Bugün 08 Temmuz 2020 Çarşamba, en güzel duygudur sevmek...
 
Aşk

İhtiyaç Sözleri

 • Bazen insan; Ben iyiyim'' dediğinde gözlerinin içine bakıp iyi değilsin biliyorum diyecek birine çok ihtiyaç duyar.
 • Bazen tek ihtiyacımız olan bir el ve bizi anlayacak bir yürektir.
 • Yormak istemiyorum artık kimseyi yorgunum zira!
  Kelimeleri yanyana getiresim yok kendimi anlatmak için.
  Yeni bir alfabe arıyorum konuşabilmek için. Hiç söylenmemiş sözler duymaya ve yeniden cümleler kurmaya ihtiyacım var. Yetmiyor bildiklerim...
 • Sana ihtiyacım var, gel ! diyebilmekmiş güçlü olmak,
  Sana ''git'' dediğimde anladım.
  Biri sana git dediğinde "kalmak istiyorum" diyebilmekmiş sevmek,
  "Git" dediklerinde gittiğimde anladım .
 • Sevmeyi falan değil, yalnızlığı öğren!
  -Çünkü en çok ona ihtiyacın olacak...
 • Mobilya satın alırsınız. Kendinize dersiniz ki, bu hayatım boyunca ihtiyaç duyacağım son kanepe. Kanepeyi alırsınız ve sonraki birkaç yıl boyunca, hangi işiniz ters giderse gitsin, en azından kanepe sorununuzu çözmüş olduğunuzu bilirsiniz. Sonra o güzel yuvanızda kısılıp kalırsınız. Bir zamanlar sahip olduğunuz şeyler artık sizin sahibiniz olur.
 • Eğer senin sıkıntılarına katlanacak, ihtiyaçlarını giderecek birini arıyorsan, bu zamanda, öyle bir kardeşi ve dostu bulamazsın. Ama, kendisine Allah için yardım edeceğin, sıkıntılarına Allah rızası için katlanacağın kardeş ve dost arıyorsan, böyleleri çoktur.
 • Her zaman insandan öte tiksinç bir ihtiyacım olmuşdur.
 • Alçakgönüllülük adalet ve ölçülülük için ihtiyaç duyulan bir adımdır.
 • Düşüncelerin şüphesiz güçleri vardır fakat iyi eğitilmiş bir
  akıldan yoksun kalırsak, onlar genelde zayıf olurlar ve
  iradenin desteklemesine her zaman ihtiyaç duyarlar.
 • İnsanlığa hizmet insanın en özgür eylemidir ve onun aracılığıyla
  insan verme ihtiyacını ifade eder ve menfaat gözetmeden
  eyleme dönüştürülen bu davranışlar sayesinde kazanılan
  bilinç, insanı sağlıklı ve neşeli kılar.
 • İnşa etmenin etkililiği devamlılığa bağlıdır; devamlılık kendini,
  kendi yapıtlarının kölesine veya makinesine dönüştürmek
  değildir. Aksine ihtiyaç duyulan sürekli bir bilinçtir.
 • Gidenlerden; aşkınızı, kalbinizi beyninizi mektuplarınızı vs. değil sadece uykularınızı geri isteyin.En çok ona ihtiyaç oluyor.
 • Dikkat et, kimseye ihtiyacı olmadığını söyleyen insanların aslında herkese ihtiyacı vardır. Kimseye değer vermiyor gibi gözüken insanlar kendilerine değer vermiyordur. Sır, her şeye sahibim ve ben her şeyim diye kendini bilmekte yatıyor.
 • Tek ihtiyacım neydi biliyor musun?
  Bir papatya yaprağı daha.
 • Aşkın hiçbir sıfata ve tamlamaya ihtiyacı yoktur;
  Başlı başına bir dünyadır aşk.
  Ya tam ortasındasındır, merkezinde;
  Ya da dışındasındır, hasretinde...
