Bilim Sözleri - Aşk Sevgi Sitesi - Aşk Sözleri, Sevgi Sözleri, Aşk Şarkıları
Bugün 16 Haziran 2024 Pazar, tüm aşk şarkıları sana gelsin!
 

Bilim Sözleri

 • Gerçek bilim herşeyin üstünde şüphe etmeyi ve cahil olmayı öğretir. (Miguel de Unamurf)
 • Bildiğini bilmek ve bilmediğini de bilmek; işte gerçek bilim budur. (Konfüçyüs)
 • Müspet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kabiliyeti artmış ve yükselmiş olan erdemli, kudretli bir nesil yetiştirmek ana siyasetimizin açık dileğidir (Mustafa Kemal Atatürk).
 • Gerçek bilim herşeyin üstünde şüphe etmeyi ve cahil olmayı öğretir. (Miguel de Unamurf)
 • Bildiğini bilmek ve bilmediğini de bilmek; işte gerçek bilim budur. (Konfüçyüs)
 • Bilim ve tekniğin yeni bir sorun yaratmadan bir sorunu çözebildiğini anımsamıyorum.
  Bernard Shaw
 • Sanıyorum, bu dünyada bilgisizliğin bilime karşı duyduğu kin ve nefretten daha zorlu bir kin ve nefret yoktur.
  Galile
 • Bilimi, bugünkü bilimin dar çerçevesinden çıkarıp, bilim üstüne getirdiğimiz an tam bilim olur.
  Newton
 • Bilim ancak hedefine eriştiğini hayal ettiği zaman tahlikelidir.
  Bernard Shaw
 • Bilim iyi zamanlarda, servet kötü zamanlarda bir sığınak ve iyi bir yol göstericidir.
  Aristoteles
 • Bilim servetten üstündür. Çünkü sen serveti korursun bilimse seni korur.
  Hazreti Ali
 • Bilim alçaktakileri yükseltir, bilgisizlik yüksektekileri alçaltır.
  Hazreti Ali
 • Eğer bilim, umutla olsaydı, dünyadaki bütün insanlar bilimadamı olurdu.
  Hazreti Ali
 • Dünyada her şey için, uygarlık için, yaşam için, başarı için, en gerçek yol gösterici bilimdir, fendir.
  Atatürk
 • Bilim ve sanat uzun, ömür kısadır.
  Hippokrates
 • Bilim yolunda koşulmaz, ağır ağır ilerlenir.
  Freud
 • Bilginin tüm amacı önceden görmektir; bilimden, önceden görme gücü çıkar ve bu güçten de eylem doğar.
  Augudte Comte
 • Bilim iyi zamanlarda servet, kötü zamanlarda bir sığınak ve iyi bir yol gösterir.
  Aristoteles
 • Bilim şaşkınlıkla başlar.
  Aristoteles
 • Asıl yetimler anadan babadan değil bilim ve ahlaktan yoksun olanlardır.
  Hazreti Ali
 • Felsefe bir ağaç gibidir, kökleri metafizik, gövdesi fiziktir. Gövdesinden çıkan kollar da bütün bilimlerdir.
  Descartes
 • Biz yeni bir düşünce hakkında yargıda bulunurken, yalnız deneyle yetinmeyiz, bilimler tarihindeki düşünceler zincirindende yararlanırız.
  Alain
 • Kötülükler, bilim ve sanat değerlerinin yükselmesi, ahlak değerlerinin alçalması sonucu insanlar arasına giren eşitsizlikten doğmuştur.
  Rousseau
 • Ögretmen, doğan güneşe benzer. etrafını aydınlatarak karanlıklara meydan okur. bir ulusun çağdaş ülkeler düzeyine erişebilmesi; eğitim ve ögretimin kaliteli ve bilimsel yöntemlerle yürütülmesi ile ancak mümkün olabilir. ögretmenler günün kutlu olsun!
 • Ögretmen, Doğan Güneşe Benzer. Etrafını Aydınlatarak Karanlıklara Meydan Okur. Bir Ulusun çağdaş ülkeler düzeyine erişebilmesi; Eğitim ve ögretimin kaliteli ve bilimsel yöntemlerle yürütülmesi ile ancak mümkün olabilir. ögretmenler Günün Kutlu Olsun!
