Erdem Sözleri - Aşk Sevgi Sitesi - Aşk Sözleri, Sevgi Sözleri, Aşk Şarkıları
Bugün 16 Haziran 2024 Pazar, tüm aşk şarkıları sana gelsin!
 

Erdem Sözleri

 • Cömertlik, erkeğe yakışan erdemdir. (Goethe)
 • Kim erdemine inanarak ve sevabını umarak Kadir Gecesi'ni ihya ederse Allah onun bütün geçmiş günahlarını bağışlar. HADİS
 • Müspet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kabiliyeti artmış ve yükselmiş olan erdemli, kudretli bir nesil yetiştirmek ana siyasetimizin açık dileğidir (Mustafa Kemal Atatürk).
 • Haktan ve erdemden yoksun olan bilgi hilekarlıktır, onun akıla bir ilgisi yoktur.
  Platon
 • Sevmenin erdemi, aşkın görkemi, mutluluğun gözleri ve seni özlemenin hazzını yaşattın sevgili, yolun açık olsun.
 • Kim erdemine inanarak ve sevabını umarak Kadir Gecesini ihya ederse Allah onun bütün geçmiş günahlarını bağışlar? HADİS'İ ŞERİF?
 • Cumhuriyet erdemli insanların rejimidir. (MONTESQUIEU)
 • Yalnız iki erdem var. Ah bunlar bir birleşse: İyilik hep büyük olsa, büyüklük de hep iyi... ( Schiller )
 • Cumhuriyet erdemli insanların rejimidir.
 • Toplumsal hayatta en yararlı erdem hoşgörüdür.
 • Demokrasi; cehaletin bilgelik ve erdeme tahakküm ettiği insanlık tarihinin en büyük yalanıdır, cahillerin mutluluğu bilgelerin mutsuzluğu üzerine inşa edilir.
 • Erdem ile mutluluk, anne ile kızı gibidir.
 • İnsan ancak, bir başkasına ait olan erdem için haset duyar.
 • Şžüphe, mutluluğun olduğu kadar, erdemin de düşmanıdır.
 • Şžeref ve erdem ruhun süsüdür; bunlar olmasa, beden asla güzel gözükmez.
 • Yalnız iki erdem var. Ah bunlar bir birleşse: İyilik hep büyük olsa, büyüklük de hep iyi...
 • Cömertlik, erkeğe yakışan erdemdir.
 • Erdemli olmak güzel şeydir, fakat erdemli olmayı başkalarına öğretmek daha da güzeldir.
 • Tesadüflerin ortaya çıkardığı kusurlar ve erdemler vardır.
 • İnsanlığın kurtuluşunu sağlayacak en büyük erdem toleranstır.
 • Sessizlik, aptalların erdemidir.
 • İnsan ancak, bir başkasına ait olan erdem için haset duyar.
 • Erdem kılığına girmemiş, ondan destek almamış kötülük var mı?
 • Duyduğunuzu iddia ediyorsunuz ya, hiçbir şey duyduğunuz yok.
  Doğru, bir bakıma haklısınız: bu işin pek basit olduğunu söylerken son derece güç olduğunu söylemeye unutmuştum. Dünyadaki tüm dinlerle aktörler bir noktada birleşirler: Erdemli ol,
 • Felsefenin amacı erdemdir.
 • Sitemizin aşk sözleri bölümü için söz göndermek ister misiniz? ~ WWW.LOVE.GEN.TR ~
 • Yeryüzünde yegane solmayan çiçek erdemdir.
 • Güzelliği sevdiği kadar, erdemi de seven bir insanı daha görmedim.
 • Yaldızlı sözlerle erdem bağdaşmaz.
 • Fakirliğin tahrip edemeyeceği erdem yoktur.
 • Dostluğu hem doğuran, hem sürdüren erdemdir, erdem olmadan dostluğun hiçbir türlüsü olmaz.
 • Adalet erdemlerin taca sahip olan en şereflisidir.
 • Hükümdarları sahip olamadıkları erdemlerden dolayı övmek, ceza görmeden onlara hakaret etmek demektir.
 • Onur, erdemin armağanıdır.
 • Erdemin tek armağanı yine erdemdir.
 • Adalet erdemlerin kraliçesidir.
 • Kalp, bütün erdemleri kendinde toplamıştır. Ama bütün kötülükler de oradadır.