 • Güçsüz halklar güçlü liderler çıkarır, güçlü halklarınsa lidere ihtiyacı yoktur.
 • Aşk 'Seni Seviyorum çünkü sana ihtiyacım var' diye başlar,
  'Sana ihtiyacım var ...çünkü seni seviyorum' diye olgunlaşır.
 • Kadın, her ihtiyacını karşılayacak tek bir erkeği ister. Erkek ise, tek ihtiyacını karşılayacak her kadını.
 • İnsanın yalnızca mutluluğa değil ,mutsuzluğa da ihtiyacı vardır.Mutluluk kadar mutsuzluk da gereklidir.
 • iyi bir nasihatten faydalanmak, en az onu vermek kadar sağduyuya ihtiyaç gösterir.
 • Eğer büyük kitleleri ikna edebilmişse, fikirler silahlara ihtiyaç duymaz.
 • Davranıştaki coşku büyüklükten sayılmaz; davranışlara ihtiyacı olan, sahtedir...Bütün göstermelik insanlara dikkat.
 • Seni kıracak insanlar her zaman olacaktır; öyleyse güvenmeye ihtiyacın var, sadece dikkatli ol.
 • Seni kıracak insanlar her zaman olacaktır; Yani güvenmeye ihtiyacın var, O halde onu boş insanlar uğruna harcama.
 • Aşk sözleri denilince akla gelen ilk site. ~ WWW.LOVE.GEN.TR ~
 • Konuşarak anlatılmaz herşey, bazen susmak yeter aslında. Unutma; Konuşmak bir ihtiyaç olabilir, ama susmak cevaptır anlayana.
 • Müşkülün müşkül üstüne, problemin problem üzerine yığıldığı günümüzde, bütün problemleri bir kahve içme rahatlığında çözen Hz. Muhammed'e, beşeriyetin çok ihtiyacı vardır.
 • İhtiyaç korkusu da, ihtiyaçtan başka bir şey değil midir.
 • İstendiği zaman vermek güzel bir davranış olabilir; fakat istenmeden, ihtiyacı hissederek vermek çok daha anlamlıdır.
 • Ey âdemoğlu, ihtiyacından fazla kazandığın şeyi başkası için biriktirmedesin.
 • İnananın yüzünde güleçlik vardır, kalbindeyse hüzün. Gönlü her şeyden geniştir, nefsi her şeyden alçak. Yücelikten nefret eder, şöhrete düşmandır, gamı gussası uzundur, düşünmesi derin. Susması fazladır; vakti yoktur. Çok şükreder, çok sabreder. Düşünceye dalmıştır, ihtiyâcı olanları görünce kendi ihtiyâcını hatırlamaz bile. Huyu güzeldir, geçinmesi hoş ve yumuşak. Şeref ve din bakımından serttir, huy bakımından kuldan alçak.
 • Bu üç kimsenin dışında hiç kimseye ağız açma: Dindar, yiğit ve soylu. Çünkü dindar kendi dinini koruması için ihtiyacını karşılar. Yiğit de (seni ümitsiz etmeyi) kendi yiğitliğine sığdırmaz, utanır. Soylu ise ihtiyacın için yüzünün suyunu dökmeye mecbur kaldığını bildiğinden, haysiyetini korumak için seni eli boş geri çevirmez.
 • Kim yalanı ve onunla ameli terketmezse (bilsin ki) onun yiyip içmesini bırakmasına Allah'ın ihtiyacı yoktur.
 • Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu (düşmanına) teslim etmez. Kim, (mümin) kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir. Kim müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa, bu sebeple Allah da onu kıyamet günü sıkıntılarının birinden kurtarır. Kim bir müslümanı(n kusurunu) örterse, Allah da Kıyamet günü onu(n kusurunu) örter.
 • Çok söyleyen hakimdense, çok iş gören amire ihtiyacımız vardır.
