Fikir Sözleri - Aşk Sevgi Sitesi - Aşk Sözleri, Sevgi Sözleri, Aşk Şarkıları
Bugün 01 Aralık 2023 Cuma, Aralık aşkları başkadır!
 

Fikir Sözleri

 • Büyük beyinler fikirleri tartışır, vasat beyinler olayları tartışır ve küçük beyinler başka insanları tartışır (George Parry).
 • Müspet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kabiliyeti artmış ve yükselmiş olan erdemli, kudretli bir nesil yetiştirmek ana siyasetimizin açık dileğidir (Mustafa Kemal Atatürk).
 • Yanlızca akıllılar, fikir sahibidirler. Geri kalanlar, fikirlerinin tutsağıdır. Coleridge
 • Saatlerdir parlak bir fikir arıyorum sana hoş bir mesaj yollayabilmek, pırıl pırıl bir yaşam dileyebilmek için. doğum günün kutlu olsun!
 • Sağduyu aklın kapıcısıdır. görevi: kuşkulu fikirlerin içeri girmesine, ve de dışarı çıkmasına engel olmaktır.yeni yılda hepizin mutlu, sağduyulu ve sağlıklı günler getirmesi dileğiyle..
 • Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın (kültürün) müspet fikirlerini veriniz. İstikbalin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Hür fikirler tatbik (uygulama) mevkiine konduğu vakit Türk milleti yükselecektir. (Atatürk)
 • Bir insan hakkında, başkalarının onun için söylediklerinden çok, Onun başkaları için söylediklerinden fikir edinilebilir. . Leo Alkman
 • Herkes aynı fikirdeyse, hiç kimse yeterince düşünmüyor demektir. Mevlana
 • Ne kadar çok kişi benimle aynı fikirdeyse, o kadar cok yanıldığımı düşünürüm. Oscar Wilde.
 • Dünyadaki bütün insanlar, biri dışında aynı fikirde ve o tek kişi karşı fikirde olsa, o tek kişinin iktidarı ele geçirip tüm insanları susturma hakkı ne kadar yoksa, tüm insanların o tek kişiyi susturma hakkı da aynı derecede yoktur. . John Stuart Mill
 • Her yeni fikir, başlangıçta diğerleri arasında azınlıkta kalır. Thomas Carlyle
 • Akıllı insanlar yeni fikirleri tartışırlar. Normal insanlar sonuçları tartışırlar. Küçük insanlarsa başka insanları tartışırlar.
 • At gözlüğü takmış sabit fikirli insanlardan uzak durmak, bazen büyük kafa rahatlığıdır... - Eliot
 • Fikri fikrinizle uymayan insanla, fazla meşgul olmayınız. Fikirde ki ayrılık kolay giderilmez.
 • Büyük beyinler fikirleri Orta beyinler olayları Küçük beyinler ise kişileri konuşur...
 • Belirli sabit fikirlere kapılmış olanlar, tasvip etmedikleri şeyleri savunmaya mahkumdurlar.
 • Koyun kurt ile gezerdi, Fikir başka başk(a) olmasa.
 • Bir kadının fikrini değiştirmek istiyorsan, onunla hemfikir ol.
 • Ben fikirleri olan bir adamım; fikir üretirim ama benim fikirlerimi hayata geçiren o insanlara da hayranım. Elbiseleri dikerken saatlerce vakit harcıyorlar. Benim fikirlerim onlarda yok ama onların sabrı da bende yok.
 • Mide dolunca fikir uyur, hikmet ölür ve azalar durur.
 • İnsan, ancak kendi hatasını büyüten, başkalarınınkini de küçülten aynada görebilirse, her iki hata hakkında da, haklı bir fikir yürütmeye muktedir olabilir.
 • İnsanlar her şeyi farklı gözler ve farklı düşüncelerle görürler. Fikir ayrılıklarının asıl nedeni budur.
 • Bilgi sahibi olmadan, fikir sahibi olunmaz.
 • Şžiirde baş unsur, fikirle hissin ara çizgisi üzerinde, duygulaşmış düşüncelerdir.