 • Şžöhret, erdemlerin anasıdır.
 • Tecrübeme göre eğitimsiz kimselerin erdemleri de azdır.
 • Günü gününe kadınlar, günü gününe erdem ya da erdemsizlik, günü gününe, köpekler gibi, ama her gün sağlamca yerinde duran kendim. Böylece yaşamın yüzeyinde ilerliyordum, sözcükler içinde, hiçbir zaman gerçek içinde değil. Tam okunmamış o kitaplar, tam sevilmemiş o dostlar, tam gezilmemiş o kentler, tam sarılmamış o kadınar!
 • Milliyetçiliğin birinci erdemi her sorun için bir çözümden çok bir sorumlu bulmak değil midir?
 • Babanın erdemleri; çocuklarının servetidir.
 • Yalnız erdemi bilmek yetmez, ona sahip olmak, onu yapmak da gerekir.
 • Gerçek mutluluk mal ve mülke sahip olmak ile değil, akıl ve erdeme sahip olmak ile mümkündür.
 • Erdem bilincine sahip olmak yeterli değildir. Erdeme erişmek için ya da iyi insan olmak için çaba göstermeliyiz.
 • Erdem ve kabiliyet yönünden üstün olan kimselerin arkasından gitmek ve onlara uymak doğrudur.
 • Eskidenmiş sabredip murada ermek, Şeyhin kerametini bekleyerek. Öyle zamanlar yaşamaktayız ki dostum, Erdemdir bazen, sabretmemek.
 • Tüm erdemlerin temel özellikleri, yükselme yolunda sürekli bir
  çaba, bizzat kendinle cenkleşme, daha büyük ve derin bir
  saflığa, bilgeliğe, iyilik ve sevgiye yönelik doymak bilmez
  bir istektir.
 • Sadece düşmanını yenen değil, heveslerine hakim olan da
  erdemini göstermiş olur.
 • Evrende her şey insan için haz objesidir. Ancak erdemle gelen bilgi arttıkça haz da artar. Bu nedenle yönelim hazza değil bilgiye olmalıdır.
 • İnsanlar aptal olmasalar bile, şunu söyleyeyim ki, dehşetli nankördürler. Evet, hem de eşi bulunmaz bir nankör. Bana kalırsa insanı, iki ayaklı nankör yaratık diye tarif edebiliriz. Bu kadarla yetinirsek, en önemli kusuru unutmuş oluruz. İnsanın en büyük kusuru: Erdemsizliğidir.
 • Nehirler denizde kayboldukları gibi, erdemler de çıkarda kaybolurlar.
 • Allah'ın Kitabı. kendisine uyanı Allah'ın rızasına götürür. O'na kulak vereni kurtuluşa sevkeder. O kitapla Allah'ın aydın hüccetlerine, açıklanmış farzlarına, yasaklanmış haramlarına, belli nişanelerine, yeterli delillerine, övülmüş erdemlerine, hibe olan ruhsatlarına ve yazılı şeriatlarına ulaşılır.
 • Sessizlik aptalların erdemidir.
 • Kusuru en iyi ortaya çıkaran zenginliktir, ama erdemi felaket.
 • Aylaklık bütün kötülüklerin kaynağı, bütün erdemlerin tacıdır.
 • Kuvvetinizi aşacak kadar erdemli olmayın !
  Ve olasılığın dışında şeyler istemeyin!
 • Bir de bedel ödensin istiyorsunuz, siz erdemliler!
  Erdem için ödül, yeryüzü için cennet
  ve bugününüz için sonsuzluk mu istiyorsunuz ?
  Ve ne bedel, ne de veznedar var diye
  öğrettiğim için mi öfkeleniyorsunuz bana şimdi de ?
 • Kimse bir öğretiyi öyle kolayca, yalnız insanları mutlu ya da erdemli kıldığı için doğru saymaz. Mutluluk ve erdem birer gerekçe olamazlar.
 • Erdem uyumuşsa deha zinde kalkar.
 • Altedin bugünün efendilerini, ey kardeşlerim, şu küçük insanları.
  Ey yüksek insanlar, altedin küçük erdemleri, küçük kurnazlıkları,
  kılı kırk yaran özenmeyi, karınca gösterişini, acınası rahat düşkünlüğünü,
  en büyük çoğunluğun mutluluğunu!
