Bugün 12 Aralık 2019 Perşembe, her yürek kaldıramaz aşkı!
 
Aşk

Büyüklük Sözleri

 • Bir gün dünyaya ait büyük bir derdin olursa Rabbine dönüp, "benim büyük bir derdim var" deme, derdine dönüp "benim büyük bir Rabbim var" de.
 • Konu duygular olduğunda, büyük kahramanlar bile aptalca davranabilirler.
 • ޞeytanlar en büyük günahları işletecekleri zaman, bu günahları ilahi bir şekilde göstermekle işe başlarlar.
 • Hayallerini cüssene göre belirle, çünkü hayalin ne kadar büyük olursa, kırıklığı da o kadar büyük olur.
 • Gece, sevgilinin endamını olduğundan daha güzel, düşmanını daha kuvvetli, derdini daha büyük, sevincini daha küçük gösterir.
 • Her insan yanlış yapabilir ancak büyük insanlar yanlışlarını anlar.
 • Dünyada bir tane dahi çocuk mutsuz olduğu sürece, büyük icatlar ve ilerlemeler yoktur.
 • Aptallığın en büyük kanıtı, aynı şeyi defalarca yapıp farklı bir sonuç almayı ummaktır.
 • Hırs deyip geçmeyin; bu dünyada büyük olarak ne yapılırsa onun sayesinde yapılır.
 • Çocuk, dünyanın en büyük saadetidir.
 • Sevgi ne kadar büyükse kederi de o kadar büyük olacaktır.
 • İnsanın en büyük düşmanı doğrudan doğruya kendisidir.
 • Başkalarının emeğiyle kazandıklarını kendine mal etmekle, ihanet arasında pek büyük fark yoktur.
 • Kuvvetsiz adalet ve adaletsiz kuvvet iki büyük felakettir.
 • Büyük fedakarlıklara katlanabilmek için büyük avuntular bulmak gerekir.
 • Büyük adamlar tarihi, tarih de büyük adamların yaptıklarını süslemiştir.
 • Büyük adam büyük olduğunu; fakat büyüklüğün küçüklük olduğunu bilir.
 • Belki çok güzel bir zekaya sahip olmak hoş bir şeydir ama daha büyük bir hediye, güzel bir kalbi keşfetmektir.
 • İnsanın kendi kabiliyetini saklaması, büyük bir kabiliyet işidir.
 • Genellikle, bütün büyük yanlışlıkların altında gurur yatar.
 • İçki, demokrasilerde milli inkirazın amili, beşeri iradenin en büyük tahripçisidir.
 • İyi kalpli bir insanın aptallığından daha büyük aptallık olur mu?
 • Büyük bir işte, insan, daima tesadüfe bir pay ayırmak zorundadır.
 • Uygarlığın gerçek ölçüsü ne nüfus çokluğu, ne kentlerin büyüklüğü, ne de üretim bolluğudur. Gerçek ölçü ülkenin yetiştirdiği insanların nitelikleridir.
