Bugün 19 Eylül 2019 Perşembe, aşkların en güzeline...
 
Aşk

Kişilik Sözleri

 • Bir kişiyi lâyığından fazla övmek riyâdır, dalkavukluktur; lâyığından az övmekse ya dilsizlikten ileri gelir, ya hasetten.
 • Hayret ederim o kişiye ki, hastalık korkusuyla yemekten perhiz eder de, Cehennem korkusuyla günahtan perhiz etmez.
 • Bir kişi senden emin değilse, sen de ondan emin olma.
 • İki kişi yoktur ki halkı kendisine uymaya çağırsın da, biri sapıklıkta olmasın.
 • Bilgisiz kişiyi, bir işte, bir fikirde ya pek ileri gitmiş görürsün, ya pek geri kalmış.
 • Sana rağbet ve muhabbeti olan kişiye rağbet etmemen, nasibinde noksana düşmendir.Senden hoşlanmayana rağbet etmense alçalmandır.
 • Mü'min kişi gününü üç zamana ayırır: Bir bölümünde Rabbiyle münacat eder. O'na ibadet eder; bir bölümünde kendi nefsini muhasebe eder; bir bölümünde de helal ve güzel lezzetlerle meşgul olur.
 • Namaz, her temiz kişinin Allah'a yaklaşmasıdır. Hac, her zayıfın savaşıdır. Herşeyin zekâtı vardır; bedenin zekâtı da oruçtur. Kadının savaşıysa kocasıyla iyi geçinmesidir.
 • Hâin kişilere vefâda bulunmak, Allah'a hıyânette bulunmaktır; hâinlere gadretmekse, Allah'a vefâ etmek demektir.
 • Akıllı kişi ancak üç şey için yolculuk eder: Geçimini sağlamak, ahiretini elde etmek, yahut da haram olmayan zevk ve lezzetlerden faydalanmak.
 • Bilgin kişinin bilgisinden dolayı şükrü, bilgisiyle amel etmesi ve o bilgiyi, müstahak olana belletmesidir.
 • Bir toplumun yaptığına razı olan, onlardan sayılır. Onlardan sayılan her kişinin de iki suçu vardır: O işi işlemek suçu, o işe razı olmak suçu.
 • Bilgin, kadrini bilen kişidir; bilgisiz, yaptığını bilmeyen kişidir. Akıllı, ameline dayanır, câhil, emeline dayanır. Bilgin, kalbiyle, gönlüyle bakar görür; câhil, gözüyle bakar görür.İnanan kişinin günde üç işi vardır: Bir zaman Rabbiyle münâcât eder, ona kullukta bulunur; bir zaman geçimi için çalışır; bir zamanı da vardır, helâl ve güzel lezzetlerle zevklenir. Akıllı kişi, ancak üç şey için yolculuk eder: Geçimini sağlamak, âhiretini elde etmek, yahut da haram olmayan zevk ve lezzet elde etmek için.
 • Kitaplar akıllı kişilerin bahçeleri, faziletli kişilerin güzel kokulu çiçekliğidir.
 • Her vakti biten şahıs, muhlet talep ederken fırsatı olan kişi, bunun değerini bilmeyerek işlerini sonraya ertelemekle kendini oyalar.
 • Dar kapıdan girin. Çünkü kişiyi yıkıma götüren kapı geniş ve yol enlidir. Bu kapıdan girenler çoktur.
 • Her duyduğunu söylemesi, kişiye günah olarak yeter.
 • Bildiği ile amel eden kişiye Allah bilmediği ilimlerin bilgisine varis kılar.
 • Kişi malı, hanımı ve çocuğuyla imtihan edilir.
 • Kişi din kardeşine kâfirlik isnad ederse, bu isnad ikisinden birine döner.
 • Kardeşini bir günahından dolayı ayıplayan kişi, günahı işlemedikçe ölmez.
 • Mü'min, elinden dilinden başka Müslümanların güvende olduğu kişidir.
 • Övmek ve övülmekten uzak durun. Çünkü o, kişiyi manen boğazlamaktır.
 • Ümmetinin cemaatinin kimler olduğu hakkında Resulullah(sav)'a soru soran bir kişiye şöyle buyurdu: :Ümmetimin cemaati, az olsalar da hak ehli olanlardır.