  Boyun eğmektense umutsuzluğa düşün daha iyi.
  Bugün yaşamayı bilmediğiniz için ey yüksek insanlar sizi seviyorum doğrusu.
  Siz en iyi böyle yaşardınız da ondan!
 • Gerçek erdem, yalnızca aristokrat azınlık içindir! Herkes için geçerli bir ahlak, gülünç bir fikirdir.
 • Maddileşmiş bir insan vatan için ölür mü? Bencil bir insan muhtaçlara yardım eder mi? Milletine inanmayan bir adam yabancı ile işbirliği yapmaz mı? Erdemi gülünç bulan birisi çalıp çırpmaz mı?
 • Yalnızlığım, insanlar geveze hatalarımı övüp, sessiz erdemlerimi eleştirmeye başladığında doğdu.
 • Bütün kötülükler, bütün erdemler kalbimizdedir, senin kalbindedir, benim kalbimdedir.
 • İnsanlığın kurtuluşunu sağlayacak en büyük erdem toleranstır.
 • Birisi mutluluğuyla yada erdemiyle övünüyor, böbürleniyorsa,
  onda bunun ikisi de yok demektir.
 • Erdem sahibinin değerini, yine erdem sahibi olanlar bilir.
 • Ben erdemden başka zenginlik tanımıyorum.
 • Erdem kılığına girmemiş, ondan destek almamış kötülük var mı.
 • Yaradılıştan sahip olupta,erdeme dönüşmeyecek hiçbir kusurumuz,kusura dönüşmeyecek hiçbir erdemimiz yoktur.
 • Tutkularımız; ya birer kusur ya da birer erdemin daha şiddetli halleridir.
 • Tüm erdemlerin temel özelliği, yükselme yolunda sürekli bir çaba, bizzat kendinle cenkleşme, daha büyük ve derin bir saflığa, bilgeliğe, iyilik ve sevgiye yönelik doymak bilmez bir istek.
 • Sadece erdemli olan bireyler daha iyi, daha güzel ve daha adil
  bir toplum oluşturabilirler.
 • Bir memleketin nasıl yönetildiğini anlamak mı istiyorsunuz,
  onun müziğine kulak veriniz. Nerede güzel eserlerden oluşmuş
  bir uyum vardır; orada adalet ve erdem hüküm sürer.
 • Erdemli olanların söyleyecek sözleri vardır, ama söyleyecek
  sözleri olanların tümünde erdem yoktur. İnsancıl olanlar
  cesaretlidir, ama cesaretli olanların tümü insancıl değildir.
 • Aşk sevgiyle beslenir. Sevgi ise kalpten gelen sözlerle. Sizin için sevgi sözleri ~ WWW.LOVE.GEN.TR ~
 • Güzelliği sevdiği kadar, erdemi de seven bir insanı daha görmedim.
 • Yaldızlı sözlerle erdem bağdaşmaz.
 • Dinsel erdem, insanlığı sevmekle olanaklıdır. Bu sevgi hissi, aileden toplumdan hükümete dek karşılıklı olarak uzamalıdır.
 • Çocuklarınıza erdemli olmayı öğretin, insanlığı ancak bu mutlu kılar.
 • Erdem anlaşılmaz olsa bile asla gizlenemez, aksine belirtilerini
  çevreye yayar; layık olan herkes, onu izlerinden
  anlayacaktır.
 • Büyük adamsın, ama nereden bileyim bunu, yazgın sana
  erdemini hiç sergileme fırsatı tanımamışsa.
 • Tanrı soylu ruhları sert biçimde sınıyorsa, bunda şaşılacak ne var? Erdemin kanıtı asla kolay değildir. Talih bizi kamçılar ve vurarak ezer, dayanalım! Bu vahşet değil, bir mücadeledir; bu mücadeleyle ne kadar sık karşılaşırsak o kadar cesur oluruz.
 • İnsanın doğuşunu görmekten herkes kaçar, ama ölümünü görmeğe hep koşa koşa gideriz. İnsanı öldürmek için gün ışığında, geniş meydanlar ararız, ama onu yaratmak için karanlık köşelere gizleniriz. İnsanı yaparken gizlenip utanmak bir ödev, onu öldürmesini bilmekse birçok erdemleri içine alan bir şereftir. Biri günah, öteki sevaptır.
 • Dostluğu hem doğuran hem sürdüren erdemdir. Erdem olmadan dostluğun hiçbir türlüsü olmaz.