 • Huzur denilen o mübarek kumaşın.. şu sıralar ihtiyacım var her santimine.
 • Bazen ihtiyaç duyuyor insan, sevildiğini bilmeye.
 • Her hâdisin hudûsu (sonradan var olanın var olması) için bir sebebe ihtiyaç vardır.
 • O hâlde evrenin de var olması için bir sebebe ihtiyaç vardır. O sebep de Tanrı'dır.
 • Sabır insana mahsustur. Hayvanlarda sabır yoktur. Meleklerin ise sabra ihtiyacı yoktur.
 • Eflatun, felsefecilerin reisidir. İsa (a.s.)'ın Peygamberliği zamanına erişmiştir, ama O'nu tasdik etmemiştir. Cehaleti sebebiyle kendisinin O'na ihtiyacı olmadığını sandı.
 • Bir insanın ancak ihtiyacı kadar serveti olabilir, gerisi gösteriştir.
 • Ekmekten sonra eğitim, bir milletin en büyük ihtiyacıdır.
 • Önemli olan hayatta en çok şeye sahip olmak değil
  En az şeye ihtiyaç duymaktır !
 • Giderken arkana dönüp bakma ihtiyacı duymuyorsan,
  arkanda mühim şeyler bırakmıyorsundur...
 • Yalnızca bir kartal gibi yaşayabilen insan kimsenin seni seyretmesine ihtiyaç duymadan başka birine sevgisini verebilir; yalnızca o zaman o insan bir başkasının büyümesi ve gelişmesiyle ilgilenebilir.
 • Serüvene koşmak için trenler bekliyorsan, Güneşi yakalayıp gözlerine yerleştirmek için, beyaz yelkenlerin gelip seni almalarını bekliyorsan,
  Yarına inanmak için günbatımına, İyi kalpli görünmek için zayıflığa,
  Ve güçlü görünmek için öfkeye ihtiyacın varsa; Demek ki, Hiçbir şey anlamadın!
 • Kelimelere ancak istenilen bir şey yok olduğunda ihtiyaç duyulur ve eğer etrafımızdaki dünya gereken her şey ile donatılmış olsaydı kelimelere gerek duyulmayacaktı. Kayıp olmayan yerde dil var olamaz.
 • Konuşmak ihtiyaç olabilir ama susmak bir sanattır.
 • Gerçekten sevginin bizi kurtaracağını düşünmüştüm ve hala tek ihtiyacınız olan şey sevgi.


 • Çocukların nasihattan çok iyi örneğe ihtiyaçları vardır.
 • Gerek yokken yanındalar, ihtiyacın olduğunda uzakta. Unutma ki, Kimi hayatına girdiğinde hayatını aydınlatır, kimisi çıktığında.
 • Konuşmak ihtiyaç olabilir, fakat susmak bir sanattır.
 • Ateş yakmak için iki taşa ihtiyaç vardır.
 • Akıl ile kalbi birbirinden ayırmamalısınız; onların izdivacına her zaman ihtiyaç vardır. Aklın muhakemesi, kalbin de semavîliği ve ledünnîliği omuz omuza olursa, işte o zaman hiç aşılamaz gibi görünen problemler bile kolayca aşılabilir.
 • İnsan, Allah'a yürekten ihtiyaç hissetmeli, acz u fakrıyla Allah'a yönelmeli ki, Cenâb-ı Hak da ona icabet etsin. Cenâb-ı Allah, Zâtına karşı müstağni davrananlara teveccühte bulunmaz.
 • Dünya herkesin ihtiyacina yetecek kadarini saglar, fakat herkesin hirsini karsilamaya yetecek olani degil.
 • Düzenli, temiz ve şerefli olabilmek için paraya ihtiyacımız yoktur.
 • Huzur denilen o şeyin her santimine ihtiyacım var bu aralar. Bana biraz bahar gerekiyor. Çok üşüdüm .