 • Erkekler kalpleriyle değil fikirleriyle yaşarlar.
 • Çok zor değil, O'na güzel bir kaç söz söylemek. Denemek için aşk sözleri burada. ~ WWW.LOVE.GEN.TR ~
 • Sağlam fikirlerden, kuvvetli hareketler doğar.
 • Yalnız aptallarla ölüler fikirlerini değiştiremezler.
 • Herkesin fikir birliğine vardığı bir akşam, kayıp bir akşamdır.
 • Hepimizin aynı fikirde olması iyi bir şey değildir. Çalışmayı yaratan fikir ayrılıklarıdır.
 • Hepimizin aynı fikirde olması iyi bir şey değildir. Yaratıcılığı ortaya çıkaran fikir ayrılıklarıdır.
 • Dünyayı değiştirmek için bir fikir seçin ve eyleme geçin.
 • Nefretler, fikirlerin değil, mizaçların çarpışmasından meydana gelir.
 • Asil ulvi bir karakter, tesadaf veya teveccüh eseri değildir. Sürekli çalışmasının, dürüst düşünmenin ve bu gayeye varmak için yapılan bir fikir mücadelesinin neticesidir.
 • Öke otunun kurumuş meşe ağacının üzerinde çiçek açması gibi, fikirler de ihtiyarlıkta çiçeklenmelidir.
 • Sanatçı, insanlara olmasada olan ancak -bir nedenle- onlara vermenin iyi bir fikir olduğunu düşündüğü şeyleri üretendir.
 • Benimle aynı fikirde olan herkesten korkarım.
 • Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın kültürün müspet fikirlerini veriniz. İstikbalin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Hür fikirler tatbik uygulama mevkiine konduğu vakit Türk milleti yükselecektir.
 • Türklerin yürekleri temizdir. Onlarda batıl fikirler, basit düşünceler yoktur. Türklerin vücutları ve sesleri gibi konuştukları dil de azametlidir. Her Türk kendini aslan, düşmanı av, atını ceylan sayar.
 • Bir fikir uğruna bir insan öldürmek; fikri savunmak değil bir insan öldürmektir.
 • Bir insanı inanmadığı ve nefret ettiği fikirlerin yayılması için maddi katkı sağlamaya zorlamak haincedir, zalimcedir.
 • Doğru ya da yanlış diye birşey yok, sadece popüler fikirler var.
 • Büyük fikirler içtin yaşayan, kendisini unutmalıdır.
 • Kelimeler, fikirleri asmaya yarayan çengellerdir.
 • Dil, insanın fikirlerini tam olarak başkasına iletmeye araç olmalıdır, fakat o kadar, daha fazla değil.
 • Büyük işler kuvvet ve vücut çevikliği ile değil; ihtiyarların kaybetmek şöyle dursun, daha bol şekilde kazandıkları olgun fikirlerle görülür.
 • Eski olayları inceleyince benimle aynı fikirde olacaksınız. Tarihte işlenen tüm cinayetler, küçük eller tarafından yapılmıştır.
 • En emniyetli fikirleriniz, hislerinizle tezat teşkil edenlerdir.
 • Övme, asıl fikirlerini gizleyenlerin söyledikleri bir yalandır.
 • Bu maskenin altında bir yüz var.
  Ancak benim değil.
  Ne altında ki kaslardan daha "ben" dir o yüz.
  Ne de altında ki kemiklerden.
  Bu maskenin altında etten daha fazlası var.
  Bu maskenin altında bir fikir var!
  Ve fikirler kurşun geçirmez.
 • Sağduyu aklın kapıcısıdır. Görevi: Kuşkulu fikirlerin içeri girmesine, ve de dışarı çıkmasına engel olmaktır. Yeni yılda hepizin mutlu, sağduyulu ve sağlıklı günler getirmesi dileğiyle.
 • Herkesin fikir birliğine vardığı bir akşam, kayıp bir akşamdır.