 • İnsan erdemli oldukça, başkalarının kötü niyetinden daha az kuşku duyar.
 • Şeref erdemi gölge gibi izler.
 • Erdem sana, kaderinin senden alıp götürdüğünden daha
  fazlasını verir.
 • Onur, erdemin armağanıdır
 • Bazen kadınlar zaafları ile iftihar edip, erkeklerin zaafları ile oynayarak güç kazanırlar. Fakat geçici kazançlar için erdemin ve bir saatlik başarı için yaşamın saygınlığı feda edilir.
 • Büyük Allah'tan bizler niye terbiye isteriz? Çünkü terbiyesizler, Allah'ın lütfundan mahrumdurlar. Terbiyesiz, yalnız kendine kötülük etmez, bütün utanç ve erdem ufuklarını ateşler.
 • Devler devliklerini ancak suç işleyerek sürdürebilir, zayıflar ise devlerin gözünde zayıflıkları ölçüsünde erdemli kabul edilirler.
 • Bir insanın özgürlüğünün bir başka insanın özgürlüğüyle sınırlandığı doğru değildir. İnsan, tümüyle hemcinslerinin serbest rızasıyla akseden ve tanınan kendi özgürlüğünce gerçekten özgürdür, onların özgürlüğünde doğrulama ve genişleme bulur. İnsan yalnızca eşitçe özgür insanlar arasında gerçekten özgürdür; bir tek insanın bile köleliği tüm insanlığı çiğner ve herkesin özgürlüğünü etkisiz hale getirir. Herkesin özgürlüğü bu nedenle yalnızca herkesin eşitliği halinde gerçekleşebilir. Özgürlüğün eşitlikle gerçekleşmesi, hem ilkece hem de gerçekte, adalettir. Eğer insan ahlağının bir temel ilkesi varsa, o da özgürlüktür. Hemcinslerinin özgürlüğüne saygı duymak görevdir, onları sevmek, onlara yardım etmek, hizmet etmek ise erdemdir.
 • Erdem en ağır topun yanındadır.
 • Bütün yalnızlıklarınızın ilenci
  Korusun çoğulluklarınızı
  Cinnet koyun erdemin adını
  Maskelerinizi kuşanıp yalanlarınızı çoğaltın
  Hepiniz mezarısınız kendinizin...
 • Affetmek için iki kişilik erdem lazım... Hem onu affetmek, hem onu affettiği için kendini affetmek...
 • Kitle halindeki insanlık, önyargılara boğulmuş, erdem diye adlandırdığı şey tarafından kemirilmiş, püriten, poz yapan bir canavardır. oysa hayatın sanatı, meydan okuma sanatıdır. Meydan okumak - kabullenerek yaşamaktan vazgeçip, bunun için yaşamalıyız.
 • Vatanseverlik acımasızların erdemidir.
 • Erdem ve kötü huy, sanatçının sanatının malzemesidir.
 • Rekabet ortadan kalkarsa, dünyadasınızdır, ama dünyadan değilsinizdir. Eğer tutkular yok olursa, terk edilmesi gereken bir dünya da kalmaz. Fakat bu şekilde tutkular ve rekabet nas...ıl yok olabilir ki? Biz ona yeni yollar yaratıyoruz. Birisi sizden daha fazla para, öteki ise daha fazla erdem kazanmaya çalışıyor. Fark nedir? İkisi de aynı arzudur, aynı rüyadır, aynı uyku durumudur. İnsanlar rüyalarının peşinde koşuyorlar, rüyalar değişiyor ama onlar asla uyanmıyorlar. Rüyalar değişir, fakat siz bu rüyada, ya da o rüyadasınızdır, kendinizi karanlıkta kaybedersiniz. Aydınlanmak, rüyaları değiştirmek, eski bir rüyadan başka bir rüya durumuna geçmek, eski rüya yerine yeni bir rüya yaratmak değildir.
 • Yasalarda düşüneceğimiz tek şey, bizi erdeme götürüp
  götürmediğidir.
 • Erdem Sözleri kategorisi için yeni bir söz ekle;

Toplam 2 sayfa, 1. sayfadasın: 1, 2, Sonraki
Love.GEN.TR, Aşk ve Sevgi Sitesi
Tüm Hakları Saklıdır © 2004 - 2021