Ahlak Sözleri - Aşk Sevgi Sitesi - Aşk Sözleri, Sevgi Sözleri, Aşk Şarkıları
Bugün 01 Aralık 2023 Cuma, Aralık aşkları başkadır!
 

Ahlak Sözleri

 • Zenginler, ahlak bozukluklarını en iyi keşfederler; fakirler de fazileti. (Francis Bacon)
 • Ahlak yargıları ve cezalandırmaları, daha az sınırlandırılmış olanlara karşı (özgür olan bireylere karşı) ruhsal olarak sınırlandırılmış olanın gözde intikam biçimidir. Nietzsche
 • Zenginler, ahlak bozukluklarını en iyi keşfederler; fakirler de fazileti. (Francis Bacon)
 • Asıl yetimler anadan babadan değil bilim ve ahlaktan yoksun olanlardır.
  Hazreti Ali
 • Kötülükler, bilim ve sanat değerlerinin yükselmesi, ahlak değerlerinin alçalması sonucu insanlar arasına giren eşitsizlikten doğmuştur.
  Rousseau
 • Hayatın şereflisini, rızkın bereketlisini, vücudun sıhhatlisini, ahlakın faziletlisini, evladın edeplisini, nasip eyle ya rabbim. hayırlı cumalar dilerim.
 • Allah'ım! imanlı bir ömür, bereketli kazanç, sağlıklı bir beden, salih bir eş, hayırlı evlat, güzel ahlak, iyi komşu nasip et. hayırlı cumalar.
 • Güzel ahlak; bağışlayıcılık, sabır ve tahammüldür. (Hasan-ı Basri)
 • Ahlak duygumuz, ihtiraslarımızı kontrol eder Bernard SHAW
 • İslam'ın olmadığı yerde ahlâk aramak; deve dikenlerinin arasında pirinç tanesi aramak gibidir.
 • Gün gelir bir kelebek konar yüreğine,
  Hiç bir ağırlık vermez, acıtmaz, üşütmez, kırıp dökmez
  Tam tersine umutlandırır, şevklendirir, sevgiyi, sevmeyi,
  Sevilmeyi, dostluğu, kalple muhabbeti, ilim, irfan, insanlık
  , ahlak Kısacası aklın
 • Bütün cihanı araştırdım, güzel ahlaktan daha üstün bir liyakat bulamadım.
 • Cumhuriyet fikren, ilmen, bedenen kuvvetli, ahlaklı ve seciyeli muhafızlar ister.
 • Kaybetmeyi ahlaksız bir teklife tercih et. İlkinin acısı bir an, diğerinin vicdan azabı bir ömür boyu sürer.
 • Asıl yetimler anadan babadan değil ilim ve ahlaktan yoksun olanlardır.
 • Adaletin olmadığı yerde ahlaktan bahsedilemez.
 • Cumhuriyet, ilim ve ahlakın, adalet ve faziletin iktidarıdır. Bunların fiilen yaşanmadığı yerlerde şekil ve iddia ne olursa olsun cumhuriyet yoktur.
 • Bir milletin ahlakı dişleri gibidir. Çürüğdü nisbette acısını hisseder.
 • Çocukların utangaç olması onların iyi ahlak sahibi olmalarını müjdeler.
 • Adaletin olmadığı yerde ahlak da yoktur.
 • Bütün cihanı araştırdım, güzel ahlaktan daha üstün bir liyakat bulamadım.
 • Sen bizim suretimize değil, ahlakımıza bak.
 • Sizin en hayırlınız, ahlakı en güzel olandır.
 • Hiçbir mücadele yoktur ki, ahlak esasına dayanmadan ilerleyebilsin.
 • Memleketler parasızlıktan değil, ahlaksızlıktan çökerler.
 • Sitemizin aşk sözleri bölümü için söz göndermek ister misiniz? ~ WWW.LOVE.GEN.TR ~
 • Ahlak olmayan yerde kanun bir şey yapamaz.
 • Asıl yetimler anadan babadan değil ilim ve ahlaktan yoksun olanlardır.
 • Ahlak ve karakter sağlam olmadıkça, cemiyette esaslı bir hizmet görmeğe imkan yoktur.
 • Ahlak ve karakter sağlam olmadıkça, cemiyette esaslı bir hizmet görmeğe imkan yoktur.