 • Hepimizin aynı fikirde olması iyi bir şey değildir. Yaratıcılığı ortaya çıkaran fikir ayrılıklarıdır.
 • İnatçı bir adam fikirleri tutmaz, fikirler onu tutar.
 • Bozuk karakterler kendilerini fikir hayatına veremezler.
 • Bir fikre, bir ideolojiye, kendisinden daha üstün bir fikirle karşı çıkılır. Karşı fikir kaba kuvvetle ezilemez.
 • Milletler yabancı kuvvetlerin orduları ve diğer maddi güçleri tarafından yok edilmeden önce, manevi ve fikir güçleri tarafından esaret atına alınırlar. Böyle bir toplumun esir ve yok olması kesin hale gelir.
 • Erkekler kalpleriyle değil fikirleriyle yaşarlar.
 • Benim gibi insanlar tarafından geride bırakılan fikirler, anıtlar hayattaki en büyük zevkimdir. Kitaplar olmasa uzun zaman önce umutsuzluğa gömülürdüm.
 • Başkalarının fikirlerine aşırı derecede önem vermek, herkeste var olan bir manyaklık.
 • Her şey dinin yanında: vahiy, kehanetler, hükümetin koruması, en yüksek değer ve tanınmışlık... ve hepsinden öte, doktrinlerini çocukluğun körpe çağında zihne kazıma, dolayısıyla neredeyse doğuştan gelen fikirler gibi görülmelerini sağlama şeklindeki paha biçilmez ayrıcalık.
 • Onların gerçeklere, fikirlere, yapılan ve yapılacak işe kaygısı yok. Onların tüm ilgisi insanlara dönük. "Bu doğru mu?" diye sormuyorlar. Yargılamak için değil, tekrarlamak için. Yapmak için değil, yapıyormuş izlenimi vermek için. Yaratmak değil, göstermek. Yetenek değil, dostluk. Nitelik değil, fors.
 • Başkalarının fikirlerine göre yaşarız. Hayali bir hayat yaşar ve bu amaca uygun görüntüler yaratırız. Yine de güzelliğin peşinde koşarken ve bu imgesel varlığı korurken sahici olan her şeyi savsaklarız.
 • Yanlış bir argûmanın ilacı, daha iyi bir argûmandır. Fikirlerin bastırılması değil.
 • Bilimde, bilim adamlarının sıkca 'Biliyor musunuz, bu iyi bir argûman; benim fikrim sanırım yanlış' dedigini duyarsınız. Ve sonra fikirlerini degistirirler ve onlardan artık eski bakış açısını bir daha duymazsınız. Bunu gerçekten yaparlar. Olması gerektiği kadar sık yapmazlar, çünkü bilim adamları da insandır ve degişiklik çoğu kez zordur. Fakat bilimde her gün olur bu tür birşey. Politika'da veya Din'de ise böyle bir seyin en son ne zaman olduğunu hatırlamıyorum bile.
 • Düşünce şüpheyle başlar. Düşünce, tezatlarıyla bütündür. Zıt fikirlere kulaklarımızı tıkamak, kendimizi hataya mahkûm etmek değil midir?
 • Düşünce şüpheyle başlar. Düşünce, tezatlarıyla bütündür. Zıt fikirlere kulaklarımızı tıkamak, kendimizi hataya mahkûm etmek değil midir.
 • Niçin mi fikir değiştiriyorum? Çünkü ben fikirlerimin sahibiyim ; Kölesi değil! Söylenmemiş fikir yoktur,diyorlar.Bu söz doğru ise bile bundan sonra bütün insanlar susacak değil.
 • Söylenmemiş fikir yoktur,diyorlar.Bu söz doğru ise bile bundan sonra bütün insanlar susacak değil.
 • Eskimiş fikirler paslanmış çivilere benzer, söküp atmak çok güçtür.
 • Yüksek fikirler, yüksek dağlara benzer, alışık olmayanları ürkütür.
 • En aykırı fikirleri savunduğum zamanlarda bile, Tanrının varlığını inkar edecek bir ateist olmadım.
