Felsefe Sözleri - Aşk Sevgi Sitesi - Aşk Sözleri, Sevgi Sözleri, Aşk Şarkıları
Bugün 15 Temmuz 2024 Pazartesi, aşkın hava sahasındasınız!
 

Felsefe Sözleri

 • Bilgi ve felsefe, geçmiş ve gelecek dertlerin hakkından gelir; ama bugünün dertleri de onun hakkından gelir.
  La Rochefoucauld
 • Bilimin amacı felsefeyi ilerletmektir.
  Newton
 • Felsefe sanatların en yükseğidir.
  Platon
 • Felsefe zorunlu görevlerde zayıflığımızı anlamakla başlar.
  Epiktetos
 • Felsefe kuşkudur.
  Montaigne
 • İyi bir yaşam felsefenin armağanıdır.
  Seneca
 • Felsefe bir ağaç gibidir, kökleri metafizik, gövdesi fiziktir. Gövdesinden çıkan kollar da bütün bilimlerdir.
  Descartes
 • Felsefe bizi başkaları için değil, kendimiz için; güçlü görünmek için değil, güçlü olmak için yetiştirir.
  Montaigne
 • Felsefe düşüncenin mikroskobudur.
  Victor Hugo
 • Gençliğinde müzik öğrenen, felsefeyi daha iyi anlar.
  Platon
 • Felsefeyle eğlenmek tam anlamıyla felsefe yapmaktır.
  Pascal
 • Bilim, felsefenin başarılarından, felsefe de bilimin başarısızlıklarından örülmüştür.
 • Felsefe bir ağaç gibidir, kökleri metafizik, gövdesi fiziktir. Gövdeden çıkan kollar da öteki bütün bilimlerdir.
 • Az felsefe insanı tanrı tanımazlığa, derinlemesine felsefe de tanrıya götürür.
 • Ben felsefeci değilim, felsefe yaparım. Kanadım yok uçamam ama ben özgürüm. Düşüncelerimi saklamaman gizlemem apaçık söylerim. İsteyen beni böyle kabul eder istemeyene ben eyvallah ederim. Ben benim ya sen kimsin?
 • Felsefe bizi başkaları için değil, kendimiz için; güçlü görünmek için değil, güçlü olmak için yetiştirir.
 • Felsefe inanılanın inanılmaya değer olup olmadığını araştırmaktır.
 • Boş vakit, felsefenin annesidir.
 • Aşk yolunda sevgi ise felsefen,
  Ya yalnızlık nasibin ya kefen.
 • Hayat, Tanrının armağanıdır; fakat iyi yaşama, felsefenin armağanıdır.
 • Amerika ve Avrupa edebiyat ve felsefesi çeviri ve çevirmen edebiyatından başka birşey değildir. Ey Eşref-i mahlukat olarak yaratılmışken, Eşşek-i mahlukat olmakta inat eden zat-ı muhteremler. Türk kaşığıyla yabancı b.ku yemeyi ne zaman
 • Seni sevmek, felsefedir kusursuz. İmandır, korkunç sabırlı. İp'in, kurşun'un rağmına, yürür pervasız ve güzel...
 • Hayatın bu çirkin oyunlarına rağmen hala gülmeyi başarabilen insan; hayatın felsefesini çözmüş demektir: [Umursamamak]
 • Batı felsefeleri, Platon'un görüşlerine düşülen dipnotlardan ibarettir.
 • Felsefe İnanılanı anlamaya çalışmaktır.
 • Çok zor değil, O'na güzel bir kaç söz söylemek. Denemek için aşk sözleri burada. ~ WWW.LOVE.GEN.TR ~
 • Felsefe kişilerin yaşamı merak etmesinden doğar. Yaşamı en çok merak eden çocuklardır.
 • İlkeler ya da ilk nedenler bilimidir felsefe.
 • Sayfaların arasında gözyaşları, ağlama, dişlerin birbirine çarpması ve karşılıklı katletmenin korkunç gümbürtüsü olmayan felsefe, felsefe değildir.
 • İyimserlik dinlerde olduğu gibi felsefede de gerçeklerin yerini almış temel bir yanılgıdır.
 • Felsefe yüksek bir dağ yoludur... ıssız bir yoldur ve yukarı çıktıkca daha da ıssızlaşır. Bu yolu her kim izlerse hiç korkmamalı, her şeyi geride bırakmalı ve kış karında güvenle ilerlemelidir... Kısa süre içinde altındaki dünyayı görür; kumsalları ve bataklıkları gözünün önünden kaybolur, düzgün olmayan noktaları düzelir, yırtıcı sesleri artık kulağına ulaşmaz. Ve yuvarlaklığını da görür. Kendisi her zaman saf ve serin dağ havasındadır ve güneşi görür, oysa aşağıdakı herkes gecenin karanlığıyla kuşatılmıştır.
 • Kısa süre sonra kurtların bedenimi yiyeceği düşüncesine dayanabiliyorum, ama felsefe profesörlerinin benim felsefemi kemirdikleri düşüncesi ürpermeme neden oluyor.
 • Felsefe tanrıyı bilmektir ve gerçek felsefeyle, gerçek din özdeştir.
 • Benim felsefem, özünde, hayattaki ahlaki amacı kendi mutluluğunu olan, varlığının yegane amacı ve en yüce eseri olarak yaratıcı üretkenliğini gören kahramansı bir varlık, bir insan konseptidir.
 • Mütercim, mutlak'ı arayan bir çılgın, "felsefe taşı"nı bulmaya çalışan bir simyagerdir.