 • Rabb olarak Allah'a, din olarak İslam'a, peygamber olarak Muhammed (s.a.v) erazi olan kişi imanın tadını tatmış demektir.
 • Çok zor değil, O'na güzel bir kaç söz söylemek. Denemek için aşk sözleri burada. ~ WWW.LOVE.GEN.TR ~
 • Müslüman dilinden ve elinden müslümanların güvende olduğu kişidir. Mü'min de insanların malları ve canları hususunda kendisine güvendiği kişidir.
 • Kişi arkadaşının dini üzeredir. O halde sizden birisi kiminle arkadaşlık yaptığına dikkat etsin. Kişi sevdiği ile beraber(haşrolunacaktır)dir.
 • Akıllı kişi nefsine hâkim olup ölümden sonrası için iş yapandır. Açız akılsız kişi ise nefsini arzularına tabi kılıp sonrada Allah'a karşı Temennide bulunandır.
 • Hiç şüphe yok ki doğruluk iyiliğe götürür. İyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddîk (doğru sözlü) diye yazılır. Yalancılık kötüye götürür. Kötülük de cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye söyleye Allah katında kezzâb (çok yalancı) diye yazılır.
 • Hiçbir Müslüman yoktur ki, Allah'a dua etsin de, Allah duasına şu 3 halden biri ile cevap vermesin: Kişi dua ettiğinde, Allah, onun karşılığını dünyada acilen (peşin) verir. Duanın karşılığını ahirete erteler. Yaptığı dua kadar, o kuldan bir dert ve sıkıntıyı giderir. Bu sözü işitince sahabeler sevinç içinde: Öyleyse, bizler çok dua ederiz, dediler. Allah Resulü de şu açıklamayı yaptı: Allah'ın kabul etmesi, sizin duanızdan daha çoktur.
 • Kişi nefsini ihmal etse de,fakirlik canına tak dese de,gönül tokluğu onu başkalarına muhtaç olmaktan vareste kılar kendisini de güzelleştirir.
 • Bedenine değil kendine değer ver, ve gönlünü olgunlaştır ! Çünkü kişi; bedeni kadar değil, ruhu kadar insandır.
 • Aydınlanma; kişinin kendi aklını kullanmaya cüret etmesidir.
 • Seni sevmeyene asla sabır gösterme. Çünkü, Sabrının adı yüzsüzlük, fedakarlığın adı eziklik, sevginin adı kişiliksizlik olur.
 • Tek kişilik yalnızlıktan bir şikayetim yok Allah'ım! İki kişilik yalnızlıktan sana sığınırım.
 • Bugünü düne ağlayarak geçiren kişi, yarını da bugüne ağlayarak geçirir.
 • Aşk tek kişiliktir.
  İki kişinin birbirine Aşık olması diye bir şey,
  hiç olmamıştır.
 • Aşk, kelimesinin bir anlamıda sarmaşık demek. Nasıl ki bir sarmaşık bir ağacı çepeçevre sarıp, onun dış dünya ile ilişkisini keser ve sardığı ağacı bir süre sonra kurutursa, aşk da sardığı tuttuğu kişiyi çevresinden koparır ve bir süre sonra o ağaç gibi kurutur...
 • Her gözyaşının ayrı bir anlamı vardı. Her damlanın hangi zamanda, hangi mekânda, hangi kişiyle paylaşıldığı önemliydi. Gözyaşları ne kadar çok şeye tercümanlık yapıyordu! Damladığı, süzüldüğü, aktığı veya kana dönüştüğü zaman, hep ayrı manaları vardı. Gözyaşları gizli duyguları açığa vuran mektuplar gibiydi.
 • İnsanlar ne kadar zeki olursa olsun, sevdiği kişinin bir sözüne kanacak kadar aptaldır aslında.
 • Güven bana lafını duyduğunuz her ortamda güvenmeniz gereken tek bir kişi vardır. O da kendiniz .
 • Bulunduğunuz odadaki en önemli kişi, bir sonraki adımın ne olduğunu bilendir.
 • Her varoluşan nedensiz doğar ve rastlantı sonucu ölür. Kendimi geriye doğru bırakıp gözlerimi kapadım. Ama görüntüler hemen, etekleri tutuşup sıçradılar ve kapalı gözlerimi varoluşlarla doldurmaya geldiler. Varoluş kişinin terk edemeyeceği bir doluştur.