 • (İddianamede) Fikir özgürlüğünü ve anayasayı paravan yapanlar,önceleri Atatürkçü geçinirken,onun fikir ve şahsiyetinide küçük görmeye başladılar.Sadece Mustafa Kemal tarafını beyan ediyorlardı. şeklinde bir cümle mevcuttur.Bunu kesin olarak reddediyorum.Asla Kabul etmiyorum.Diğer yurtseverler de bunu kabul etmezler.Bu kasten tahrif edilmek isteniyor.Gerçekler örtülmek isteniyor.Bu cümle art niyetle hazırlanmıştır.Bu memlekette Mustafa Kemal'e gerçekten sahip çıkanlar varsa,onlar da bizleriz,sahip çıkmayanlar da ortadadır.Anayasanın uygulanmasını isteyenler gene bizleriz, anayasayı uygulatmayan yavuz kimselerse hala ortadadır. Ve o kişiler bugün bizim kellemizi istemektedirler.
 • Ne İbo'yla ne de arkadaşlarıyla fikir mücadelesini kazanamazsınız. Ben de kazanamam. Kıvırırlar O yüzden onları susturmanın tek yolu vardır: Ağızlarını açtıkları anda ağızlarına ağızlarına vurun! (TİKKO lideri İbrahim Kaypakkaya ve arkadaşları hakkında, arkadaşlarına söyledikleri)
 • İçimizde doğan her fikirle içimizdeki birşeyler çürür.
 • Kadının gelişimi, bağımsızlığı özgürlüğü kendisinden gelmelidir. İlk olarak kendisini bir obje değil, bir kişilik olarak ortaya koymalıdır. İkincisi, hayatını basit, fakat zengin ve derin kılarak; kendi bedeni üzerinde başkalarının iddia ettiği tüm haklara karşı koymalı, istemediği sürece çocuk yapmamalı, tanrının, devletin, kocasının, ailesinin bir kulu olmaya karşı çıkmalıdır.

  Bu da hayatın tüm karmaşıklığını ve özünü anlamaya çalışarak, yani kendini toplumun fikirlerinden ve yargılarından özgürleştirerek olur.
 • Sitemizin sevgi sözleri bölümü için söz göndermek ister misiniz? ~ WWW.LOVE.GEN.TR ~
 • Şehadet ederim ki" Allah'tan başka bir ilah yoktur; tektir ve ortağı yoktur.Bu kelimenin tevili ihlastır. Tevhid anlayışı bütün kalblere yerleştirilmiş ve fikir, ilahi ayetlerin azametli nuruyla aydınlanmıştır, öyle bir Allah ki gözler O'nu göremez, diller O'nu olduğu gibi vasfedemez ve akıllar nasıllığını ölçemez.
 • Eğer büyük kitleleri ikna edebilmişse, fikirler silahlara ihtiyaç duymaz.
 • Devletin büyümesi Malthus Kanunu'na tabidir. Bürokratlar konusunda Malthus'un fikirlerine kesinlikle inanıyorum. Bürokratların sayısındaki ve projelerin parasal değerindeki artış, Malthus Kanunu ile sabitlenmiştir. Eğer devlet hizmetlerinin yerine getirilmesine yönelik 800 Milyon frank harcama için oy kullanırsak, bürokratlar bu 800 milyonun hepsini harcarlar; eğer onlara iki milyar versek, bürokrasi hemen kendini genişletir ve projelerin miktarı da genişler.
 • Gerçek erdem, yalnızca aristokrat azınlık içindir! Herkes için geçerli bir ahlak, gülünç bir fikirdir.
 • Kendime özgü fikirlerim var . Güçlü fikirler. Ama bu fikirlerle her zaman aynı fikirde değilim.
 • Tarihin hareketini oluşturan fikirlerin diyalektigidir.
 • Bir teoremin zerafeti onda görebildiğin fikirlerin sayısıyla doğru, o fikirleri görebilmek için harcadığın çabayla ters orantılıdır.