 • Sitemizin aşk sözleri bölümü için söz göndermek ister misiniz? ~ WWW.LOVE.GEN.TR ~
 • Aşk, devrim, bilim, ayrıntıdadır. Yalçın Küçük
 • Sihir mi yaptın bana büyümü yaptın ne yaptın bilimiyorum ama iyiki yaptın seni çok seviyorum aşkım. .
 • Bilim konuşur , ama bilgelik ona kulak verir. Jimi Hendrix
 • Düşün, onları seyredecek birileri olmasaydı, kaç kişi Mercedes otomobil alırdı. Bilimde ve güzel sanatlarda en üstün başarılar, tek başlarına çalışan kişiler tarafından elde edilmiştir. Hiçbir parkta bir kurul için dikilmiş bir anıt yoktur.
 • Ülkemizi gerçek hedefe, gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran irfan bilim, kültür ordusudur.
 • Bilim, felsefenin başarılarından, felsefe de bilimin başarısızlıklarından örülmüştür.
 • Bilim ve sanat takdir edilmediği yerden göç eder.
 • Felsefe bir ağaç gibidir, kökleri metafizik, gövdesi fiziktir. Gövdeden çıkan kollar da öteki bütün bilimlerdir.
 • Bilimde her şey vardır, her şey bilimdir.
 • Hayır, bilim bir hayal değildir, fakat onun bize vermediği şeyleri başka bir yerde bulacağımızı sanmak hayaldir.
 • Büyü, henüz anlayamadığımız bilimdir.
 • Vicdansız bilim ruhun çöküntüsüdür.
 • Duyguların avantajı şudur ki bizi yolumuzdan saptırırlar; bilimin avantajıysa duygusal olmamasıdır.
 • Yeryüzündeki şartların düzelmesi, sadece bilimsel buluşlardan çok ahlaklı bir yaşama düzeninin gerçekleşmesine bağlıdır.
 • Bilim bütün dünyanın malıdır; ulusların sınırlarını tanımaz.
 • Bütün bilim, her günkü düşüncenin mükemmel şekilde ıslah edilmesinden başka bir şey değildir.
 • Hayal bilimden daha önemlidir, çünkü bilim sınırlıdır.
 • Bilim atom bombasını üretti, fakat asıl kötülük insanların beyinlerinde ve kalplerindedir.
 • Savaş, mahvetmek bilimidir.
 • Bilim iyi olmasına iyi bir ilaçtır; ama hiçbir ilaç saklandığı kabın pisliğiyle değişip bozulmayacak kadar zorlu değildir.
 • Bilim iyi zamanlarda servet. Kötü zamanlarda bir sığınak ve iyi bir yol göstericidir.
 • Dinsiz bilim kör; bilimsiz din topaldır.
 • Bilim eski çağları bile aydınlatmamıza yardımcı olur.
 • Dinsiz bilim kör; bilimsiz din topaldır.
 • Bilim bize geleceği vaad eder. Barışı ya da mutluluğu değil.
 • Ülkeler bilim adamlarının kıymetini bilmeyip, onları ödüllendirmezlerse, gelişmeyi de beklemesinler.
 • İnsanlar hayret etmeyi severler ve bilimin tohumu da budur.
 • Aslında bilim kendi başına öyle büyük bir kitle ki birçok insanı taşır, oysa onu hiçbir insan taşıyamaz.
 • Doğruyla yanlışı ayırmamızı sağlayan bilimdir.
 • Hatalarla örülü bir zemin üzerinde bir doğru: Bilimsel düşüncenin formülü budur işte.
 • Bilim ancak hedefine eriştiğini hayal ettiği zaman tehlikelidir.
 • Bilim ve sanat uzun, ömür kısadır.
 • Gerçeklikle karşılaştırıldığında, bilimde vardığımız düzey ilkeldir, çocuk oyuncağıdır. Ama sahip olduğumuz en değerli şey odur.
 • Fiziği görelilik ilkesine sokmak fikrini rastgele bulmama teşekkürler, siz (ve diğerleri) benim bilimsel yeteneklerimi beni rahatsız edecek kadar çok abartıyorsunuz.
 • Eleştiri, edebiyat ve sanat eserlerinin güzelliklerini, çirkinliklerini ortaya çıkaran bir bilimdir.
 • Yirminci yüzyılımız korku çağıdır. Diyeceksiniz ki korku bir bilim değildir, ama bu korkuda bilimin payı var.