 • Büyük cinayetler ancak büyük cahiller tarafından işlenmiştir.
 • Sitemizin aşk sözleri bölümü için söz göndermek ister misiniz? ~ WWW.LOVE.GEN.TR ~
 • Hafif dertler konuşur. Büyük dertlerin sesi çıkmaz.
 • Küçük dertler konuşur, büyükler ise dilsizdir
 • Sadelik, iyilik ve doğruluk olmayan yerde büyüklük yoktur.
 • Bir yerde, küçük insanların büyük gölgesi oluşuyorsa, o yerde güneş batıyor demektir.
 • İnsanların hayatlarındaki en büyük pişmanlıklar, fırsat olduğunda yapmadıkları şeylerdir.
 • İnsan bazen ne kadar küçüldüğünü görebilecek kadar büyük olmalıdır.
 • Kadının en büyük vazifesi analıktır.
 • Hiçbir fazilet adalet kadar büyük olamaz.
 • İçkinin tahribatı, savaş, salgın hastalıklar ve kıtlık gibi üç belanın etkilerinin toplamından daha büyüktür.
 • Görüş keskinliğinin en büyük kusuru, hedefe kadar varamamak değil, ötesini aşmaktır.
 • En büyük pişmanlık, sevdiğin birine son bir kez, seni seviyorum diyememiş, olmaktır.
 • Yalnızlık en büyük servettir.
 • En büyük kötülük, zorluklara karşı koymamak zafiyetinden gelir.
 • İlme yasak koyanlar veya insanları yalanla meşgul edenler, aklın ve insanlığın en büyük düşmanlarıdır.
 • Aşk, büyüktür ama sonsuz değildir.
 • Her şey aynı nefesten alır: Hayvanlar, insanlar, ağaçlar... Hayvanlar olmazsa insanlar ne yapar? Tüm hayvanlar gitse insanların ruhu büyük bir yalnızlığa boğulur; insanlar yalnızlıktan ölür.
 • Yaşamak sanat, birlikte yaşamak büyük sanattır.
 • Büyük aşklara tutulmuş olanlar, kendilerine geldiklerinde bütün ömürlerince hem memnun hem de pişman olurlar.
 • En büyük makam, en büyük hak çalışanlara ait olacaktır.
 • Büyük ihtiraslar büyük ruhlar içindir.
 • Yalnız iki erdem var. Ah bunlar bir birleşse: İyilik hep büyük olsa, büyüklük de hep iyi...
 • İnsanların kötülüğüne son yoktur ve bunun büyük kısmı kıskançlıkla korkudan meydana gelir.
 • Ne kadar yerinde olursa olsun, büyüklere hitap eden her övgü şarlatanlıktır.
 • Mülkün adaletli dağılımının uygulanabilir olmadığının bilincindeyim ancak bu korkunç adaletsizliğin sonuçları büyük insan kitlelerinde bu denli sefalete neden olurken yasamanın mülk dağılımı için bulduğu tek yöntem, bu dağılımın insanın doğal
 • Büyük adamları yaratan büyük fırsatlardır.


