardeşi halkla iyi geçinme, babası ise yumuşaklıktır.
 • Babalarınıza iyilik edin ki, çocuklarınız da size iyilik etsinler. Halkın hanımlarına karşı iffetli davranın ki, hanımlarınız da iffetli olsunlar.
 • Halk çocuklarının bazıları da orospu çocuklarıdır.
  Bunların arasında işkenceci, değnekçi, rüşvetçiler de var.
  Anaları hariç.
  Gözlerinden öperim.
 • Bilimsel ruh incelemesinin psikoloji, geleceğin bilimi olduğuna inanıyorum. Psikoloji doğa bilimlerinin en genci ve henüz emekleme evresinde bugün. Bizim için en önemli bilim dalı bu ;gerçektende, insanoğlu için en büyük tehlikenin açlık, deprem, mikroplar, kanser olmayıp, yalnızca insanın kendisi olduğu, göz kamaştırıcı bir açıklıkla ortaya çıkmaktadır. Nedeni ortada: Ruhsal yaraları saracak, etkili bir çare yok henüz, oysa bu yaralar doğanın en acımasız, en büyük yıkımlarından daha da yok edicidir ! İnsanı olduğu gibi halkları da korkutan en büyük tehlike psişik tehlikedir. Beliren genel güçsüzlüğün nedenleri, bilinçaltını hiç dikkate almaksızın tek bilinçle, ama yalnızca bilinçle ilgilenilmiş olmasıdır.
 • Seçkinler beğendikçe alkışlar, halk ise alkışladıkça beğenir.
 • Ömrünüzdeki sayılı günlerden bir tekini yaşanmamış sayalım. kaderinizin akışı kim bilir ne kadar farklı olurdu? bu satırları okurken bir an durun, yaşamanızı saran o uzun zinciri düşünün. ister demirden olsun, ister altından, ister dikenden olsun. o sayılı günlerden birini yaşamayıp da ilk halkası meydana gelmeseydi, bu zincir belki de hiç örülmezdi.
 • (İdam sehpasında)Yaşasın Marksizm-Leninizm! Yaşasın Türk ve Kürt halklarının kardeşliği! Yaşasın işçiler! Kahrolsun Emperyalizm!
 • Biz şahsi hiçbir çıkar gözetmeden, halkımızın bağımsızlığı ve mutluluğu için savaştık!.
 • İddianamede geçen ve bana atfedilen bir cümleyi kabul etmiyorum. Ben silahımı halka ve orduya karşı kullanmadım, ancak vatan hainlerine karşı kullanmak maksadıyla taşıdım ve 'halka ve orduya karşı kullanırım' şeklinde beyanda bulunmadım.
 • İddianameye karşı diyeceklerim mevcuttur, iddianame kelle istemek için hazırlanmıştır. Yapılan tahliller yanlıştır, hatalıdır, değerlendirmeler keza isabetsizdir. Yalnız biz varlığımızı hiçbir karşılık beklemeden esasen Türk halkına armağan etmiş bulunuyoruz ve Türk halkı ve devletin bağımsızlığına armağan etmiş bulunmaktayız.. Bu sebeple ölümden çekinmiyoruz.
 • Bir gün sokak ortasında, "Adamlar! Adamlar! " diye bağırmaya başlar. Halk etrafına toplanır. Diyojen, "Ben adamları çağırıyorum!" diye sopası ile onları kovar.
 • En sağlam halka ben olmalıyım! Herkes, hepimiz yapabiliriz bunu
 • Dişlerimizi sökseler, gözümüzle tutunabilmeliyiz bu halkaya.
 • Nefes alıp verdiğimiz sürece, nefesimizle tutunabilmeliyiz bu halkaya.
 • Beynimiz yerinde durduğu sürece bu halkaya tutunmalıyız.
 • Son nefesimize kadar tutunmalıyız bu en sağlam halkaya.
 • Çünkü şimdiye kadar kırılamadı bu en sağlam halka.