 • Arkadaşlık kuvvetli bir bağdır. Paraya ihtiyaç olunca başvurulmazsa, ömür boyu sürer.
 • İnsan, kızarmağa ihtiyacı olan, ya da kızaran yegane hayvandır.
 • Sana ihtiyacım var.." dediğiniz kişi
  "Niçin" diyorsa gelmez,
  "Ne zaman" diyosa gönülsüz gelir,
  "Nerdesin" diyosa mutlaka gelir.
 • Duydum ki kapıma gelmiş, tokmak olmadığı için kapıya vurmadan geri dönmüşsün. Bilmez misin, kalp kapısının tokmağa ihtiyacı yoktur; o ancak içeriden açılır.
 • Geminin yüzmesi için suya ihtiyaç vardır! Ama su geminin içine girerse onu batırır! Gemi için su ne ise mümin için dünya o dur!
 • Daha ne kadar ihtiyaçlar içinde çırpınan canı düşüneceksin? Ne vakte kadar sıkıntılarla, kavgalarla dolu dünya için tasalanıp duracaksın? Dünyanın senden alabileceği ancak bu bedendir; sen böceklere yem olacak bu et yığınını bir çöplük say da, bu kadar düşüncelere dalma.
 • Aslında farkındayım, hayatımdaki sahte varlıkların.. İstesem bir anda temizlemesini de bilirim.. Ama, bunca sahteliğin benim samimiyetime ihtiyacı var.
 • Daha ne kadar ihtiyaçlar içinde çırpınan canı düşüneceksin? Ne vakte kadar sıkıntılarla, kavgalarla dolu dünya için tasalanıp duracaksın? Dünyanın senden alabileceği ancak bu bedendir; sen böceklere yem olacak bu et yığınını bir çöplük say da, bu kadar düşüncelere dalma...
 • Duydum ki kapıma gelmiş, tokmak olmadığı için kapıya vurmadan geri dönmüşsün. Bilmez misin, kalp kapısının tokmağa ihtiyacı yoktur; o ancak içeriden açılır.
 • Aşk, kimseye niyazı ve ihtiyacı olmayan Allah'ın vasıflarındandır. Ondan başkasına âşık olmak, geçici bir hevestir.
 • Doğruların yemin etmeye ihtiyacı yoktur.
 • Sokakta yiyecek yemekleri olmayan çocuklar görüyorum. Ben kör müyüm ki onların ihtiyaçlarını görmezden geleyim.
 • Üstüne ilâhî mevhibelerin yağmasını istiyorsan, fakr ve ihtiyaç hâlini ıslah et. Sadakalar ancak fukara içindir.
 • Bazen ârif kişi ihtiyacını Allâh'a bile arz etmekten hayâ eder. Çünkü onun takdiriyle yetinmektedir. Bu böyleyken Allâh'ın kullarına nasıl olsun da arz-ı ihtiyaç etsin.
 • Gece söndürür hayalet olmaya yetmeyenlerin ışığını
  Güçlü olmaya benden daha çok ihtiyacın var
  Çünkü haksız olduğunu
  Kalbinin bir yerinde biliyorsun.
 • Güçlü olmaya benden daha çok ihtiyacın var
  Çünkü haksız olduğunu<
  Kalbinin bir yerinde biliyorsun.
 • Aşk sevgiyle beslenir. Sevgi ise kalpten gelen sözlerle. Sizin için sevgi sözleri ~ WWW.LOVE.GEN.TR ~
 • Allah, ihtiyaç miktarınca yardım eder ve musibet miktarınca da sabır verir.
 • Ben iyilik görevinden söz etmiyorum; ihtiyaç, kanunların başında, halkın refah düzeyi de adaletin başında gelir.
 • Mazdek, ˜mal insanlar arasında ortaktır' diyordu. Çünkü insanlar, Tanrı'nın kulları ve Adem'in çocuklarıdır. Her biri ihtiyacına göre ötekinin malını kullanmalı ve hiç kimse bu haktan yoksun kalmamalıdır. Herkes malca eşit olmalıdır. Mazdek'in bu sözleri üzerine herkes malını ortaklığa koymuştu.