 • İnancı dışlayan bilim topal, bilimi dışlayan din kördür.
 • Hayal bilimden daha önemlidir, çünkü bilim sınırlıdır.
 • Bilim atom bombasını üretti, fakat asıl kötülük insanların beyinlerinde ve kalplerindedir.
 • Yeryüzündeki şartların düzelmesi, sadece bilimsel buluşlardan çok ahlaklı bir yaşama düzeninin gerçekleşmesine bağlıdır.
 • Gerçeklikle karşılaştırıldığında, bilimde vardığımız düzey ilkeldir, çocuk oyuncağıdır. Ama sahip olduğumuz en değerli şey odur.
 • Ahlak düşünce gücünü arttırır, insanlar arasında barışı sağlar; uygarlık ise bilim ve sanattan daha fazla yüceltir.
 • İlkeler ya da ilk nedenler bilimidir felsefe.
 • İlk iki dönem geride kalmıştır; pozitif bilimin ve düşüncenin hâkim olduğu döneme girdik.
 • Şüpheli ve bilime aykırı yorumlar yapmamaya dikkat etmeliyiz.Böylece Tanrı'nın sözünü inançsızlara alay konusu yapmaktan kaçınmış oluruz.
 • Ulaşılacak her bilgiye bilimsel yöntemlerle ulaşmak gerekir; bilimce bulgulanamayacak şeyleri insanlar bilemez.
 • Bilim ve inanç iki ayrı unsurdur. Birleşirse devrim yapabilirsiniz.
 • Eğer bir bireyi anlamak istiyorsam, ortalama insan hakkındaki tüm bilimsel bilgileri bir yana atıp, tüm teorileri gözardı ederek tümüyle yeni ve önyargısız bir tavır benimsemek zorundayım.
 • Bilimsel ruh incelemesinin psikoloji, geleceğin bilimi olduğuna inanıyorum. Psikoloji doğa bilimlerinin en genci ve henüz emekleme evresinde bugün. Bizim için en önemli bilim dalı bu ;gerçektende, insanoğlu için en büyük tehlikenin açlık, deprem, mikroplar, kanser olmayıp, yalnızca insanın kendisi olduğu, göz kamaştırıcı bir açıklıkla ortaya çıkmaktadır. Nedeni ortada: Ruhsal yaraları saracak, etkili bir çare yok henüz, oysa bu yaralar doğanın en acımasız, en büyük yıkımlarından daha da yok edicidir ! İnsanı olduğu gibi halkları da korkutan en büyük tehlike psişik tehlikedir. Beliren genel güçsüzlüğün nedenleri, bilinçaltını hiç dikkate almaksızın tek bilinçle, ama yalnızca bilinçle ilgilenilmiş olmasıdır.
 • Bilimde, bilim adamlarının sıkca 'Biliyor musunuz, bu iyi bir argûman; benim fikrim sanırım yanlış' dedigini duyarsınız. Ve sonra fikirlerini degistirirler ve onlardan artık eski bakış açısını bir daha duymazsınız. Bunu gerçekten yaparlar. Olması gerektiği kadar sık yapmazlar, çünkü bilim adamları da insandır ve degişiklik çoğu kez zordur. Fakat bilimde her gün olur bu tür birşey. Politika'da veya Din'de ise böyle bir seyin en son ne zaman olduğunu hatırlamıyorum bile.
 • Sitemizin sevgi sözleri bölümü için söz göndermek ister misiniz? ~ WWW.LOVE.GEN.TR ~
 • Bilim ve sanat bir kuşun kanadı gibidir. Bu iki kanadı kullanabilen toplumlar uçar ve özgür olurlar. Uçamayanlar ise tavuk olur. 'Tavuk toplum', önüne atılan bir avuç yemi gagalarken, arkadan yumurtalarının alındığının farkında bile olmaz.
 • Din ve bilimin birbirinden ayrı tutulmasını pek anlayamıyorum. Ama şundan eminim ki bu iki ekolün birbirine bu kadar acımasızca saldırması için hiçbir sebep yoktur.
 • Dünya vatanım; bilim dinimdir.
 • Sanat benim; bilim biziz.