 • Türkçülük, bir fikir olduğu kadar da inançtır. İnanç olduğu için de tartışmasız, tenkitsiz kabul olunur. Onun tartışılacak ve tenkit olunacak tarafı temeli, esası değil, ayrıntılarıdır.
 • Büyük beyinler fikirleri , orta beyinler olayları , küçük beyinler kişileri konuşur.
 • Bilgisiz kişiyi, bir işte, bir fikirde ya pek ileri gitmiş görürsün, ya pek geri kalmış.
 • Niçin mi Fikir Değiştiriyorum..? Çünkü Ben Fikirlerimin Sahibiyim Kölesi Değil..!
 • Ey büyük filozoflar, bu faydalı dersleri siz yalnız kendi çocuklarınıza, kendi dostlarınıza verin ne olur! Hem siz fikirlerinizin meyvasını daha çabuk elde edersiniz, hem de bizim çocuklarımız sizin meshebinize girmek tehlikesinden kurtulmuş olur.
 • Hepimiz bir şeyden korkarız; korku soyutlanmış halde var olamaz, hep bir şeyle ilintilidir. Kendi korkularınızı biliyor musunuz? İşinizi kaybetmekten, yeterince yiyecek veya paraya sahip olamamaktan, komşularınızın veya toplumun hakkınızda ne düşündüğünden ya da başarılı birisi olamamaktan, toplumdaki yerinizi kaybetmekten, küçümsenmekten veya alay konusu olmaktan duyulan korku; acı ve hastalık, h...ükmedilme, sevginin ne olduğunu asla bilememe, sevilmeme, eşinizi veya çocuklarınızı kaybetme, ölüm, ölüme benzer bir dünyada yaşama, can sıkıntısı, başkalarının zihinlerindeki imgenize layık olamama, inancınızı yitirme korkusu; bütün bunlar ve sayısız başka korkular...Siz kendi korkularınızı biliyor musunuz? Peki bunlarla ilgili genelde ne yapıyorsunuz? Onlardan kaçıyorsunuz, değil mi ya da üstlerini örtmek için fikirler ve imgeler icat ediyorsunuz? Ama korkulardan kaçmak onları büyütmekten başka bir işe yaramaz.
 • İnsanları birleştiren duygular, ayıran ise fikirlerdir.
 • Bir fikir eksikse onun yerini alacak bir kelime mutlaka bulunabilir.
 • Bir adam ölebilir,milletler kurulur veya çökebilir;ama fikirler her zaman yaşar.
 • Dünyadaki bütün insanlar, biri dışında aynı fikirde ve o tek kişi karşı fikirde olsa, o tek kişinin iktidarı ele geçirip tüm insanları susturma hakkı ne kadar yoksa, tüm insanların o tek kişiyi susturma hakkı da aynı derecede yoktur.
 • Fikirler silahlardan daha güçlüdür. Biz düşmanlarımızın silah sahibi olmalarına izin vermedik, neden fikir sahibi olmalarına izin verelim ki.
 • Parasızlık asla bir engel değildir. Ama fikirsizlik bir engeldir.
 • Benim için hakiki olan bir hakikat bulmalıyım. Yaşayıp uğruna ölmek isteyeceğim bir fikir.
 • Küçük kafalar kişileri, orta kafalar hadiseleri, büyük kafalar
  fikirleri konuşur.
 • Hata yapmaktan vazgeçeceğine dair yemin etmek çok kolaydır. Yapmanız gereken fikir sahibi olmaktan vazgeçeceğine dair yemin etmek.
 • Yaratıcı fikirler en iyi eğlenceli bir ruha sahip dükkanlarda gelişir. Kimse eğlenmek için işte değildir ancak bu işte eğlence olmayacağı anlamına gelmez.
 • Çatabilirsen önce fikirlerime çat; sonra bana.
 • Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız, bu kafidir.
 • Fikir Sözleri kategorisi için yeni bir söz ekle;

Toplam 2 sayfa, 1. sayfadasın: 1, 2, Sonraki
Love.GEN.TR, Aşk ve Sevgi Sitesi
Tüm Hakları Saklıdır © 2004 - 2021