 • Dünyanın en güçlü orduları da kıramadı bu halkayı.
 • Bu halkayı kıracak en güçlü silahı bulamadı egemenler daha. Bulamayacaklar da. Biz varoldukça bulamayacaklar.
 • Emperyalizm var oldukça, diz çökmeyenler, en sağlam halka oldular.
 • Faşizm varoldukça, ona karşı direnenler en sağlam halka oldular.
 • Sosyalizm hedefimizden asla vazgeçmediğimiz sürece, hala duruyor olacak en sağlam halka.
 • Sıradan değil, en sağlam halka olmak.
 • Halk ancak adaletle yola girer.
 • Güçsüz halklar güçlü liderler çıkarır, güçlü halklarınsa lidere ihtiyacı yoktur.
 • Yurda ve halkın özgürlüğüne düşman olanlar,her zaman halkın soylu davası uğrunda kendilerini feda edenlere Haydut gözüyle bakmışlardır.
 • Özel mülkiyetin, ona sahip olmayan insanlar için bile ne kadar önemli, dokunulmaz olduğuna çok güzel bir örnek şöyledir. Almanya'da birinci dünya savaşından sonra insanlar çok zor şartlar altında iken bir referandum yapılır ve insanlara sorulur Savaşı kaybetmemizin sorumlusu olan Alman imparatoruna/luğuna ait mülklere el konulması ve bunun fakir /zor durumdaki halk yararına kullanılması veya mülkiyete dokunulmaması hakkında ne istedikleri". Referandum sonucunda özel mülkiyet kendilerine ait olmadığı halde halk "Hayır el konulmamalı kararını alır.
 • Şuna kesinlikle inanın ki, halkını anlamayan, onunla bağlarını koparan insan bunu yaptığı ölçüde yurduna inancını yitirir, ya dinsiz olur ya da duygusuz bir odun.
 • En güzel sevgi sözleri için sevgi sözleri sayfamıza davetlisiniz! ~ WWW.LOVE.GEN.TR ~
 • Allah beni bu şehrin halkının müttefiki olarak bu zamana kadar sakladı. Biz bu şehrin düşmanlarına galip geldik ve onların vatanlarını aldık. Burayı Makedonyalılar Taselyalılar ve Moralılar almışlardı. Biz bunların bizlere karşı kötü davranışlarının intikamını yıllar geçmesine rağmen torunlarından aldık.
 • Allah, bize itaatı, halkın düzene girmesi için farz kıldı, İmametimizi tefrikadan korumak için koydu.
 • Atatürk, 1919'da Anadolu'dan düşmanları kovmak için Bandırma Gemisi'yle Samsun'a çıktı. Ve anti-emperyalist bir savaş verdi ve zafere erişti. Biz, Atatürk'ün bu devrimci savaşından etkilendik-esinlendik ve tam 40 yıl sonra, 1959'da Granma Gemisi'yle Havana'ya çıktık. Ülkemizden emperyalistleri ve işbirlikçisi Faşist Batista rejimini yıkmak için. Biz de zafere eriştik. Bizim ve tüm mazlum halkların esin kaynağıdır Devrimci Kemal Atatürk... Sağdan sola doğru yazılan Arap harfli ALFABE'yi bırakıp, soldan sağa doğru yazılan Latin harfli ABECE'ye geçilen Harf Devrimi başta olmak üzere, bir dizi Çağdaş ve Aydınlanmacı Cumhuriyet Devrimlerini bu kadar kısa sürede biz asla başaramazdık.
 • Ev halkını koruyan Tanrıya inanmaktan daha keyif veren ne olabilir!
 • Sevgili halkım, sizler devlet tarafından soyuluyorsunuz. Bu şekilde ifade etmek kaba olabilir, fakat en azından yeterince açıktır.
 • Düşünüyorum ki Amerikan halkı... Umut ediyorum ki Amerikalılar... Bir dakika düşünmüyorum, umut ediyorum ki Amerikan halkı bana güveniyor.