 • Resmi payeleri hep reddettim. Legion d'Honneur'ü de kabul etmemiştim. Fransız akademisine de girmedim. Yazar kendisinin bir kuruma dönüştürülmesini reddetmelidir. Bu onur verici bir paye dahi olsa bunlar kişisel nedenlerim. Ayrıca şu da var: Ben iki kültürün barış içinde bir arada yaşayabilmesi için uğraşıyorum. Elbette çelişki ve çatışma var ve olmalı. Burjuva bir ailede yetiştiğim halde sosyalist oldum. Sempatim ondan yanadır. Bir de bu yüzden , bu ödülü verenlerin konumundan dolayı , kabul edemem.
 • Eğer dinleyecek, yaşayacak, yüzünü sonsuzluğa dönecek sadece beş kişi varsa benim için yeterlidir.
 • İnsan duygusal belleğinde kayda geçmiş “anı”ları tekrar tekrar hatırlayarak acı çeker. Bu yüzden de geçmişte yaşar. Geçmiş ve Gelecekte yaşayan kişi de an’a dikkatini veremez. An’da kendisini, “şimdi ve burada” yaşayamaz. Farkındalık ışığını an’a yöneltemeyen kişi, bir an sonra geçmiş olacak anların karanlığında kalmaya kendisini mahkûm eder. İşte bu karanlık, Cehaleti, bencilliği, bağımlılığı doğurur. An’da tüm farkındalığımızla dolu dolu yaşadığımızda hiçbir eksiklik kalmayacağı için bir an sonra “geçmiş” olacak bu an, eksikliği tamamlamak için bizi kendisine geçmişe doğru çekmez. Ve biz yeni bir An’ı deneyimlemek üzere tümüyle Özgür oluruz.
 • Hakikat uzakta değil, yakında; hakikat her yaprağın altında, her gülüşte, her göz yaşında, kişinin sözcüklerinde, duygularında, düşüncelerinde. Ama öylesine gizlenmiş ki, onu görmek için örtüsünü kaldırmak zorundayız. Örtüyü kaldırmak sahte olanı keşfetmektir; sahte olanı tanıdığınız an o ortadan kalkar, hakikat açığa çıkar.
 • Gerçek dost; Düştüğünde sana yardım eden değil, Seni düşürmemek için düşmeyi göze alan kişidir..
 • İnsan yaşamı boyunca bir kişiyi sever. Önceki ve sonrakiler; Birer arayış, kaçış yada aldanıştır.
 • Uzun süre konuşup da dinleyicilerine yaltaklanmayan kişi, hoşnutsuzluk uyandırır.


 • Bize teşekkür borcu olan biriyle karşılaştığımızda hemen bunu düşünürüz. Teşekkür borçlu olduğumuz ve bunu hiç aklımıza getirmediğimiz kişilerle ise ne kadar sık karşılaşırız.
 • Her birey kendi kişiliğinin ve mülkiyetinin mutlak efendisidir.
 • Dünyanın her yerinden herkesin yenileceği bir yer vardır. Kimilerini yenilgi yıkar , kimileriyse zaferle küçülür, bayağılaşırlar.
  Büyüklük, hem yenilgiyi, hem de zaferi kabullenebilen kişilerde yaşar.
 • Bir kişinin özgürlüğüne karışmak, sadece başkasına zarar vermesini engellemek içinse doğrudur.
 • Dünyadaki bütün insanlar, biri dışında aynı fikirde ve o tek kişi karşı fikirde olsa, o tek kişinin iktidarı ele geçirip tüm insanları susturma hakkı ne kadar yoksa, tüm insanların o tek kişiyi susturma hakkı da aynı derecede yoktur.
 • Toplumun bütün isteklerini karşılayabilecek tek hükümet biçimi, bütün halkın yönetime katıldığı hükümettir; en küçük kamu görevine olsun katılım yararlıdır; her alandaki katılma, toplumun genel gelişme düzeyinin elverdiği ölçüde geniş olmalıdır. Bir tek küçük kentten daha büyük bir toplumda, kamu işlerine herkes kişi olarak katılamayacağı için, bundan mükemmel bir hükümetin ideal türünün temsili hükümet olacağı sonucu çıkmaktadır.