 • Bizim çarşaf giymek için can atan 7.yüzyılda kalmış insanlara değil, çağdaş ve kültürlü insanlara ihtiyacımız var.
 • Yaşlar eskimese de aşklar eskidi görüyorum. Bir "şiddetli seçimsizlik" halidir gidiyor.. Ne aradığını ve hatta neye ihtiyacı olduğunu bilmeden hayata saldıranlar yağmalıyor kalpleri.
 • İnsanlar daha çok kendilerinin ihtiyacı olan şeyleri başkalarına vermeye bayılırlar, mesela ögüt gibi.
 • Eğer tüm dünya tembel olursa çok güzel bir dünyamız olurdu; savaşsız, atom bombaları olmayan, nükleer silahsız, suçsuz, hapissiz, yargıçsız, polissiz, başbakansız. İnsanlar o kadar tembel olurdu ki bu saçmalıklara ihtiyaç kalmazdı.

  Biraz düşünün: Hiç tembel bir insan bu dünyada yanlış bir şey yaptı mı? Ve hala zavallı tembel insanlar ayıplanır.
 • Aşk öyle derin bir ihtiyaçtır ki onsuz yaşayamazsınız;ya kendisi ya da yedeğini ararsınız.Yedek sahte olabilir ama en azından bir süreliğine aşık olduğunuz hissine kapılabilirsin.Sahtesi bile keyiflidir.Eninde sonunda sahte olduğunun farkına varırsın;o zaman sahte aşkı gerçeğine dönüştüremezsin o zaman sevgili değiştirirsin.İki olasılık var;bu aşkın sahte olduğunu anladığında kendini değiştirebilirsin,sahte aşkı bırakıp gerçek bir aşığa dönüşebilirsin.Diğer olasılık ise sevgilini değiştirmektir.Aklın seçtiği yol budur.
 • Doğduğumuz andan ölene kadar hayatımız sürekli bir yolculuktur. Manzara değişir, insanlar değişir, ihtiyaçlar değişir, ama tren hep ileri gider. Hayat bir trendir. Tren istasyonu değil.
 • Çevrenin korunabilmesi için ekolojiyle ilgili yasalara ihtiyaç vardır.
 • Çevre de artık para gibi, enformasyon gibi ulusal sınırlar tanımamaktadır. Çevreyle ilgili önemli ihtiyaçlar -sözgelimi atmosferin ve dünya ormanlarının korunması- ulusal düzeydeki eylemler ve ulusal yasalar ile korunamaz.
 • Fikir sahibi olmaya mal sahibi olmaktan fazla ihtiyaç duyacağımız gün gerçek zenginliğin sırrını bulacağız.
 • İktidar, iktidara düşkün olmayan ve iktidardan gelecek yararlara ihtiyacı bulunmayanlara verilmelidir.
 • Bir zorba, ne zaman düşman ülkeyi işgalle veya anlaşmayla sustursa ve artık düşmandan korkacak bir şey kalmasa, tekrar bir başka savaşı başlatmalıdır ki insanlar bir lidere ihtiyaç duysun.
 • Şehir halkı huy ve tabiat itibariyle iyi olmadıkları zamanlarda istibdat idaresine ihtiyaç duyabilir. İdareci karakter itibariyle müstebitse istibdat ozaman kötülenebilir. Köleler ve kötüler için istibdat en üstün iyiliktir.