 • Milli ahlak; bizim için cephelerde kan döken, tarlalarda alınteri akıtan ve nihayet bütçemizi doldurmak için kesesini boşaltan halkımızın, malına ve canına göz dikmemektir. Onun için çalışmayı, kendimiz için çalışmaktan üstün tutmaktır.
 • Kardeşine gizlide öğüt veren onu süslemiş, açıkta halkın önündü öğüt veren de onu kötülemiştir.
 • Dünyada halkın efendileri cömertler, ahirette ise çekinenlerdir.
 • Halk ile dostluk ve samimiyeti, Allah'ın itaati üzere olan kimseye ne mutlu.
 • İki kişi yoktur ki halkı kendisine uymaya çağırsın da, biri sapıklıkta olmasın.
 • İki şey halkı yok eder: Fakirlik korkusu ve üstünlük talep etmek.
 • Ümitsizliğin acılığı, halka yalvarmaktan yeğdir.
 • Dünyâ dört şey üstünde durur: Bilgisiyle amel eden, halka da öğreten bilgin; öğrenmekten utanmayan, çekinmeyen bilgisiz, varlığında nekeslikte bulunmayan cömert, âhiretini dünyâsına satmayan yoksul. Bilgin, bilgisini yitirirse, bilgisiz de öğrenmekten çekinir. Zengin, malında nekeslik ederse yoksul da âhiretini dünyâsına satar.
 • Ben öyle bir insan istiyorum ki; iktidarda iken halktan biri sanılsın, halktan biri iken iktidar sahibi.
 • Nefsini ıslah et ki, halk da sana bağlanmış olsun.
 • Sizden biriniz mal ve halk (evlat) hususlarında kendisinden üstün olan kimselere baktığında bir de kendisinin üstün olduğu daha aşağı kimselere baksın.
 • Putlara tapmanın dışında, halkla cedelleşmekten men edildiğim kadar hiçbir şeyden men edilmedim.
 • Allah (cc)'a iman ettikten sonra en üstün akıl, bir hakkı terk etmeden, halkla geçinebilmektir.
 • Fuhuş yeryüzünde yaygınlaşınca yer sarsıntıları (depremler) olur. İdareciler halka zulüm ve haksızlık yaptıklarında yağmurlar kesilir (Kuraklık ve kıtlık başlar). İslam toplumunda yaşayan gayr-ı müslimlere verilen sözler (taahhütler) yerine getirilmediğinde de düşman, Müslümanlara galip gelir.
 • Hangi arkadaş daha üstündür? Diye Resulullah(sav)'a sorulunca şöyle buyurdu: Allah'ı hatırladığında sana yardım eden, Allah'ı unuttuğunda ise sana hatırlatan kimsedir. Halkın en kötüsü kimlerdir? Diye sorduklarında Resulullah(sav) Fesada bulaşan âlimlerdir. buyurdu.
 • Dosta karşı alçak gönüllü, düşmana karşı tedbirli, halka karşı da güler yüzlü ol.
 • Cömert, yemeğini yesinler diye halkın yemeğini yer. Ama cimri, yemeğini yemesinler diye halkın yemeğini yemez.
 • Mü'min, kendisinde üç haslet olmadıkça mü'min olmaz; Rabbinden bir sünnet, Peygamber'inden bir sünnet ve İmamından bir sünnet. Rabbinden olan sünnet, sırrı gizlemektir. Peygamber'inden olan sünnet, halkla iyi geçinmektir. İmamından olan sünnet de sıkıntı ve zorluklarda sabırlı olmaktır.
 • Gerçek demokratik ilke, hiç kimsenin halkın üzerinde bir güce sahip olmaması demektir.
 • Halk Sözleri kategorisi için yeni bir söz ekle;

Toplam 2 sayfa, 1. sayfadasın: 1, 2, Sonraki
Love.GEN.TR, Aşk ve Sevgi Sitesi
Tüm Hakları Saklıdır © 2004 - 2021