 • İnsan sistemi kendiliğindenliğin yerine tümüyle geçebilseydi, kişiliğinin gölgeli derinliklerine dalmak için hiç bir neden kalmazdı.
 • Asacağımız son kapitalist,muhtemelen bize asma halatını satan kişi olacaktır.
 • Karşılığında sevgi uyandırmadan seviyorsanız, yani sevgi olarak sevginiz karşılıklı sevgi yaratmıyorsa; seven bir kişi olarak dışavurumunuzla kendinizi sevilen bir kişi yapamıyorsanız, sevginiz güçsüzdür, bu bir talihsizliktir.
 • Mükemmel aşk, insanın kendisini mutsuz edecek kişiyi sevmesidir.
 • Olgun insan güzel söz söyleyen değil, söylediğini yapan ve yapabileceklerini söyleyen kişidir.
 • Akıllı kişiler gördüğünde, onlara denk olmayı düşün. Akıllı
  olmayanlar gördüğünde, içinden kendini düşün.
 • Bilen kişiyle dost ol, çünkü seni aydınlatır. Bilgisiz kişiyle dost ol, çünkü sen onu aydınlatırsın. Bilmediğini bilmeyenlerden hemen uzaklaş, çünkü onlar aptaldır, seni de aptallaştırır.
 • Eğer kişisel olarak dürüstsen, işler emir verilmeden de yürür.
  Eğer kişisel olarak dürüst değilsen, emir versen de seni
  kimse dinlemez.
 • Bir kişiye iyilik yapmak istiyorsan ona balık verme balık tutmayı öğret.
 • Güleryüzlü olmayan bir kişi, dükkan açmamalıdır.
 • Bir ülkede adaletin varlığı kişinin kendini özgürce ifade etmesinden anlaşılır. Bir ülkede adaletsizliğin varlığı ise kişilerin başına buyruk davranışından anlaşılır. İyi insanlar sorunları önlemek için çaba sarf ederler.
 • Her rengin bir kişiliği vardır. Her kişiliğin de bir rengi. Ben senin rengini buldum. Kahperengi.
 • Aşkı hep 'iki kişilik' diye öğrettiler bize.
  Peki ya kişilik bozukluğu sonucu mu
  dahil edildi 3. kişi, aşk bildiğimiz şeye ?
 • Bu gece alkolle sabahla; ona de ki: Ben kanıma kırmızı rengi veren kişiyi kaybettim.
 • Müziğimin çoğu hayat tecrübelerim ve duygularım kadar özel. Ama şu şarkı sözlerinin çoğu bu derece kişisel değil. Daha çok TV'den, kitaplardan veya arkadaşlardan öğrenilmiş hikâyeler. Ancak verilen duygu ve his kesinlikle bana ait.
 • Ahlaksız insan başaramayacağı işi üstlenen kişidir.
 • İntizar ettiğim birisi yok, dua ediyorum hayatıma giren yanlış kişiler için... Bana gelince ben; hazan yüzlü bir adamı aradım.
 • Küçük kafalar kişileri, orta kafalar hadiseleri, büyük kafalar
  fikirleri konuşur.
 • Kişi sevince artık kendi dışındaki güçlerin insafına kalmış olmaz çünkü kendisi de güçlü bir varlık haline gelmiştir.
 • En güzel sevgi sözleri için sevgi sözleri sayfamıza davetlisiniz! ~ WWW.LOVE.GEN.TR ~
 • Kişi dünyanın en iyi eriği iken birisinin erikleri sevmediğini anlarsa, o kişinin muz olma seçeneği bulunmaktadır. Ancak, muz olmayı seçerse ikinci dereceden muz olacaktır. Oysa o her zaman en iyi eriktir.
 • Engeller zorluklar beni yıldıramaz,
  Her engel beni daha iyiye doğru kaçınılmaz değişime iter.
  Gözünü bir yıldıza diken kişi kararını değiştirmez.
 • Çok sevdiğin ama geri döndüremeyeceğin kişilerin en kötü yanı; Onları her hatırladığında, seni tekrar tekrar terk etmeleridir !
 • Şu gerçeği unutmayın; tek önemli vakit vardır, içinde bulunduğunuz an.
  O an en önemli vakittir, çünkü sadece o zaman elimizden bir şey gelebilir.