 • Ahlak kanunlarını çiğnemeye hiç gelmez, hemen öçlerini alırlar.
 • En iyi ahlak kitabımız olan ve en fazla müracaat etmemiz gereken kitap, vicdandır.
 • Ahlak bakımından düşmüş olanlara manevi bir hayat bağışlamak. Ölüleri diriltmekten daha iyidir.
 • Yeryüzündeki şartların düzelmesi, sadece bilimsel buluşlardan çok ahlaklı bir yaşama düzeninin gerçekleşmesine bağlıdır.
 • Din ve ahlak duygularının zayıflaması, zekanın zayıflaması kadar tehlikelidir.
 • Bir milletin ahlakı, dişleri gibidir. Çürüdüğü nispette dokundukça acır.
 • Vatan sevgisi ahlakta iyiliği, ahlakta iyilik de vatan sevgisini meydana getirir.
 • Her şeyde ahlak denilen kavram vardır; yeter ki aramasını bilin.
 • İnsanoğlu yaradılışta ahlaklıdır, onun ahlakını toplum bozar.
 • Din ve ahlak duygularının zayıflaması, zekanın zayıflaması kadar tehlikelidir.
 • Cahili, altın gibi bilginden daha kıymetli yapan şey, ahlaktır.
 • Adaletin olmadığı yerde ahlak da yoktur.
 • Ahlak özel ve pahalı bir lükstür.
 • İlim, ahlaksız bir adamın elinde, fenalık yapmak için kuvvetli bir silahtır.
 • Güzel ahlak, başkalarına eziyet etmemek ve güçlüklere katlanmaktır.
 • Namus ve ahlak hiç umulmadık zamanda mükafatını verir.
 • Kültürlü insanların ahlak çıkmazlarında yardımcı olmak, kültürsüzlere yardımcı olmaktan daha güçtür.
 • Toplum ahlaklı olursa kanunları uygulamak daha kolay olur.
 • Sanatın gayesi güzellik, ahlakın gayesi iyiliktir.
 • Bir topluma her şeyden önce ilim ve ahlakı öğretmek gerekir.
 • Kendi kendine karar veremeyenin ahlaki sorumluluğu da olmaz.
 • Din ve ahlak bir bütünün iki parçasıdır.
 • Her derde bir deva bulunur. Lakin ahlaksızlık illetini iyi edecek bir ilaç yoktur.
 • Ahlak ve hukukun ilk kaynağı dindir.
 • Adalet bütün ahlaki görevlerin toplamıdır.
 • Hukuk açısından başkasının hakkını ihlal eden birisi suçludur. Ahlak açısından suçlu olduğunu düşünen ve hisseden birisi suçludur.
 • Tembellik bütün ahlaksızlıkların anasıdır.
 • Soylarınız ahlakınızdır;: soplarınız da yaptığınız işler.
 • Tembellik, bütün ahlaksızlıkların başlangıcıdır.
 • Mübarek Ramazan ayı; sana vücudunun sıhhat ve selameti olan az yemeğe. Ruhunun sıhhat ve selameti olan günahsız olmaya. Dininin sıhhat ve selameti olan Peygamber Efendimizin güzel ahlakına sahip olmaya vesile olsun.
 • İnsan doğası itibariyle ahlak sistemini iyileştirmek yerine yozlaştırır.
 • İnsanlık bu ya; bir ahlak kitabı yazmam gerekseydi, güleryüzlülüğü vazifelerin başına koyardım.
 • En önemli insani çaba, eylemlerimizde ahlaklı olmak için çalışmaktır. İç dengemiz ve hatta varoluşumuz buna bağlıdır. Ancak iyi ahlaklı eylemler hayata güzellik ve onur verebilir.
 • Yeryüzündeki şartların düzelmesi, sadece bilimsel buluşlardan çok ahlaklı bir yaşama düzeninin gerçekleşmesine bağlıdır.
 • İnsanın ahlakı insanla bitmemeli, evrene yayılmalıdır; bir parçası olduğu büyük hayat zincirinin yeniden farkına varmalıdır. Tüm varlığın bir değeri olduğunu anlamalıdır.
 • Servetin toplandığı yerde insanlar ahlakını yitirir.
 • Ahlak düşünce gücünü arttırır, insanlar arasında barışı sağlar; uygarlık ise bilim ve sanattan daha fazla yüceltir.