 • İnsan akıllı bir yaratıktır; böyle olduğu için de uygun gıdasını bilimden alır; fakat insanın bilgisinin alanı öylesine dardır ki, bilimden aldığı besinlerden ancak çok az bir kısmı için ümitlenilebilir.
 • İnsan Dogası Geregi Elimizdeki Yegane Bilimdir. Yinede Bugüne Kadar En Fazla İhmal Edilmiş Olnadır.
 • Erdemlerin en büyüğü bilimdir.
 • Sahip olunması zorunlu tek şey var: Ya yaradılıştan ince bir ruhtur bu, ya da bilim ve sanatlar tarafından inceltilmiş bir ruh.
 • İnsanın kendisi, onun en büyük hatasıydı: kendisine bir rakip yaratmıştı; bilim, insanı Tanrısallaştırır- insan bilimselleşince rahiplerin ve tanrıların işi biter.
 • Eğer bilim ümit olsaydı, dünyadaki bütün insanlar alim olurdu.
 • İnsanın ruhu kandil, bilim onun aydınlığı ve Tanrısal bilgelik de kandilin yağı gibidir. Bu yanar ve ışık saçarsa o zaman sana diri denilir.
 • Uygarlığımızın geleceği bilimsel düşünme alışkanlığımızın gitgide yayılmasına ve derinleşmesine bağlıdır.
 • Eğer dış görünüş ve şeylerin özü aynı olsaydı, o zaman bilime gerek kalmazdı.
 • Görünen, gerçek olsaydı bilime gerek kalmazdı.
 • Sadece tecrübe ile test edilmiş bir sistemi ampirik ve bilimsel kabul edeceğim. Bir sistemin doğrulanabilirliği ya da yanlışlanabilirliği kriter olarak alınmalıdır.
 • İnsanı sadece bilim ve sanat yüceltebilir.
 • Devam edin; sanatı yalnız uygulamayın onun kalbine nüfuz edin; bunu hak ediyor, çünkü sadece sanat ve bilim insanı tanrısallığa yüceltebilir.
 • Eskiden dinler, bilimler, sanatlar, bütün bilgelikler ve şiirler, bir merkezden ışığın dağılması gibi doğudan batının karanlık bölgelerine doğru yayılırdı.
 • Bizi yokedecekler şunlardır: İlkesiz siyaset; vicdanı sollayan eğlence; çalışmadan zenginlik; bilgili ama karaktersiz "İnsan" insanlar; ahlâktan yoksun bir iş dünyası; insan sevgisini alt plana itmiş bilim; özveriden yoksun bir din anlayışı.
 • Şiddetin kökleri; çalışmadan elde edilen zenginlik. ahlaktan yoksun ticaret, insanlıktan yoksun bilim, özveriden yoksun tapınma ve ilkeden yoksun politikadır.
 • Bilim aklın şiiridir; şiir de yüreğin bilimidir.
 • Yaşam çok şey öğretiyor insana, ölüm daha çok; her ikisi bilimden çok, çok daha fazlasını öğretiyor. Yaşamın tek öğretmeni yalnızca yaşamdır; bunun yanında pedagoji hiç kalır. Yaşamak yalnızca yaşayarak öğreniliyor ve her insan yaşamın çıraklığına yeniden başlamak zorunda.
 • Bizim bilimimiz Ütopyadır, bizim Gerçeğimiz Eros'tur, bizim İsteğimiz Devrimdir.
 • Ona göre; tümeller, gerçek bir varoluşa sahip değil, yapma şeylerdi. Ancak soyut düşüncenin ürünü olarak ve bilmsel çalışma içinde ortaya çıkabilirlerdi. Çokluğun ortak olan yanı değil, onlara yüklenebilir olan isimlerdi. Bilim, geneli değil, özeli, tekil olan varlığı incelemelidir. Çünkü yalnızca tekil varlıkların bir gerçekliği vardır. Şeyler, ilk baştan beri birey olarak vardırlar.
 • Kimi dinde imanda buldu yolu
  Kimi akıl, bilim yolunu tuttu.
  Derken ses geldi karanlıklardan:
  Gafiller! Doğru yol ne odur, ne bu!
 • Bilim Sözleri kategorisi için yeni bir söz ekle;

Toplam 2 sayfa, 1. sayfadasın: 1, 2, Sonraki
Love.GEN.TR, Aşk ve Sevgi Sitesi
Tüm Hakları Saklıdır © 2004 - 2021