 • Bütün felsefe kitapları ˜kendin olma'yı telkin eder. Ancak aydının trajedisi tam da bu noktada her an biraz daha yabancılaştığının farkına varmaktır.
 • Yaşam felsefemi sordular cevapladım .. "Sonsuza dek yaşayacakmış gibi düşün, yarın ölecekmiş gibi yaşa.
 • Müzik benim için bir hayat felsefesi.
 • Filozof ol ama, ortaya koyduğun bütün felsefenin ortasında hala bir insan olarak kalabil.
 • Dindeki Hatalar Tehlikeli, Felsefedeki Hatalarsa Sadece Gülünçtür.
 • Adaletin aklını kaybettiği yerde felsefe susar.
 • Felsefe sadece gerçekle uğraştığı izlenimi verir ama belkide düşlemleri dile getirir, edebiyatsa sadece düşlemlerle uğraştığı izlenimini verir ama belkide doğruyu dile getirir.
 • Felsefe duyumların bilgisidir.
 • Felsefe mutlu bir yaşam sağlamak için, tutarlı eylemsel bir sistemdir.
 • Yüksek dagda buz içinde gönüllü yaşamaktır felsefe.
 • Felsefe objelerin düşünce ile görülmesidir.
 • Gerçekte doğru olanı algılamaktır. Felsefe göklerden yere inerek, beş duyuyla kavranan konularla ilgilenmelidir.
 • Eflatun, felsefecilerin reisidir. İsa (a.s.)'ın Peygamberliği zamanına erişmiştir, ama O'nu tasdik etmemiştir. Cehaleti sebebiyle kendisinin O'na ihtiyacı olmadığını sandı.
 • Yalnız şunu soracağım: Felsefe nedir? En tanınmış filozofların kitaplarında bulduğumuz nedir? Onları dinlerken insan kendini, bir pazar yerinde avaz avaz çağıran bir sürü madrabaz arasında sanır; her biri bana gelin, bana gelen aldanmaz diye bağırır durur. Kimi, cisimlerin mevcut olmadığını, her şeyin tasavvurda yaşadığını iddia eder; kimi maddeden gayrı olmadığını ileri sürer ve Allah dünyanın kendisidir der. Birisi ispata kalkar ki dünyada iyilik kötülük yoktur, hayır ve şer birer kuruntudan ibarettir. Öteki der ki, insanlar birer, canavardır; birbirlerini parçalayıp yemeleri cürüm sayılmaz.
 • Felsefe bütün düşüncelerimizin duyumlarımızla, gerçek alemden geldiğini tanıtlamaktır.
 • Felsefe yapmak ölmeyi öğrenmektir.
 • Felsefe yolda olmak demektir.
 • Filozofların felsefesi, insanoğlunun zan ve şüphesini artırır. İslam'ın hikmeti ise, insanı yücelere ulaştırır.
 • Felsefe inanılanın inanılmaya değer olup olmadığını araştırmaktır.
 • Eşcinsellik, barbarlar tarafından ve aynen büyük fikirleri kölelerinin öğrenmesi açıkça liderin işine gelmediği için felsefeyi sevmedikleri gibi, eşcinselliğin yaratma eğiliminde olduğu güçlü dostlukların ve ateşli aşkların da liderin işine gelmediği despot hükümetlerin yönetimi altında yaşayan insanlar tarafından ayıp karşılanır.
 • Durmak yok. Bu yol devletin yolu. Milletin doldurduğu meydanları, AK PARTili olsun, olmasın bütün insanları siyasetin merkezine insanı yerleştiren bir felsefeyle yolumuza devam ediyoruz.
 • Felsefe bir bilimdir ve geometrik yöntemi metafiziğe uygulamak gerekir, felsefeyi kesin bir bilim yapmak için.
 • Felsefe sözünden "bilgeliği inceleme" anlaşılır. Bilgelikten de yalnız işlerimizde ölçülülük değil, aynı zamanda hayatımızı sürdürebilme, sağlığımızı koruma ve bütün zanaatların icadı için de insanın bilebildiği bütün şeylerin tam bir bilgisi anlaşılır. Bu bilginin böyle olması için de onun ilk nedenlerden çıkarılmış olması gereklidir. Böylece bu bilgiyi edinme yolunu öğrenmek için (ki asıl felsefe budur) bu ilk nedenleri, yani ilk ilkeleri aramakla işe başlamak gerekir. Bu ilkelerde de iki koşul bulunmaktadır. Birincisi; bu ilkeler o kadar açık ve apaçık olmalıdır ki insan aklı onları dikkatle incelemeye koyulduğunda doğruluklarından şüphe etmesin. İkincisi; geriye kalan başka bütün nesneler var olmadığı hâlde dahi ilkeler bilinebilmeli, fakat buna karşılık, ilkeler var olmayınca başka şeyler bilinmemelidir. Bundan sonra da ilkelere bağlı olan şeylerin bilgisini öyle ilkelerden çıkarmalıdır ki yapılan dedüksiyonların bütün devamınca apaçık olmayan hiçbir şeye rast gelinmesin.
 • Felsefe hayretle başlar.
 • Felsefe Sözleri kategorisi için yeni bir söz ekle;

Love.GEN.TR, Aşk ve Sevgi Sitesi
Tüm Hakları Saklıdır © 2004 - 2021