 • Din ve ahlak duygularının zayıflaması, zekanın zayıflaması kadar tehlikelidir.
 • Ahlâkçılık anlayışımız, Türk Ahlâkı ve Müslümanlık inancından meydana gelmiştir.
 • Gençliğimizi büyük bir savaş beklemektedir. Bozgunculuğa, tembelliğe, ahlaksızlığa, cehalete, yalancılığa karşı büyük bir savaş.
 • Merhamet ahlakın temelidir.
 • Tek tanrılı toplumlarda ateizm ya da allahsızlık, ahlak yoksunlugu ile eş anlamlı olmuştur.
 • Benim felsefem, özünde, hayattaki ahlaki amacı kendi mutluluğunu olan, varlığının yegane amacı ve en yüce eseri olarak yaratıcı üretkenliğini gören kahramansı bir varlık, bir insan konseptidir.
 • Hak ettiğiniz dünyayı elde edebilirsiniz; o dünya mevcuttur, gerçektir, mümkündür: O dünya sizindir. Fakat onu elde etmek için kendinizi tamamen adamanız, geçmiş dünyanızla, o dünyanın ˜insan başkalarının hatırı için yaşaması gereken kurbanlık hayvandır' diyen temel doktrini ile bütün bağlarınızı koparmanız gereklidir. Kendi kişiliğinizin kıymeti uğruna mücadele edin. Kendi gururunuz uğruna mücadele edin. İnsan tabiatının özü olan hükümran ve rasyonel zihniniz uğruna mücadele edin. Ahlakınızın yaşamanın ahlakı olduğuna, mücadelenizin, yeryüzünde var olmuş her başarının, her kıymetin, her yüceliğin, her güzelliğin, her iyiliğin mücadelesi olduğunu bilmenin verdiği mutlak güven ve dürüstlükle mücadele edin.
 • Hiçbir şey bilmeyen cahildir, ama bilip de susan ahlaksızdır.
 • Önce ekmek, sonra ahlak.
 • Sitemizin sevgi sözleri bölümü için söz göndermek ister misiniz? ~ WWW.LOVE.GEN.TR ~
 • Yasama güçsüzleşince, ahlak dejenere olur.
 • Kötü ahlak, yoksulluk getirir.
 • Üç şey, kişinin kerem sahibi olduğunu gösterir: Güzel ahlak, öfkeyi yenmek, haramlara bakmaktan kaçınmak.
 • Beni tanıyan herkesin size söyleyeceği gibi, makbul biri değilim. Kötü adamı sevdim hep, kanunsuzu, hergeleyi. İyi işleri olan sinek kaydı traşlı, kravatlı tiplerden hoşlanmam. Ümitsiz adamları severim, dişleri kırık, usları kırık, yolları kırık adamları. İlgimi çekerler. Küçük sürpriz ve patlamalarla doludurlar. Adi kadınlardan da hoşlanırım; çorapları sarkmış, makyajları akmış, sarhoş ve küfürbaz kadınlardan. Azizlerden çok sapkınlar ilgilendiriyor beni. Serserilerin yanında rahatımdır, çünkü ben de serseriyim. Kanun sevmem, ahlak sevmem, din sevmem, kural sevmem.Toplumun beni şekillendirmesinden hoşlanmam.
 • Cehennemin en kızgın ateşi, ahlaki bir çöküş yaşandığı zamanlarda tepkisizliğini muhafaza edenleri yakacaktır.
 • Eminlik psikolojik, zihinsel ve iyi temeller, modeller,
  tecrübeler, açıklık ve nedenler üzerine kurulmuş gelişmiş
  bir inançtan ahlaksal sorumluluk olarak yükselmiş bir
  durumdur.
 • Ahlak konusunda inandığım ilke şudur; bir şeyi yaptıktan sonra kendini iyi hissediyorsan o ahlakidir; eğer kendini kötü hissediyorsan o gayri ahlakidir.
 • Öfkelenmek ve sızlanmak ahlaka aykırıdır.