 • Barış bile, büyük ücretlerle satın alınır.
 • Zekasını inkar edenin büyük bir zekası var demektir.
 • Yapılmış küçük işler, planlanmış büyük işlerden çok daha iyidir.
 • Büyük acılar daha önemsizlerin hissedilmesini engeller ve tersine, büyük acıların yokluğunda en küçük dertler ve sıkıntılar bile bize büyük acı verir.
 • ޞeytanın en büyük kurnazlığı kendini olmadığına inandırmakmış.
 • Sağlıktan büyük zenginlik yoktur.
 • Ben büyük babamın kim olduğunu bilmiyorum. Beni ilgilendiren onun torununun ne olacağıdır.
 • Denetlendiği vakit sevinen, eleştirildiği vakit gülen yaratığa büyük adam denir.
 • Büyük güce sahip egemen devletler olduğu sürece savaş kaçınılmazdır.
 • Ağzın kafana oranla çok büyük parlak çocuk.
 • Hayat, arkadaşlıktan daha büyük bir hediye vermez.
 • Ruhun büyüklüğü enginliğiyle değil, inançlarındaki kesinlik ve gerçeklikle ölçülür.
 • Dehanın ilk ve en büyük şartı, hakikatı sevmektir.
 • Kamil aklın en büyük hazinesi dindir. Bu sebeple insanın dini aklıdır. Aklı olmayanın dini de yoktur.
 • En büyük özgürlüktür düşüncelerin başkaları tarafından bilinmemesi.Ama Kendini anlatmada Kelimelerin yetersiz kaldığı öyle anlar olur ki, İşte O an Düşüncelerine Hapsolursun...
 • Alışkanlıktan daha büyük bir şey yoktur.
 • Ayrılık, küçük ihtirasları unutturur, büyükleri kuvvetlendirir.
 • Nimet de külfet de Büyük Ruh'un elindedir. Bazen onun külfeti bizi nimetinden daha fazla akıllandırır.
 • İnsanlığın kurtuluşunu sağlayacak en büyük erdem toleranstır.
 • Küçük adamların ağzından çıkan bütün sözler saçmadır; eğer bunları söyleyen büyük bir adam olsaydı nefis sözler olurdu.
 • Okunacak en büyük kitap insandır.
 • Yaşamın en büyük dramı insanların yokolması değil, sevmekten vazgeçmeleridir.
 • Kararsızlık en büyük hastalıktır.
 • En büyük devletler gençler tarafından yıkıma sürüklenmiş, ihtiyarlar tarafından kurtarılmış ve kalkındırılmıştır.
 • Hiç bir şey büyüklük kadar sade değildir. Sade olmak, büyük olmaktır.
 • Aşk sevgiyle beslenir. Sevgi ise kalpten gelen sözlerle. Sizin için sevgi sözleri ~ WWW.LOVE.GEN.TR ~
 • Zamanın en büyük kahrı nisyan (unutma) ve en büyük lütfü de odur.
 • Nehirdeki en büyük balık yakalanamadığı için büyüktür.
 • Büyük bir servet büyük bir köleliktir.
 • İnsan büyük bir şeydir ve içinde her şey yazılıdır. Fakat karanlıklar ve perdeler bırakmaz ki içindekileri okuyabilsin.
 • İnsanın ne konuşacak kadar zekaya, ne de susacak kadar akla sahip olmaması büyük bir talihsizliktir.
 • Adalet kadar büyük, tanrısal bir şey yoktur.
 • Yaşamdan yakınmamızın nedeni, karşılaştığımız zorlukların büyüklüğü değil gücümüzün azlığıdır.
 • Bir banka soymak, bir banka açmaktan daha büyük bir suç değildir.
 • Tarih ulusların yetiştirdiği büyük kahramanlardan söz edip onların milli duygularını uyandırarak birlik olmalarını sağlar.
 • Yüksek mevkiler, her eşyayı büyülten bazı camlar gibidir. Bu mevkilerde bütün kusurlar olduklarından daha büyük görünür.
 • Büyük tehlikeler, büyük insanları yıldırmaz.
 • Tabiata bir şey ilave ederseniz elbette ondan büyük olursunuz.
 • Büyük ağaçlar gölge vermekten başka işe yaramazlar.
 • Birçok insanların teşekkürleri, daha büyük menfaatler sağlamak için bir arzudur.
 • En az merhamet gösterenler en büyük günahları işleyenlerdir.
 • Hiç yanılmamış olan büyük bir tehlike karşısındadır.
 • Dünyada herkes en büyük acıyı kendilerinin çekmiş olduklarını sanırlar, oysa bilmezler ki hayatta en büyük acıyı ben çekmişimdir.
 • Felsefenin büyük gayesi, insana ölmeyi öğretmektir.
 • Hayatta en büyük düşmanımız kendimizden başka biri değildir.
 • Aptal görünmeğe cesaret etmek büyük bir akıllılıktır.
 • Büyük aydınlar şüphecidir.
 • Eşitsizlik eşyanın tabiatıdır. Eğer büyük ayakkabının fiyatı küçük ayakkabının fiyatı ile aynı olsaydı kim büyük ayakkabı yapardı ki?
 • Sükutumdan dolayı kendimden başka kimse kabahatli değildir. En büyük düşmanım ben idim.
 • Yeter derecede eğitime sahip olmalısın ki, çevrende insanları gereğinden büyük görmeyesin; fakat bilgeliği sağlayacak kadar da eğitimin olmalı ki, onları küçük görmeyesin.
 • En büyük yanlışlık, yanlışlık diye bir şey tanımamaktır.
 • Büyüklük Sözleri kategorisi için yeni bir söz ekle;

Toplam 11 sayfa, 4. sayfadasın: Önceki, 2, 3, 4, 5, 6, Sonraki
Love.GEN.TR, Aşk ve Sevgi Sitesi
Tüm Hakları Saklıdır © 2004 - 2015