 • Ey insanlar,günahkar besinlerle bedenlerinizin kutsallığını kirletmey bir son verin.Ekinlerimiz var ,dallarda bütün ağırlıklarıyla sarkan elmalarımız var;bağlarda olgun üzümlerimiz var;kimileri ateşte de pişirilebilen lezzetli bitkilerimiz ve otlerımız var. Sütten mahrum değilsiniz;kekik çiçeklerinin üzerindeki hoş kokulu baldan da.Dünya,sonsuz zenginliği ve cömertliğiyle ,bütün ihtiyaçlarınızı fazlasıyla karşılar ve öldürmeye yada kan dökmeye gerek kalmaksızın size yiyecek verir.Et, yalnızca yabani hayvanların açlığını giderir.Hatta bütün hayvanların da değil:Atlar,koyunlar ve çiftlik hayvanları, çimenlerle beslenir.Ama vahşi ve saldırgan olanlar;aslan,kaplan,kurt ve ayılar yiyeceklerini kanla ıslanmış olarak severler.Ah, ne kadar yanlıştır,etten bedenleri etle beslemek;açgözlü bir bedeni ,başka bir bedeni yiyerek semirtmek ;bir yaratığın yaşamını bir başka yaratığın ölümüne bağlamak! Silahlar ilk başta yalnızca vahşi hayvanların kanlarıyla lekeleniyordu ve bu kadarla kalması gerekiyordu:Bizi yok etmeye çalışan hayvanları öldürmenin günah olmadıgını kabul ediyorum ama her ne olursa olsun ,hayvanların yenmemesi gerekiyor!
 • İlahi bir desteğe güveniyorum; ihtiyacımız olan her şeyi doğru zamanda hiç güçlük çekmeden daima aldık. Ben çalışmalarımızın Tanrı'nın koruyuculuğunun bir parçası olduğuna inanıyorum.
 • Sözler hakikat değildir ağızdan çıkan seslerdir.
  Hakikati öğrenmek için söze değil yaşamaya ihtiyaç vardır.
 • Bir kişi Allah'tan başka kimseye ihtiyacı olmadığına inanırsa Allah da onu başkasına muhtaç etmez.
 • Sözler hakikat değildir ağızdan çıkan seslerdir. Hakikati öğrenmek için söze değil yaşamaya ihtiyaç vardır.
 • Ama 60 yaşından sonra, yeni baştan başlamak için özel güçlere ihtiyacım vardı. Benim gücüm ise, uzun yıllar süren yurtsuz gücüm sırasında tükendi. Böylece, ruhsal çalışması, her zaman en büyük sevinci ve bireysel özgürlüğü bu dünyanın en büyük nimeti olan bu hayatı, zamanında ve dimdik sona erdirmek bana daha doğru görünüyor.
 • Zaten var olan yollar üzerinden gelecek olan mükemmel bir teoriye inanmıyorum. Bizim yeni bir şeye ihtiyacımız var. Bunun ne olabileceğini tahmin edemeyiz ya da ne zaman bulacağımızı çünkü eğer bilseydik, çoktan bulmuştuk da! Bu 20 yıl içerisinde gelmeliydi, ancak belki de hiç bulamayacağız.
 • Yaptığım şey evrenin başlangıcının bilimsel kurallarla açıklanabileceğinin mümkün olduğunu göstermekti. Bu sayede, evrenin başlangıç kararının bir Tanrı'ya başvurularak açıklanmasının gereksizliği ortaya çıkar. Bu bir Tanrı'nın olmadığını kanıtlamaz, sadece Tanrı'ya bir ihtiyaç olmadığını gösterir.
 • Kadın dilin de öncesini bilir, o yüzden dile erkek kadar ihtiyacı yoktur onun.
 • Bileşmenin, birleşmenin olduğu her yerde organizatöre ihtiyaç vardır; insan da bir bileşimse eğer kendini idare edecek bir benliğe ihtiyacı olacaktır.
 • İhtiyaç Sözleri kategorisi için yeni bir söz ekle;

Toplam 3 sayfa, 2. sayfadasın: Önceki, 1, 2, 3, Sonraki
Love.GEN.TR, Aşk ve Sevgi Sitesi
Tüm Hakları Saklıdır © 2004 - 2015