 • Dini cemiyet falan kurmak istemiyorum, aksine iyi para ödenen bir meslek dalı kurmak istiyorum. Ahlaken, ruhen, bedensel olarak hemşirelik mesleği için gerekli koşullara sahip, hangi sınıf ve mezhepten olursa olsun her kadına en iyi eğitimi vermek ilkem olmuştur daima... Hastalara yardım etmek isteyen kişi duygusal bir hayalperest değil, aksine zor işleri seven, sadık biri olmalıdır.
 • Bir eylemin ahlaklı olduğunu bilip de ona uygun davranmayan kişi, o eylemin ahlaklı olduğunu bilmeden ahlaklı davranan kişiden daha üstündür.
 • Anarşi çağına giriyoruz:
  fakat bu çağ aynı zamanda en akıllı
  ve en özgür bireyliklerin çağıdır.
  Düşüncenin görülmedik gürbüzlüğü gittikçe artmaktadır.
  O zamana dek töre ve ilk ahlâkın önlediği,
  dehanın çağıdır bu.
 • Arzularımız o kadar şiddetlidir ki
  bazen birbirimizi parçalamak isteriz.
  Ama topluluk duygusu bizi durdurur.
  Lütfen not edin:
  işte bu, neredeyse ahlak'ın tanımıdır.
 • Beklemek ahlaksız kılar.
 • Despotlar., havanın ahlaklı olduğu bölgeleri severler.
 • Arzularımız o kadar şiddetlidir ki bazen birbirimizi parçalamak isteriz. Ama topluluk duygusu bizi durdurur. Lütfen not edin : işte bu , neredeyse ahlakın tanımıdır.
 • Gerçek erdem, yalnızca aristokrat azınlık içindir! Herkes için geçerli bir ahlak, gülünç bir fikirdir.
 • Biz , tekrar ahlaktan arıtılmış olan dünyada yaşamaya cesaret eden az ve çok sayıdakiler ; Biz putperestler! İnanca göre ; Olasıdır ki biz , pagan inancın ne olduğunu ilk kavrayanlarız. İnsanın kendisi için daha yüksek varlıklar tasarlaması , lakin O'nu iyinin ve kötünün öte yanında görmesi sözkonusudur.Her yüksek olmanın , ahlaksız olarak takdir etmek mecburiyetinde kalınması sözkonusudur.Biz , "Olimpus"a inanırız! Çarmıha gerilene değil!
 • Ahlaksal olay yoktur, yalnızca olayların ahlaksal yorumu vardır.
 • Ahlaka boyun eğme, bir hükümdara boyun eğme gibi kölece ya da mağrur ya da çıkarcı ya da teslimiyetçi ya da budala bir heyecan ya da düşüncesizlik ya da umutsuzluk eylemi biçiminde olabilir. Bu tür boyun eğme aslında ahlaksal değil.
 • Ahlak yargıları ve cezalandırmaları, daha az sınırlandırılmış olanlara karşı (özgür olan bireylere karşı) ruhsal olarak sınırlandırılmış olanın gözde intikam biçimidir.
 • Ahlaklılık törelere itaat etmekten başka bir şey değildir (özellikle artık değildir), töreler ne tür olurlarsa olsunlar bu ilke değişmez; bununla birlikte töreler geleneksel tarzda davranmak ve değerlendirmelerde bulunmaktır. Geleneğin emretmediği şeylerde ahlak yoktur. (Tan Kızıllığı, Madde 9) Sadece gelenek olduğu için bir inanca bağlanmak... bu elbette namussuz olmak, korkak olmak, tembel olmak demektir! Öyleyse, ahlaklılığın ön koşuluna namussuzluk, korkaklık ve tembellik olmuyor mu?
 • Dindarların ve ahlaksızların doğal olarak birbirlerini buldukları bir gerçektir.
 • Yaşayıp yükselmek, ahlaklı ve iradesi sağlam milletlerin hakkıdır.
 • Ahlakın meydana gelmesinde en önemli sebep soydur. Bir toplumun ahlakı, soyunun karışması ile değişebilir.
 • Kendimize dönelim. Ahlak, edebiyat, musiki, giyim, zevk, yemek, eğlence, hukuk, aile, adet, anane ve her şeyde milli olalım.
 • Ahlak Sözleri kategorisi için yeni bir söz ekle;

Toplam 2 sayfa, 1. sayfadasın: 1, 2, Sonraki
Love.GEN.TR, Aşk ve Sevgi Sitesi
Tüm Hakları Saklıdır © 2004 - 2021