  En önemli kişi, kiminle beraberseniz odur.
  Zira hiç kimse bir başkasıyla bir daha görüşüp görüşmeyeceğini bilemez.
  Ve en önemli iş iyilik yapmaktır.
  Çünkü insanın bu dünyaya gönderilme sebebi budur.
 • İnsanoğlunun değeri bir kesirle ifade edilecek olursa; payı gerçek kişiliğini gösterir, paydası da kendisini ne zannettigini, payda büyüdükçe kesrin değeri küçülür.
 • Gerçek aşk daima kişisel yarar duygusundan vazgeçme temeli üzerinde yükselir.
 • Her şey beklemesini bilen kişiye kendiliğinden gelir.
 • Köleliğin zincire vurduğu kişi azdır; kendini köleliğe
  zincirleyense daha çoktur.
 • Kışkırtmayan kötülük yoktur. Tamah, para vaat eder; lüks
  türlü türlü haz; tutku erguvan rengi bir urba ve alkış. Zevk
  ve eğlenceye düşkünlük, sunduğu armağanlarla baştan
  çıkarır kişiyi.
 • Önüne kötülük etme fırsatı çıkmamış kişiye, iyiliğinden ötürü teşekkür edilebilir mi?
 • Er kişinin cesareti, tersine çevirir kör talihi.
 • Sayısal Çoğunluk Önemli Değildir, Yanında "Allah" Olan Kişi Zaten Çoğunluk Demektir.
 • İnsanı en çok acıtan şey; Birine 'hayatını' hediye etmişken, O kişinin 'kendini' başkasına hediye etmesidir.
 • Bir insanın hayat akışını belirleyen o kişinin hayal gücüdür.
 • Birisinin hatasına öfkelendiğinde derhal kendine bak ve kendinin de nasıl hata yaptığını düşün; örneğin iyinin paraya ya da hazza ya da bir parça şöhrete eşdeğer olduğunu düşünmen gibi... Bunun bilincine vardığında, özellikle de seni öfkelendiren kişinin gergin olduğunu ve yapabileceği pek başka bir şey olmadığını ayrımsadığında öfkeni hemen unutursun. Ve eğer bir yolunu bulabilirsen, karşındaki insanın gerginliğini gidermelisin.
 • Aktörleri çok seviyorum ama onlardan biriyle evlenmek erkek kardeşinizle evlenmek gibi. Aynaya baktığınıda aynı kişi gibi duruyorsunuz.
 • Yeni bir düşünceye sahip olan kişi, düşüncesi başarıya ulaşana kadar hastadır.
 • Hayallerinizi ve amaçlarınızı kağıt üzerine yazarsanız, en çok olmak istediğiniz kişiyi olma sürecini başlatırsınız.
 • Sana ihtiyacım var.." dediğiniz kişi
  "Niçin" diyorsa gelmez,
  "Ne zaman" diyosa gönülsüz gelir,
  "Nerdesin" diyosa mutlaka gelir.
 • İnsanın hiç affetmediği tek kişi kendisidir.
 • Ne yazık ki aşık olacağımız kişi, en çok hoşlandığımız, beğendiğimiz ya da bunu en çok hak eden değil, en çok özlediğimiz, yerine başka birini koyamadığımızmış.
 • Kişinin ödünsüz bir tavırla, sürekli özgürlüğünü koruma kaygısıyla yaşamasının kaçınılmaz sonucu yalnızlık, bu yalnızlığın vardığı son durak ise kişinin kendine yönelik dikkatinin büyüttüğü bencillik ve tutsaklıktır.
 • Gönlü aydın bir kişiye kul olmak, padişahların başına tâc olmaktan iyidir.
 • Kişi gülüşüyle terbiyesini, güldüğü şey ile seviyesini gösterir.
 • Aklın güzelliği dil ile, dilin güzelliği söz ile, kişinin güzelliği yüz ile, yüzün güzelliği göz ile belli olur...!
 • Kişilik Sözleri kategorisi için yeni bir söz ekle;

Toplam 7 sayfa, 5. sayfadasın: Önceki, 3, 4, 5, 6, 7, Sonraki
Love.GEN.TR, Aşk ve Sevgi Sitesi
Tüm Hakları Saklıdır © 2004 - 2015